בבא בתרא קנ״ג א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 153a"
Toggle Reader Menu Display Settings
קנ״ג א