32ל״ב
Vayishlachוישלח
Bereshit 32:15 בראשית ל״ב:ט״ו