בדה ᴵ to invent, fabricate, concoct.
    — Qal - בָּדָה he invented, fabricated, concocted.
    — Niph. - נִבְדָּה was invented, was fabricated, was concocted.
    — Pi. - בִּדָּה 1 he invented, fabricated, concocted; 2 he charged with lying, proved a liar.
    — Pu. - בֻּדָּה he was charged with lying, disproved, refuted.
    — Hith. - הִתְבַּרָּה he was proved wrong (untrue), incorrect, false.
    — Hiph. - הִבֽדָּה he proved that something is wrong, false, untrue. [A secondary form of base בדא.] Derivatives: בְּדָיָה, בּֽדִיָּה, בַּדָּיוּת, בַּדֽיָן, מִבְדֶה.