10:16י׳:ט״ז
1 א

ומלתם את ערלת לבבכם אם כן ראוי שתסירו את ערלת שכלכם והוא שתתבוננו להסיר כל טעות מוליד דעות כוזבות:

ומלתם את ערלת לבבכם, therefore, it is appropriate that you remove the “foreskin,” prejudices with which your intelligence is afflicted, so that you will realise the errors you have made in your world outlook based on false premises.

2 ב

וערפכם לא תקשו עוד ובסור קושי העורף המונע מלפנות אל הראוי תפנו להכיר את בוראכם ותראו כי רע ומר לעזבו וזה שתתבוננו:

וערפכם לא תקשו עוד, so that you will no longer be stiff-necked, a condition which prevents you from truly recognising your Creator and how evil it is to turn your back on Him.