סנהדרין נ״ח ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sanhedrin 58b"
Toggle Reader Menu Display Settings
נ״ח ב