יָרֵא (b. h.) to tremble, fear; to revere; to shun. Sabb. 88ᵃ (ref. to Ps. LXXVI, 9) אם יָרְאָה וכ׳ if she (the earth) trembled, how could she be at rest, &c.?—Ber. 16ᵇ ליִרְאָה את שמך so as to fear thy name.—(Usu. as participle or adjective) יָרֵא m. Ned. 8ᵇ (ref. to Mal. III, 20) אלו … שהן יְרֵאִין להוציא וכ׳ who are afraid to utter the name of the Lord in vain.—יְרֵא חֵטא shunning sin, of careful conduct, conscientious. Ab. II, 5. Ib. 8; a. fr.—יְרֵא שָׁמַיִם God-fearing, pious. Ber. 8ᵃ גדול … יותר מי׳ ש׳ he who lives on the (honest) labor of his hand, stands higher than the pious man. Succ. 49ᵇ, v. יָרַע; a. fr.—Fem. יְרֵאָה, constr. יְרֵאַת. Lam. R. to II, 13 (play on י̇ר̇ושׁל̇ם̇) הבת שי̇ר̇אה ומשׁול̇מ̇ת לי the daughter that fears (me) and is at peace with me. Ib. כשאת יְרֵיאָה את מושלמת לי Ar. (missing in ed.) when thou art God-fearing, thou art at peace with me. Yeb. 62ᵇ.—Part. pass. יָראוּי. Ber. 33ᵇ; Meg. 25ᵃ Ms. M. (v. Rabb. D. S. a. l. note).
    Nif. - נוֹרָא , fut. יִוָּרֵא to be feared. Koh. R. to IX, 7; Pesik. Ul’kaḥ., p. 183ᵇ, a. e. למען תִּוָּרֵא וכ׳ (Ps. CXXX, 4) ‘in order that thou mayest be feared’, that the fear of thee be put on mankind.—Part. נוֹרָא fearful, awe-inspiring. Ber. l. c. Yoma 69ᵇ לא אמר נ׳ Jeremiah did not say nora (only gadol a. gibbor, Jer. XXXII, 18).—Fem. pl. ניֹרָאוֹת awe-inspiring deeds. Ib. אתא … נכרים … איה נוֹרְאוֹתָיו came Jeremiah and said, Strangers dance on His temple ruins, where are His awful deeds?; Y. Ber. VII, 11ᶜ. Ib. לזה נאה לקרות נורא בנ׳ וכ׳ (Daniel said) Him it is becoming to call awe-inspiring for the awful deeds He performed for us &c.; Midr. Till. to Ps. XIX; a. fr.
    Hithpa. - הִתְיָירֵא, , Nithpa. נִתְיָירֵא 1) to be feared, revered. Zeb. 115ᵇ (ref. to Ps. LXVIII, 36) בשעה … מִתְיָירֵא ומתעלה וכ׳ when the Lord executes judgment on His saints, He is feared and praised &c.; Yalk. Lev. 525. —2) to be afraid. Ber. 61ᵇ אי אתה מתי׳ מפני וכ׳ art thou not afraid of the (Roman) government?—Midr. Till. l. c. שנכנסו … וכא נִתְיָירְאוּ the enemy entered His house and were not afraid (of the Lord). Ex. R. s. 29 אם המטרונה מִתְיָירֵאת וכ׳ if the queen is afraid, what shall the servants … do?; a. fr.