אָדַר (b. h., √אד; cmp. הד, חד, גד in הדר, חדר, גדר) to cut off, surround, isolate; whence 1) (b. h.) to distinguish.—Den. אַדִּיר. 2) (Assyr. v. אֲדָר) to darken. —3) *to strip. cmp. עדר.—B. Kam. 11ᵃ (ref. to עד Ex. XXII, 12, v. עַד in H. Dict.) יביא אֲדוּרָה לב"ד Ar. (ed. עֲדוּדָה, v. עדד; Ms. ארורה, corr. acc.) let him bring the stripped (the remnants of the torn animal, skin &c.) before court for assessment of damages.