תמורה כ״ו א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Temurah 26a"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ״ו א