8:3ח׳:ג׳
1 א

הקהל אל פתח אהל מועד. זֶה אֶחָד מִן הַמְּקוֹמוֹת שֶׁהֶחֱזִיק מֻעָט אֶת הַמְרֻבֶּה (ויקרא רבה י'):

הקהל אל פתח אהל מועד AND ASSEMBLE THOU [THE WHOLE CONGREGATION), UNTO THE ENTRANCE OF THE TENT OF MEETING — This is one of the instances where the lesser comprised the greater (the small area accommodated the whole congregation) (Leviticus Rabbah 10 9).