26:14כ״ו:י״ד
1 א

וריקי מוח אמרו כי הקללו׳‎ רבות מהברכות ולא אמרו אמת רק נאמרו הברכות כלל ונאמרו בקללות פרטים לירא ולהפחיד. השומעי׳‎ והמסתכל היטב יתברר לו דברי:

Certain empty-headed people have said that the curses are more numerous than the blessings. This is untrue. Rather, the blessings are given in general terms, whereas the curses are given in detail in order to impress and to frighten the listeners. If you read carefully, what I have said will become evident.

2 ב

את כל המצות. אלה הכתובים:

all the commandments the ones mentioned above.