ראש השנה ל״ב ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 32b"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״ב ב