6:25ו׳:כ״ה
1 א

יאר יגלה עיניך באור פניו להביט נפלאות מתורתו וממעשיו אחר שתשיג צרכיך בברכתו:

יאר, may He grant light to your eyes to see and appreciate all the wonderful things G’d has done and keeps on doing. You should become aware that all that you achieve is due to His blessing.