עבודה זרה מ״ג ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Avodah Zarah 43b"
Toggle Reader Menu Display Settings
מ״ג ב