ונגה לו סביב

אֵ֡רֶא וְהִנֵּה֩ ר֨וּחַ סְעָרָ֜ה בָּאָ֣ה מִן־הַצָּפ֗וֹן עָנָ֤ן גָּדוֹל֙ וְאֵ֣שׁ מִתְלַקַּ֔חַת וְנֹ֥גַֽהּ ל֖וֹ סָבִ֑יב וּמִ֨תּוֹכָ֔הּ כְּעֵ֥ין הַחַשְׁמַ֖ל מִתּ֥וֹךְ הָאֵֽשׁ׃ יחזקאל א' ד'

(ג) ונגה לו. לענן סביבו מבחוץ רמז הוא שעתידין ישראל ליגאל משם:
(3) AND IT SHINED FORTH. [This is] regarding the cloud, round about it, on the outside. This is a clue that Israel are destined to be redeemed from this quarter.
וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש להיכן אזל אמר רב יהודה אמר רב שהלך לכבוש את כל העולם כולו תחת נבוכדנצר הרשע וכל כך למה שלא יאמרו אומות העולם ביד אומה שפלה מסר הקדוש ברוך הוא את בניו אמר הקדוש ברוך הוא מי גרם לי שאהיה שמש לעובדי פסילים עונותיהן של ישראל הן גרמו לי
The verse states: “And I looked and, behold, a stormy wind came out of the north, a great cloud, with a fire flashing up, so that a brightness was round about it; and out of its midst was like the color of electrum, out of the midst of the fire” (Ezekiel 1:4). The Gemara poses a question: Where did that wind go? Rav Yehuda said that Rav said: It went to conquer the entire world under the wicked Nebuchadnezzar. And why was all of this necessary? Why was it necessary that the entire world be subjected to his dominion? So that the nations of the world would not say: The Holy One, Blessed be He, delivered His children into the hands of a lowly nation. Since it was already decreed that the kingdom of Israel would fall into the hands of Nebuchadnezzar, God made him into a great conqueror, so that Israel would not be ashamed of being defeated by him. The Holy One, Blessed be He, said with regard to this: Who caused Me to be an attendant to worshippers of molten images, forcing Me to wage their wars? It was the sins of Israel that led Me to do so.
והענין שיחזקאל ראה כל הלבושים היותר רחוקים והיותר חיצונים, שגם בהם נמצא אור הש"י והשגחתו, וזה מרומז שראה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב, שבלבושים האלו ג"כ מנהג הש"י, ורוח סערה עשה דברו:
How would the knowledge of Ma’aseh Merkava help the Jews to survive in exile? Yehezkel saw how the furthermost garments and most external and distant realms are also concealing God’s light and are under God’s providence.60Yehezkel was the only prophet besides Moshe to receive prophecy outside of the land of Israel. Because of the incredible suffering of the Babylonian exiles, it was crucial to reveal to them these awesome mysteries, in order for them to find meaning in their pain. This is the essence of Ma’aseh Merkava, as explained above. It is hinted to in Yehezkel’s vision of “a storm wind coming from the north, a great cloud, a burning fire, and the light of nogah surrounding it.” Though these are the kelipot, he taught us that God conducts the world through them, as wellas it says (Tehillim, 148:8), “the storm wind performs God’s word.”
ואראה והנה דמות כמראה אש, ממראה מתניו ולמטה אש, וממתניו ולמעלה כמראה זהר כעין החשמלה, שם השיג כסדר ממטה מלמעלה, ממראה מתניו ולמעלה לא ראה בית סביב, ולא ראה שם אש, רק זהר כעין החשמלה ומבואר כי במראה זו לא השיג כל פנימיות החשמל רק ממראה מתניו ולמטה אבל ממראה מתניו ולמעלה לא השיג רק את הבית אשר לו סביב שהוא מתלבש בו לא את עצמותו, וע''כ סדר את המחזה מלמעלה למטה, כי את הלבוש קל יותר להשיג מלהשיג את הפנימית, אבל במראה השנית השיג כל פנימיות החשמל גם למעלה, וע''כ השיג מלמטה למעלה שמלמטה קל יותר להשיג. ולכן אמר שם שממראה מתניו ולמעלה ראה כמראה זהר לא אש, כי ממתניו ולמעלה מציין השפע שמקבל מעולם הכסא שלמעלה ושם קבל כמראה זהר לא אש שורף כי אין שריפה למעלה, רק ממראה מתניו ולמטה שרומז על השפע שיורד לתחתונים ראה כמראה אש שורף, כי היה ענין ההשגה במדת הדין וראה השריפה שתצא מן החיות אל האופנים לשרוף בית ה', אבל פה שלא השיג פנימית השפע היורד מלמעלה רק הלבוש והבית שמתלבש בו, השיג שהבית אשר סביבו הוא ג''כ כמראה אש ומוכן לשרוף, וכן ממראה מתניו ולמטה, רק השיג שנוגה לו סביב, כי תכלית הדין היה להאיר ולרחם כנ''ל. (וידוע שבעולם היצירה שם עץ הדעת טו''ר, וע''כ השיג ממתניו ולמטה אש רק שנוגה לו סביב שהרע לתכלית טוב, וממראה מתניו ולמעלה זהר והכל טוב, כי רק רגליה יורדות מות, ובאשר טעו בזה המינים ואמרו מפלגא ולמטה דהורמין, הזהירו חז''ל על הדרישה בחשמל, ומעשה בתינוק שהיה מבין בחשמל וכו' ומסיק שאני ינוקא דלאו ארח ארעא, ומשם קצץ אחר בנטיעות וטעה במט''ט שמט''ט הוא בעולם היצירה, ושני הט''ט הם הטוב שבעץ הדעת ורמון הוא הקליפה והרע, ור''מ שלמד תורה מאחר רמון מצא תוכו אכל שהם הט''ט טוב, וקליפתו רמון זרק, כי בתורתו מצא כתנות אור, שהוא הפשיט עור הנחש, ותקן את רבו באש שהוציא מקברו, והמ''י) :
וזהו השם שלמדו לאותה ריבה ששמה אסטהר הנזכרת שם במדרש אבכיר אשר לדעתי ברור שלזה כיונו במגילה י"ג א' שהיה אומות העולם קורין אותה ע"ש אסתהר, ובתרגום שני אסתר ב' ז' איתא בשם כוכב נוגהא בלשון יונית אסתירא וז"ש קבעוהו בז' כוכבים דנוגה היא מז' כוכבים ובו אתיליד נורא וכח היצר דזנות כדאיתא בשבת קנ"ו א'. ולכך ריבה זו שהתגברה נגד תאוה זו נקבעה בטיב שבה, פירוש כח נפשה העלתה עד הטוב שבאותו כוכב כי בכל דבר יש טוב ורע וסוד אותו כוכב נוגה ע"ש נוגה לו סביב. כי רק ביצר זה הוא הטוב ורע כמו שכתבתי לעיל בשם מדרש הנעלם דיצר זה לא יתבטל גם לעתיד לבא כי לא יהיה חמידו דאורייתא. והוא המשתנה גם לטוב ונבלע בקדושה. והכח המסיתה לזנות נקרא שמחזי והוא עזא כמו שכתבתי במקום אחר כי התאוה בלב ואז היה לו כח שגם בעת דבוקם ברע עם כל זה היו פורחים למעלה, פירוש היה כח התפשטות עד לב השמים כמו שאמרו חז"ל בתיהם שלום וגו', שהיה לו כל מיני חמדות למילוי הלב וכן כל מיני חכמות למילוי המוח והיינו על ידי הפריחה למעלה להשיג גם כן אמיתות השם יתברך שהוא המנהיג והוא הנותן כח לכח הרע גם כן, ומצד כחו הבלתי בעל תכלית המשיך כח לרע בבלתי תכלית מאחר שגם זה נמשך על כל פנים מעצמות כח השם יתברך והרי כח השם יתברך בלתי תכלית, והיא כשהתבוננה באמיתות השם יתברך איך הוא המנהיג הכל נשארה דבוקה שם רצה לומר במחשבה והתבוננות זו ולא פנתה עוד להתבונן בחמודות עולם הזה כלל:
גמ׳ מאי קורדייקוס אמר שמואל דנכתיה חמרא חדתא דמעצרתא וליתני מי שנשכו יין חדש הא קמ"ל דהא רוחא קורדייקוס שמה
GEMARA: The Gemara asks: What is the nature of the temporary insanity mentioned in the mishna? Shmuel said: The reference is to one who was afflicted by drinking new wine that came directly from the winepress. The Gemara asks: And let the tanna of the mishna then teach explicitly: With regard to one who was afflicted by drinking new wine. The Gemara answers: This teaches us that the name of the demon that causes this insanity is Kordeyakos.

וזה ידוע מהאריז"ל ששלש קליפות טמאות יש בעולם והם מרומז בפ' רוח סערה ענן גדול ואש מתלקחת שמהם שרש כל מיני בע"ח טמאים והנאות איסורים אשר אין להם תקון והרביעית ונוגה לו סביב שהוא קליפת נוגה שהוא השרש של כל מיני תאות ההיתר שיש להם תיקון. ומשרש ג' הקליפות הנ"ל נפגמו ג' העולמות בריאה יצירה עשי' שיש בהם בחי' תערובות רע המה אופנים וחיות ושרפים ובנפש האדם המה נפש רוח ונשמה שיוכלו להפגם באיסורים ע"י שורש ג' קליפות הנ"ל זולת חי' יחידה שהמה אור מקיף ואינם נפגמים. והנה אם פגם האדם וקילקל גם בג' בחי' שלו היינו במוחו ולבו וכלי המעשר שהמה מבחי' נר"נ בכל השבע מדות הק' שיש בכל אחד מזוקק שבעתים היינו מ"ט שערים בכל אחד עכ"ז יש לו עוד תקוה להטהר ע"י התשובה מעומקא דלבא שהוא שער החמשים שיש בכל אחד. וזהו שרמזו חז"ל בגמ' הנ"ל בתלמידו של ר"מ שהי' יכול לטהר השרץ שהוא מרמז על ג' קליפות הטמאות בכלל גם אם נטמא האדם ח"ו בכולם ביכלתו אעפ"כ ליטהר ע"י שער החמשים שיש בכל אחד. וזהו הפי' בק"ן טעמים היינו בג' שערי החמשים שיש תקוה מכל השלש קליפות ליטהר. ועל רמז זה עשה שלמה המע"ה הים שהי' מחזיק ק"ן מקוה טהרה מפני שבימיו הי' כבר תכלית שלימות התיקון מכל הפגמים דאז קיימא סיהרא בשלימותא כעין לעתיד. רק שהי' החטא גורם ולכן הוצרך לנו עוד בירורים עד עת קץ. ונחזור לעניננו שמשרע"ה הי' שרשו ע"פ המ"ט שערי בינה שהם ע"פ דרך התורה לכן לא הועיל בתפלתו לבטל הגזירה לכן פתח בסדרה זו ואתחנן אל ה' בעת ההוא וגו' ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף וגו'. אבל ועתה ישראל היינו ע"י תשובה שהוא מרומז בלשון ועתה שהוא שער החמשים יוכל לפעול ליתקן הכל כי במקום שבע"ת עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד לכן שמע אל החקים וגו':

וזה ידוע מהאריז"ל ששלש קליפות טמאות יש בעולם והם מרומז בפ' רוח סערה ענן גדול ואש מתלקחת שמהם שרש כל מיני בע"ח טמאים והנאות איסורים אשר אין להם תקון והרביעית ונוגה לו סביב שהוא קליפת נוגה שהוא השרש של כל מיני תאות ההיתר שיש להם תיקון. ומשרש ג' הקליפות הנ"ל נפגמו ג' העולמות בריאה יצירה עשי' שיש בהם בחי' תערובות רע המה אופנים וחיות ושרפים ובנפש האדם המה נפש רוח ונשמה שיוכלו להפגם באיסורים ע"י שורש ג' קליפות הנ"ל זולת חי' יחידה שהמה אור מקיף ואינם נפגמים. והנה אם פגם האדם וקילקל גם בג' בחי' שלו היינו במוחו ולבו וכלי המעשר שהמה מבחי' נר"נ בכל השבע מדות הק' שיש בכל אחד מזוקק שבעתים היינו מ"ט שערים בכל אחד עכ"ז יש לו עוד תקוה להטהר ע"י התשובה מעומקא דלבא שהוא שער החמשים שיש בכל אחד. וזהו שרמזו חז"ל בגמ' הנ"ל בתלמידו של ר"מ שהי' יכול לטהר השרץ שהוא מרמז על ג' קליפות הטמאות בכלל גם אם נטמא האדם ח"ו בכולם ביכלתו אעפ"כ ליטהר ע"י שער החמשים שיש בכל אחד. וזהו הפי' בק"ן טעמים היינו בג' שערי החמשים שיש תקוה מכל השלש קליפות ליטהר. ועל רמז זה עשה שלמה המע"ה הים שהי' מחזיק ק"ן מקוה טהרה מפני שבימיו הי' כבר תכלית שלימות התיקון מכל הפגמים דאז קיימא סיהרא בשלימותא כעין לעתיד. רק שהי' החטא גורם ולכן הוצרך לנו עוד בירורים עד עת קץ. ונחזור לעניננו שמשרע"ה הי' שרשו ע"פ המ"ט שערי בינה שהם ע"פ דרך התורה לכן לא הועיל בתפלתו לבטל הגזירה לכן פתח בסדרה זו ואתחנן אל ה' בעת ההוא וגו' ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף וגו'. אבל ועתה ישראל היינו ע"י תשובה שהוא מרומז בלשון ועתה שהוא שער החמשים יוכל לפעול ליתקן הכל כי במקום שבע"ת עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד לכן שמע אל החקים וגו':