5:22ה׳:כ״ב
1 א

ונשבע על שקר. פירושו או נשבע על ממון שיבקש אדם ממנו והעד או מכל אשר ישבע עליו לשקר:

and swore falsely i.e., or swore falsely, regarding money that someone wishes to collect from Him. This interpretation is borne out by the phrase