אוּמָנוּת f. (v. אוּמָן) 1) skill, handicraft, trade. Kidd. IV, 14.—בעל א׳ mechanic. Ḥull. 54ᵇ.—בן אומנותוֹ one’s fellow-tradesman, competitor. Gen. R. s. 32, beg.—Ber. 43ᵇ כל אחד ואחד יִפָּה לו וכ׳ to each man the Lord made his trade appear nice. Y. Succ. V, end, 55ᵈ (play on be-ĕmunatham I Chron. IX, 22) באומנותם through their skill; a. fr.— the workmanship (or its equivalent) to be furnished the (Roman) government. B. Bath. IX, 4. Y. Dem. VI, end, 26ᵃ; Tosef. Dem. VI, 4; cmp. אוֹצָר.—Pl. אוּמָנִיּוֹת. Gen. R. s. 24. Num. R. s. 15 קורא א׳ invited people by trades (each day another trade); Tanḥ. B’haăl., 3 קורא בכל יום א׳.—Trnsf. arts, devices. Ex. R. s. 47, end כל הצדיקים באו בא׳ all the righteous (in their pleas and prayers) came with devices before the Lord (as Abraham prayed in behalf of fifty, forty &c.).