גְּמִילוּת חֲסָדִים
d
By d

14(א) גמרא

יום שלישי,א׳ בְּסִיוָן תשע״ה

(ב) שִׁמְעוֹן הַצַּדִּיק הָיָה מִשְּׁיָרֵי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה. הוּא הָיָה אוֹמֵר, עַל שְׁלשָׁה דְבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד, עַל הַתּוֹרָה וְעַל הָעֲבוֹדָה וְעַל גְּמִילוּת חֲסָדִים:

(2) Shimon the Righteous was of the last of the Great Assembly. He would say: On three things the world stands–on the Torah, on the

service, and on acts of kindness.

רע"ב על מסכת אבות פרק א משנה ב

And the kindness of deeds is written (Psalms 89) World Built On Kindness.

And the kindness of deeds are, to please grooms,

and to comfort the bereaved, and to visit the sick, to bury the dead, and so forth;

רמב"ם יד החזקה - הלכות אבל פרק יד

d

The kind deeds that you do such as to visit the sick and comfort the bereaved and to remove the dead and put the bride and escort visitors and deal with any burial needs to carry on the shoulder and lilac in front of him and mourn and digging and burying and happy bride and groom and all needs and these are the charity of his body beyond measure even though all these mitzvot are what they say it is in general, and love your neighbor as yourself all the things you want to do have others you should do for your brother in the

Torah and the commandments:

םוטה יד דרש ר' שמלאי

דרש רבי שמלאי
תורה תחלתה גמילות חסדים
וסופה גמילות חסדים
תחילתה גמילות חסדים דכתיב:
ויעש הי אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם
וסופה גמילות חסדים דכתיב
ויקבר אתו בגי

Rabbi Simlai expounded:

The Torah - its beginning is the performance of kindness

and its end is the performance of kindness. Its beginning is the performance of kindness, as it is written:

And Hashem made for Adam and his wife skin garments, and he clothed them. And its end is the performance of kindness, as it is written: He buried him in the depression.