עדן לוי ומיה גרנדבול-שוויון- מתי ערך השוויון בא לידי ביטוי בקרב אנשים?

בחרנו את הנושא שוויון מכיוון שרצינו להבהיר את השוויון בין בני אדם תמיד יהיה בני אדם שיש להם יותר שוויון ויותר זכויות מאנשים אחרים.

פ רק ב' בבראשית " זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם" - בריאה שווה, נשים וגברים שווים.

הגדרות:

למושג שוויון שתי משמעויות בחברה שלנו:

1נורמטיבית-מבוסס על שוויון כללי בין מדינות.

2.תיאורתית-שוויון בין בני אנשים.

לחשוב על שאלה ממוקדת יותר מהשאלה ששאלתם.

להתמקד במושג "שוויון ערך האדם"- בני אדם נולדו שווים.
פסוק מקראי : צלם אלוהים.
לפי פרק א' בספר בראשית קודם נברא האיש ואחר כך האישה כדי לעזור לאיש.
לפי פרק ב' בבראשית " זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם" - בריאה שווה, נשים וגברים שווים.

צריך להבדיל בין זה שאנשים שונים, לא שווים ביכולות שלהם, ברצונות שלהם, בהישגים שלהם. אבל שווים בערכם.

להסביר את המקורות לערוך , לפעול על פי ההנחיות שנתנו לכל סעhף 10 נקודות.
מסיימים עד הערב ב- 22:00/

להעלות למעלה את התמונה עם הידיים לכותרת.

להביא מקור זה מספריא ישירות ולא בהדבקה.

"וּלְהַגִּיד גְּדֻלָּתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁאָדָם טוֹבֵעַ כַּמָּה מַטְבְּעוֹת בְּחוֹתָם אֶחָד וְכֻלָּן דּוֹמִין זֶה לָזֶה, וּמֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא טָבַע כָּל אָדָם בְּחוֹתָמוֹ שֶׁל אָדָם הָרִאשׁוֹן... "[1]
במשנה זו, מבדילים את בני האדם מאלוהים, בכך שמשתמשים בדימוי טביעת המטבעות של בני האדם בתור אמצעי לבריאת בני אדם. נאמר לעיל, שכאשר בן אדם טובע מטבעות בחותם מסוים, אין הבדל בין מטבע אחד למשנהו, אך כאשר אלוהים בורא בני אדם ב"חותם" של האדם הראשון, למרות שכולם שווים זה לזה במראם החיצוני, אין אחד הדומה לשני. כאן, ערך השוויון
מתבטא ב"חותם האדם הראשון" , שכאשר אלוהים בורא


[1] משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד', משנה ה'.

קטע זה בא להסביר שאלוהים יצר את כולם שווים מבחינת זכויות ושונים מבחינת אופי ויופי.

שמתוך מאמר של מנחם אלון
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=21380

מאלפים מאד חילוקי הדעות שבין שנים מגדולי התנאים בדבר סדר העדיפות בסולם הערכים שביחסי אדם לאדם: "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח) - רבי עקיבא אומר: זה כלל גדול בתורה; בן עזאי אומר: "זה ספר תולדות אדם [ביום ברא אלקים אדם בדמות אלקים עשה אותו']" (בראשית ה, ו) - זה כלל גדול מזה2.

אליבא דרבי עקיבא, הערך העליון ביחסי אדם לאדם הוא אהבת האדם והבריות; ואליבא דבן עזאי - הערך העליון והעדיף הוא שוויון האדם, (שוויון האדם= זה שוויון שכולל את כול הזכויות שבן אדם צריך ממדינתו ומהאזרחים סביבו) באשר כל אדם ואדם נברא בצלם אלקים. ושני הערכים גם יחד - שוויון ואהבת הבריות - היו לאחדים בידיה של האומה העברית, ושניהם כאחד מהווים יסוד היסודות של היהדות, לדורותיה ולתקופותיה. ועוד נאמר בהסברה של סוגיית יסוד זו: "בן עזאי אומר: 'זה ספר תולדות אדם' - כלל גדול בתורה; רבי עקיבא אומר: 'ואהבת לרעך כמוך' - כלל גדול ממנו; שלא תאמר: הואיל ונתבזיתי יתבזה חבירי עמי... אמר רבי תנחומא: אם עשית כן - דע למי אתה מבזה - בדמות אלקים עשה אותו"3.

הכלל הגדול של "ואהבת לרעך כמוך" אינו עניין לדברים שבלב בלבד, לאהבה ערטילאית שאינה מחייבת דבר, אלא לאורח חיים שבעולם העשייה. וכך מובע עקרון זה בדבריו של הלל: "דעלך סני - לחברך לא

.תעביד [=מה ששנוא עליך לחברך אל תעשה]".

הטקסט הזה מסביר על חוק אחד שכול אדם בפני עצמו חייב לקבל כמו שוויון בין כל האדם

מתוך מאמר של מנחם אלון
מאמר בריאת האדם באה לביטוי בהצהרת העצמאות של ארצות-הברית, שבה אנו מוצאים לאמור:

... all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights ...

("כל בני האדם נבראו שווים, ובוראם העניק להם זכויות מסוימות שאין להעבירן מהם")

שוויון בין בני אדם זה זכויות בין כול הבני אדם גם אם הם הגיעו ממדינות אחרות או בעיות אחרות. בחרנו את הנושא הזה מכיוון שבאנו להציג את חוסר השוויון בין בני אדם.

מטרת הסרטון הוא להוכיח מי הכי טוב בריצה בלי לבנות "סטטוס"לבן אדם לפני שהוא רץ.

הוראות:

1. את העבודה יש לכתוב בחברותא ולשתף בקבוצה - אישור עריכה.

2. יש לבחור נושא/ערך מתוך "על שלושה דברים העולם שלי העומד".

3. לחבר שאלה מעניינת,/להציג בעיה שמטרידה אתכם בהקשר לערך

שבחרתם.

4. לחפש במקורות תשובות לשאלה או לבעיה, יכולה להיות יותר מתשובה אחת

ואפשר שלא תהיה הכרעה ברורה.

5. יש ליצור "תשובה" המדברת 'בשפה היהודית' בעזרת מגוון רחב של מקורות

מתוך אתר ספריא, מרחבי רשת האינטרנט, ומספריית בית הספר.

א. לפחות מקור אחד מקראי , לפחות מקור אחד מתקופת חז"ל.

ב. לפחות מקור אחד ישראלי מודרני/שיר/סיפור/מאמר מהעיתונות.

ג. לפחות תמונה אחת, סרטון אחד מרחבי הרשת- לתת כותרת, לנמק בחירתכם.

6. להוסיף לכל המקורות פרשנויות/מדרשים - מסורתיים ומודרניים מתוך מאגר

ספריא ומרחבי הרשת.

7. לכתוב לפחות שני מדרשים אישיים מסוג שונה :

(מדרש שם, מדרש תמונה, מדרש פסוק)

(היעזרו בשיעור על מדרש)

8. יש לשלב לפחות אחד מבין האפשרויות : סרטון אישי/שאלון לתלמידים, ציור,

"ספוקן וורד", הצגה. תשבץ, משחק,

(רעיונות יצירתיים נוספים יתקבלו בברכה)

9. להביא ממרה או פתגם הקשורים לנושא ולהסבירם.

10. לערוך באופן אסתטי את המקורות תוך שימוש בכלי עריכה

באתר ספריא.

(פונטים, צבעים, קישוריות למושגים ואישים )

מועד ההגשה עד - 7.1.2018 (אין הארכת זמן)

ניקוד : לכל סעיף 10 נק'

3.הבעיה שמיתעוררת בדרך כלל בחיי היום יום שלנו: שלבני האדם קשה לקבל את השונה מהם והוא לא מופיעה רק מהמאה העכשווית אלה היא מופיעה עוד מהשנים הראשונות

4.בני-אדם שונים זה מזה מטבעם, ובתור שכאלה גם הישגיהם החברתיים והכלכליים אינם אחידים ומובילים לאי-שוויון חברתי וכלכלי. במדינה הדמוקרטית נדרשת לתת לכל אזרחיה את אותן זכויות לכל אחת יש הזדמנות לקבל את צרכיו אבל כמו שהמדינה נותנת את כל הצרכים האזרחים צריכים לעבוד למען המדינה.

תמונה המבטאת שוויון זכויות ומגדרי בין אדם לאישה.

6.פרשנויות ומדרשים:

1.הַּקָ ָהל חֻּקָה אַחַת לָכֶם וְלַּגֵר הַּגָר חֻּקַת עֹולָם לְֹדֹרתֵיכֶם ּכָכֶם ּכַּגֵר יִהְי ֶה לִפְנֵי ה'.ּתֹוָרה אַחַת ּומִׁשְּפָ ָ ט אֶחד יִהְי ֶה לָכֶם וְלַּגֵר הַּגָר אִּתְכֶם." (במדבר, פרק טו, פסוקים טו- טז)

2.והנה רבותינו ראו ביישום שוויון בין בני האדם את החטא שהוביל לחורבן בית המקדש,
(שבת קיט:) - אמר רבי יצחק: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן וגדול, שנאמר "והיה כעם ככהן" וכתיב בתריה "הבוק תבוק הארץ והבוז תבז כי ה' דבר את הדבר הזה" (ישעיהו כד/ב-ג).

3.(מדרש רבה במדבר כא, ב) – הלכה, אם ראה הרבה אוכלוסין של בני אדם אומר ברוך אתה ה'.. חכם הרזים, כשם שאין פרצופיהן דומין זה לזה כך אין דעתן שוין זה לזה אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו.

מקורות טובים ומעניינים. תלמדו אותם, תבהרו את המילים, תסבירו אותם.
​​​​​​​ת.ז. קישוריות?

בחרנו בסרטון זה מהסצנה של הסרט "מאחורי המספרים" שמתארת את השוויון בין האנשים הלבנים האנשים השחורים היא מציגה את האפליה שהיה פעם.

7. במשמעותו החברתית, שתי משמעויות: נורמטיבית ותיאורית . במשמעות הנורמטיבית, יש הרואים בשוויון אידיאל, ערך, ושמו להם, למדינתם ולעולם מטרה לשאוף לשוויון בהיבטים מסוימים של חיי האדם; כגון שוויון בזכויות, שוויון כלכלי ושוויון הזדמנויות. במשמעותו התיאורית, השוויון הוא תיאור מצב: בני האדם כבר שווים בהיבטים מסוימים של חייהם; לדוגמה: ערך החיים של אדם אחד שווה לערך החיים של האחר. כמה מהאידאולוגיות הדוגלות בשוויון כאידיאל, מבססות את דרישתן זו על ההנחה ששוויון, במובנים אחרים, הוא תיאור מצב.

שוויון חברתי, שוויון הזדמנויות או שוויון סטטוס הוא יחס שוויוני לכל אדם, הן מצד שאר האנשים הן מצד מוסדות הציבור. היעדר שוויון חברתי הוא מצב שבו חלק מהאנשים נהנים מיחס טוב יותר מאחרים, בשל מעמדם החברתי והכלכלי, הזהות האתנית והלאומית או מאפיינים אחרים שאינם כישוריהם האישיים. חברה בלתי שוויונית, במובן זה, היא חברה שבה חלק מהאנשים נהנים מסיכוי טוב יותר להצליח, שלא בזכות כישוריהם. במחקרים שנערכו בקופים ובבבונים, בעלי חיים הדומים מאוד לבני אדם, התגלה שמעמד חברתי נמוך גורם לפגיעה בבריאות הפיזית

8.שלטון העם - פלורליזם - עקרון הכרעת הרוב - זכויות

אדם והאזרח - זכויות המיעוט - הפרדת רשויות

-שלטון החוק - שוויון - חירות

פרדת רשויות - בחירה

ל

ז

ע

נ

א

ר

ו

ק

ד

ח

מ

ע

ה

נ

ו

ט

ל

ש

נ

י

פ

ר

ס

י

ס

ל

א

ו

ר

ש

י

ע

ק

ב

ג

ל

ה

ו

ק

ה

ל

ר

ו

ח

ד

ה

ת

י

פ

ק

ה

ה

ת

ו

י

ו

כ

ז

ו

ג

ב

ג

ה

ב

ר

כ

ק

ה

נ

ב

י

כ

נ

ק

ו

ח

ה

נ

ו

ט

ל

ש

ה

ז

ת

ש

ד

ו

ס

מ

ל

כ

ת

ו

י

ו

ש

ר

ת

ד

ר

פ

ה

9."אין חוסר שוויון גדול יותר מאשר שוויון בין אנשים שאינם שווים"-תומס ג'פרסון

להסביר מה פשר המשפט. . מה הספר 9 אומרת?

סיכום קצר ? מה למדתן מהעבודה?