1:2א׳:ב׳
1 א

אמר רבי יהודה בראשונה כו':
זה מבואר ואמת וכבר בארנוהו בפ' שני מכלאים: