Rabbis & Rebels: Are Jews obligated to promote Torah-based morality?

אמר רב קיים אברהם אבינו כל התורה כולה שנאמר (בראשית כו, ה) עקב אשר שמע אברהם בקולי וגו' א"ל רב שימי בר חייא לרב ואימא שבע מצות הא איכא נמי מילה ואימא שבע מצות ומילה א"ל א"כ מצותי ותורותי למה לי

Apropos the previous statement, the Gemara cites that Rav said: Abraham our Patriarch fulfilled the entire Torah before it was given, as it is stated: “Because [ekev] Abraham hearkened to My voice and kept My charge, My mitzvot, My statutes and My Torahs” (Genesis 26:5). Rav Shimi bar Ḥiyya said to Rav: And say that the verse means that he fulfilled only the seven Noahide mitzvot and not the entire Torah. The Gemara asks: But isn’t there also circumcision that Abraham clearly observed, which is not one of the Noahide laws? Apparently, Abraham fulfilled more than just those seven. The Gemara asks: And say that he fulfilled only the seven mitzvot and circumcision. Rav said to him: If so, why do I need the continuation of the verse, that Abraham kept: My mitzvot and myTorah? That is a clear indication that he fulfilled mitzvot beyond the seven Noahide mitzvot, and apparently fulfilled the entire Torah.
תנו רבנן שבע מצות נצטוו בני נח דינין וברכת השם ע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים וגזל ואבר מן החי

The Sages taught in a baraita: The descendants of Noah, i.e., all of humanity, were commanded to observe seven mitzvot: The mitzva of establishing courts of judgment; and the prohibition against blessing, i.e., cursing, the name of God; and the prohibition of idol worship; and the prohibition against forbidden sexual relations; and the prohibition of bloodshed; and the prohibition of robbery; and the prohibition against eating a limb from a living animal.

רבי חנניה בן (גמלא) אומר אף על הדם מן החי רבי חידקא אומר אף על הסירוס רבי שמעון אומר אף על הכישוף רבי יוסי אומר כל האמור בפרשת כישוף בן נח מוזהר עליו (דברים יח, י) לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים וגו' ובגלל התועבות האלה ה' אלהיך מוריש אותם מפניך ולא ענש אלא אם כן הזהיר רבי אלעזר אומר אף על הכלאים מותרין בני נח ללבוש כלאים ולזרוע כלאים ואין אסורין אלא בהרבעת בהמה ובהרכבת האילן
Rabbi Ḥananya ben Gamla says: The descendants of Noah are also commanded concerning the prohibition against consuming the blood from a living animal. Rabbi Ḥideka says: They are also commanded concerning castration, i.e., they are prohibited to castrate any living animal. Rabbi Shimon says: They are also commanded concerning the prohibition against engaging in sorcery. Rabbi Yosei says: With regard to every type of sorcery that is stated in the passage about sorcery, it is prohibited for a descendant of Noah to engage in it. This is derived from the verses: “When you come into the land that the Lord your God gives you, you shall not learn to do like the abominations of those nations. There shall not be found among you one who makes his son or his daughter pass through the fire, a diviner, a soothsayer, or an enchanter, or a warlock, or a charmer, or one who consults a necromancer and a sorcerer, or directs inquiries to the dead. For whoever does these things is an abomination to the Lord; and because of these abominations, the Lord your God is driving them out from before you” (Deuteronomy 18:9–12). Evidently, the Canaanites were punished for these practices; and since God would not have punished them for an action unless He first prohibited it, these practices are clearly prohibited to gentiles. Rabbi Elazar says: The descendants of Noah were also commanded concerning the prohibition of diverse kinds. Nevertheless, it is permitted for the descendants of Noah to wear diverse kinds of wool and linen and to sow diverse kinds of seeds together, and they are prohibited only with regard to breeding diverse species of animals and grafting diverse species of trees.
דתנא דבי מנשה שבע מצות נצטוו בני נח ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים גזל ואבר מן החי סירוס וכלאים
As the school of Menashe taught: The descendants of Noah were commanded to observe seven mitzvot: The prohibitions of idol worship, and forbidden sexual relations, and blood-shed, and robbery, and eating a limb from a living animal, and castration, and diverse kinds.
דינין בני נח איפקוד והתניא עשר מצות נצטוו ישראל במרה שבע שקיבלו עליהן בני נח והוסיפו עליהן דינין ושבת וכיבוד אב ואם דינין דכתיב (שמות טו, כה) שם שם לו חוק ומשפט שבת וכיבוד אב ואם דכתיב (דברים ה, יא) כאשר צוך ה' אלהיך ואמר רב יהודה כאשר צוך במרה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא נצרכה אלא לעדה ועדים והתראה אי הכי מאי והוסיפו עליהן דינין
§ The Gemara asks with regard to the list of the Noahide mitzvot: Were the descendants of Noah commanded to establish courts of judgment? But isn’t it taught in a baraita: The Jewish people were commanded to observe ten mitzvot when they were in Marah: Seven that the descendants of Noah accepted upon themselves, and God added to them the following mitzvot: Judgment, and Shabbat, and honoring one’s father and mother. The mitzva of judgment was given at Marah, as it is written with regard to Marah: “There He made for them a statute and an ordinance” (Exodus 15:25). Shabbat and honoring one’s father and mother were given at Marah, as it is written concerning them in the Ten Commandments: “Observe the day of Shabbat to keep it holy, as the Lord your God commanded you” (Deuteronomy 5:11), and similarly: “Honor your father and your mother, as the Lord your God commanded you” (Deuteronomy 5:16). The phrase “as the Lord your God commanded you” indicates that they had already been commanded to observe these mitzvot previously. And Rav Yehuda says: “As the Lord your God commanded you” in Marah. Apparently, the mitzva of establishing courts is not included in the seven Noahide mitzvot. Rav Naḥman says that Rabba bar Avuh says: Establishing courts is a Noahide mitzva. The additional mitzva that was given in Marah was necessary only with regard to the details of the halakhot of the justice system, e.g., that a defendant in a capital case is punished only by a full panel of twenty-three judges of the Sanhedrin, and only if there are two witnesses who testify concerning him, and only if he was issued a forewarning before his transgression. The Gemara asks: If so, and the mitzva given at Marah is a specification of the halakhot of the justice system, what is the meaning of the sentence: And God added to them: Judgment? The details of a preexisting mitzva would not be referred to as an added mitzva.
בשלמא למאן דאמר דגים אבל עריות לא פריצי בהו היינו דכתב (שיר השירים ד, יב) גן נעול אחותי כלה [גו'] אלא למ"ד עריות מאי מעין חתום מהנך דאסירין לא פריצי בהו
The Gemara comments: Granted, according to the one who said that they cried over actual fish but were not promiscuous in having forbidden relations in Egypt, this is what is written to praise the Jewish people: “A garden enclosed is my sister the bride; a locked fountain, a sealed spring” (Song of Songs 4:12). This figurative language teaches that Jewish women are chaste. However, according to the one who said the Jewish people cried over forbidden sexual relations, what does the phrase “a sealed spring” mean? The Gemara answers: It means that they were not promiscuous with those relatives who were already forbidden to them. In Egypt, the Jewish people observed the laws of forbidden sexual relations that are included in the seven Noahide commandments. In the desert, they cried over the additional prohibitions imposed when the Torah was given.

(יד) וְכֵיצַד מְצֻוִּין הֵן עַל הַדִּינִין. חַיָּבִין לְהוֹשִׁיב דַּיָּנִין וְשׁוֹפְטִים בְּכָל פֶּלֶךְ וּפֶלֶךְ לָדוּן בְּשֵׁשׁ מִצְוֹת אֵלּוּ. וּלְהַזְהִיר אֶת הָעָם. וּבֶן נֹחַ שֶׁעָבַר עַל אַחַת מִשֶּׁבַע מִצְוֹת אֵלּוּ יֵהָרֵג בְּסַיִף. וּמִפְּנֵי זֶה נִתְחַיְּבוּ כָּל בַּעֲלֵי שְׁכֶם הֲרִיגָה. שֶׁהֲרֵי שְׁכֶם גָּזַל וְהֵם רָאוּ וְיָדְעוּ וְלֹא דָּנוּהוּ. וּבֶן נֹחַ נֶהֱרָג בְּעֵד אֶחָד וּבְדַיָּן אֶחָד בְּלֹא הַתְרָאָה וְעַל פִּי קְרוֹבִין. אֲבָל לֹא בְּעֵדוּת אִשָּׁה. וְלֹא תָּדוּן אִשָּׁה לָהֶם:

(14) What must they do to fulfill their requirement regarding the Law of Justice? They have to set up magistrates and judges in each district to judge the people with regard to these Six Commandments; and they must issue warnings (about them) to the people. A non-Jew who violates one of the Seven Commandments is executed by means of the sword. 101This entire passage is absent in most versions.How is this so? Anyone who worships idols or blasphemed or murdered or had sexual relations with one of those forbidden to him or stole even less than the value of a Prutah or ate any amount from a limb or the flesh of a live animal or saw someone else violate one of these and failed to judge and execute him, is himself executed by means of the sword. It was for this reason all residents of the City of Shechem deserved to be executed. For Shechem kidnapped102Dinah., and they saw and knew and failed to judge him. A non-Jew is executed by the testimony of one, and with one judge, without forewarning, and by the testimony of relatives, but not by the testimony of a woman103Other editions are missing the words, “but not by the testimony”.. A woman may not judge for them.

(א) הֵ֤ן עַבְדִּי֙ אֶתְמָךְ־בּ֔וֹ בְּחִירִ֖י רָצְתָ֣ה נַפְשִׁ֑י נָתַ֤תִּי רוּחִי֙ עָלָ֔יו מִשְׁפָּ֖ט לַגּוֹיִ֥ם יוֹצִֽיא׃ (ב) לֹ֥א יִצְעַ֖ק וְלֹ֣א יִשָּׂ֑א וְלֹֽא־יַשְׁמִ֥יעַ בַּח֖וּץ קוֹלֽוֹ׃ (ג) קָנֶ֤ה רָצוּץ֙ לֹ֣א יִשְׁבּ֔וֹר וּפִשְׁתָּ֥ה כֵהָ֖ה לֹ֣א יְכַבֶּ֑נָּה לֶאֱמֶ֖ת יוֹצִ֥יא מִשְׁפָּֽט׃ (ד) לֹ֤א יִכְהֶה֙ וְלֹ֣א יָר֔וּץ עַד־יָשִׂ֥ים בָּאָ֖רֶץ מִשְׁפָּ֑ט וּלְתוֹרָת֖וֹ אִיִּ֥ים יְיַחֵֽילוּ׃ (פ) (ה) כֹּֽה־אָמַ֞ר הָאֵ֣ל ׀ יְהוָ֗ה בּוֹרֵ֤א הַשָּׁמַ֙יִם֙ וְנ֣וֹטֵיהֶ֔ם רֹקַ֥ע הָאָ֖רֶץ וְצֶאֱצָאֶ֑יהָ נֹתֵ֤ן נְשָׁמָה֙ לָעָ֣ם עָלֶ֔יהָ וְר֖וּחַ לַהֹלְכִ֥ים בָּֽהּ׃ (ו) אֲנִ֧י יְהוָ֛ה קְרָאתִ֥יךָֽ בְצֶ֖דֶק וְאַחְזֵ֣ק בְּיָדֶ֑ךָ וְאֶצָּרְךָ֗ וְאֶתֶּנְךָ֛ לִבְרִ֥ית עָ֖ם לְא֥וֹר גּוֹיִֽם׃ (ז) לִפְקֹ֖חַ עֵינַ֣יִם עִוְר֑וֹת לְהוֹצִ֤יא מִמַּסְגֵּר֙ אַסִּ֔יר מִבֵּ֥ית כֶּ֖לֶא יֹ֥שְׁבֵי חֹֽשֶׁךְ׃
(1) This is My servant, whom I uphold, My chosen one, in whom I delight. I have put My spirit upon him, He shall teach the true way to the nations. (2) He shall not cry out or shout aloud, Or make his voice heard in the streets. (3) He shall not break even a bruised reed, Or snuff out even a dim wick. He shall bring forth the true way. (4) He shall not grow dim or be bruised Till he has established the true way on earth; And the coastlands shall await his teaching. (5) Thus said God the LORD, Who created the heavens and stretched them out, Who spread out the earth and what it brings forth, Who gave breath to the people upon it And life to those who walk thereon: (6) I the LORD, in My grace, have summoned you, And I have grasped you by the hand. I created you, and appointed you A covenant people, a light of nations— (7) Opening eyes deprived of light, Rescuing prisoners from confinement, From the dungeon those who sit in darkness.
(ו) וּשְׁמַרְתֶּם֮ וַעֲשִׂיתֶם֒ כִּ֣י הִ֤וא חָכְמַתְכֶם֙ וּבִ֣ינַתְכֶ֔ם לְעֵינֵ֖י הָעַמִּ֑ים אֲשֶׁ֣ר יִשְׁמְע֗וּן אֵ֚ת כָּל־הַחֻקִּ֣ים הָאֵ֔לֶּה וְאָמְר֗וּ רַ֚ק עַם־חָכָ֣ם וְנָב֔וֹן הַגּ֥וֹי הַגָּד֖וֹל הַזֶּֽה׃
(6) Observe them faithfully, for that will be proof of your wisdom and discernment to other peoples, who on hearing of all these laws will say, “Surely, that great nation is a wise and discerning people.”
ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו פתח ר' יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות ר' יוסי שתק נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן תקנו שווקין להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמן גשרים ליטול מהן מכס הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות אמרו יהודה שעילה יתעלה יוסי ששתק יגלה לציפורי שמעון שגינה יהרג
In this baraita Rabbi Yehuda is described as head of the speakers in every place. The Gemara asks: And why did they call him head of the speakers in every place? The Gemara relates that this resulted due to an incident that took place when Rabbi Yehuda and Rabbi Yosei and Rabbi Shimon were sitting, and Yehuda, son of converts,sat beside them. Rabbi Yehuda opened and said: How pleasant are the actions of this nation, the Romans, as they established marketplaces, established bridges, and established bathhouses. Rabbi Yosei was silent. Rabbi Shimon ben Yoḥai responded and said: Everything that they established, they established only for their own purposes. They established marketplaces, to place prostitutes in them; bathhouses, to pamper themselves; and bridges, to collect taxes from all who pass over them. Yehuda, son of converts, went and related their statements to his household, and those statements continued to spread until they were heard by the monarchy. They ruled and said: Yehuda, who elevated the Roman regime, shall be elevated and appointed as head of the Sages, the head of the speakers in every place. Yosei, who remained silent, shall be exiled from his home in Judea as punishment, and sent to the city of Tzippori in the Galilee. And Shimon, who denounced the government, shall be killed.