מִשְׁנֶה II m. (b. h.; preced.) 1) repetition. (ספר) מִשְׁנֵה תורה the Book of Deuteronomy. Gen. R. s. 3; Yalk. Gen. 4. Meg. 31ᵇ קללות שבמ׳ ת׳ וכ׳ the curses contained in Deuteronomy (Deut. XXVIII, 15—68); a. e. —2) copy, duplicate. Snh. 22ᵃ —3) = next w. Sifré Deut. 161; Yalk. ib. 915 תרגום מביא לידי מ׳ מ׳ מביא וכ׳ interpretation (of the Law, Targum) leads to oral law, the study of the oral law leads to discussion (Talmud).