Like this? Login or register to create your own source sheet. אוהבים? התחברו או הרשמו כדי ליצור דף מקורות משלכם.
בס"ד

Angels Among Us?

Rabbi Sari Laufer/Congregation Rodeph Sholom

February 14, 2015/25 Shevat 5775

Parashat Mishpatim/Shabbat Shekalim

More info מידע נוסף
Created February 13, 2015 · 874 Views · נוצר 13 February, 2015 · 874 צפיות ·

 1. (כ) הִנֵּ֨ה אָנֹכִ֜י שֹׁלֵ֤חַ מַלְאָךְ֙ לְפָנֶ֔יךָ לִשְׁמָרְךָ֖ בַּדָּ֑רֶךְ וְלַהֲבִ֣יאֲךָ֔ אֶל־הַמָּק֖וֹם אֲשֶׁ֥ר הֲכִנֹֽתִי׃ (כא) הִשָּׁ֧מֶר מִפָּנָ֛יו וּשְׁמַ֥ע בְּקֹל֖וֹ אַל־תַּמֵּ֣ר בּ֑וֹ כִּ֣י לֹ֤א יִשָּׂא֙ לְפִשְׁעֲכֶ֔ם כִּ֥י שְׁמִ֖י בְּקִרְבּֽוֹ׃ (כב) כִּ֣י אִם־שָׁמֹ֤עַ תִּשְׁמַע֙ בְּקֹל֔וֹ וְעָשִׂ֕יתָ כֹּ֖ל אֲשֶׁ֣ר אֲדַבֵּ֑ר וְאָֽיַבְתִּי֙ אֶת־אֹ֣יְבֶ֔יךָ וְצַרְתִּ֖י אֶת־צֹרְרֶֽיךָ׃

  (20) Behold, I send an angel before thee, to keep thee by the way, and to bring thee into the place which I have prepared. (21) Take heed of him, and hearken unto his voice; be not rebellious against him; for he will not pardon your transgression; for My name is in him. (22) But if thou shalt indeed hearken unto his voice, and do all that I speak; then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries.

 2. (ב) כי לא ישא לפשעכם. אינו מלמד בכך, שהוא מן הכת שאין חוטאין, ועוד שהוא שליח ואינו עושה אלא שליחותו:
  (ג) כי שמי בקרבו. מחבר לראש המקרא, השמר מפניו כי שמי משתף בו, ורבותינו אמרו זה מטטרו''ן ששמו כשם רבו מטטרו''ן בגימטריא שדי:

  (2) He is not accustomed to that [i.e., forgiving], for he is of the group that do not sin. And moreover, he is a messenger, and he can do only his mission. -[From Midrash Tanchuma 18]
  (3) This is connected to the beginning of the statement that My Name is with him. And our sages said that this is the Angel Metatron, whose name is that of his Master, Metatron is the numerical value of Shadday.

 3. (א) הנה אנכי שלח מלאך. כאן נתבשרו שעתידין לחטוא, ושכינה אומרת להם (שמות לג ג) כי לא אעלה בקרבך:

  (1) Here they were told that they would sin in the future (with the Golden Calf) and the Divine Presence would then say I will not ascend in your midst.

 4. (ב) דבר אחר: הנה אנכי שולח מלאך לפניך, הה"ד (ירמיה ג): ואנכי אמרתי איך אשיתך בבנים. מהו אשיתך? אמר הקב"ה: משעה שעמדתם בסיני, וקבלתם את התורה, וכתבתי שאני אוהב אתכם, שנאמר (דברים ז): כי מאהבת ה' אתכם, ואחר שאהבתי אתכם, היאך אני יכול לשנוא אתכם?! ...

   

  ... כך אמר הקב"ה לישראל: כלום חסרתי אתכם, עד שכפרתם בי?! הוי, אכן בגדה אשה מרעה. דבר אחר: הנה אנכי שולח מלאך אמר הקב"ה לישראל: אלו זכיתם, אני בעצמי נעשיתי לכם שליח, כדרך שעשיתי לכם במדבר, שנאמר (שמות יג): וה' הולך לפניהם יומם, ועכשיו שלא זכיתם, הריני מוסר אתכם לשליח, שנאמר: הנה אנכי שולח מלאך:

  Another explanation: Behold, I send an angel before you...It is written there (Jeremiah 3:19: But I said: 'How would I put you among the sons, and give you a pleasant land, the goodliest heritage of the nations!' What does it mean: 'put you'? 

   

  The Holy Blessed One said: From the moment you stood at Sinai, and accepted the Torah--I wrote that I loved you, as it is written (Deuteronomy 7:8): But because Adonai loved you; once I have loved you, how can I hate you?...

   

  Thus the Holy Blessed One said to Israel: Did I cause you to lack anything, that you rejected Me? Hence, (Jeremiah 3:20): Surely, as a wife treacherously departs from her friend, etc... Another explanation of Behold, I send an angel before you...Had you merited it, I myself would have become your messenger, just as I was in the wilderness, as it says (Ex. 13:21): And Adonai went before them by day...but now that you have not merited this, I am entrusting you into the hands of a messenger, hence: Behold, I send an angel before you...

   

   

 5. (א) הנה אנכי שולח מלאך לפניך כאן נתבשרו שעתידין לחטוא ושכינה אומרת כי לא אעלה בקרבך (להלן לג ג). כי שמי בקרבו, מחובר לראש המקרא, השמר מפניו כי שמי משותף בקרבו. ורבותינו דרשו (סנהדרין לח:) זה מטטרון ששמו כשם רבו, מטטרון בגימטריא שדי. לשון רש''י. ובאלה שמות רבה (לב ז) ראיתי גם כן יש מי שדורש כך שזה על דבר העגל. ויש לשאול שהרי הגזרה ההיא לא נתקיימה, שהקב''ה אמר לו ושלחתי לפניך מלאך כי לא אעלה בקרבך (להלן לג ב ג), ומשה בקש עליה רחמים ואמר אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה,...
  והתשובה לפי הדעת הזאת, כי הגזרה ההיא לא נתקיימה עם משה בימיו...אבל לאחר מיתתו של משה רבינו שלח להם מלאך, וזה שאמר הכתוב (יהושע ה יג יד) ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו ...אבל היתה המראה להודיע אותו כי מעתה יהיה מלאך שלוח לפניהם לצבא בבאם במלחמה.
  ועל דרך האמת, המלאך הזה שהובטחו בו בכאן הוא המלאך הגואל (בראשית מח טז) אשר השם הגדול בקרבו, כי ביה ה' צור עולמים (ישעיה כו ד), ...ויקראנו הכתוב מלאך בעבור היות כל הנהגת העולם הזה במדה ההיא ורבותינו אמרו (סנהדרין לח:) כי הוא מטטרון, והוא שם למורה הדרך. 

  Behold, I am sending an angel before you...Here is it foreshadowing that they are destined to sin, and the Divine Presence says that it will not go in their midst (as in Ex. 33:3)

  For my name is in your midst: This is related to the first part of the verse: Take heed of him, for My name is shared within him. And our Sages teach that this is Metatron, who name is our Master's. Metatron in gematria is equal to Shadai--this is Rashi's language. We also see in Exodus Rabbah, that there were those who asked for this because of the Golden Calf incident. But there were also those who asked that this decree not be carried out.

   

  It says (Ex. 33:2, 3): I will send an angel before you....I will not go in your midst. And Moses asks for mercy, and says (Ex. 33:15): Unless You go in the lead, do not make us leave this place...

   

  And the solution is thus, according to this understanding--the decree was not carried out in Moses' lifetime...but after his death, God did send an angel. And this is the meaning of the verse (Joshua 5:13): Once, when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing before him, drawn sword in hand....The purpose of this vision was to show Joshua that the angel was sent to go into battle before them.

   

  But, the true understanding is that this angel whom they are promised is the redeeming angel of Genesis 48:16, who has God's name in him--For, in Yah Adonai, you have an everlasting Rock (Isaiah 26:4)...

   

  The text calls him an angel, because the whole world is managed under the divine aspect that he embodies. And our Sages say this is Metatron, and that this is the name of the guide.

   

   

 6. סנהדרין לח: 78-86

  אמר ההוא מינא לרב אידית כתיב (שמות כד, א) ואל משה אמר עלה אל ה' עלה אלי מיבעי ליה א"ל זהו מטטרון ששמו כשם רבו דכתיב (שמות כג, כא) כי שמי בקרבו אי הכי ניפלחו ליה כתיב (שמות כג, כא) אל תמר בו אל תמירני בו אם כן לא ישא לפשעכם למה לי א"ל הימנותא בידן דאפילו בפרוונקא נמי לא קבילניה דכתיב (שמות לג, טו) ויאמר אליו אם אין פניך הולכים וגו'

  Once, a heretic said to Rav Idith: It is written (Exodus 24:1): And to Moses, he said: Come up to Adonai. It should have said: Come up to Me! He said: It was Metatron, who name is similar to that of his Master, as it is written (Exodus 23:21): For My name is in him. But if so, we should worship him!! It is written (Exodus 23:21): Be not rebellious against him--i.e. exchange me for him. But if so, why is it stated (Exodus 23:21): He will not pardon your transgression? We hold the belief that, we would not accept him even as a messenger, for it is written (Exodus 33:15): He said to God: Unless You go in the lead, do not make us leave this place... 

 7. That is, a messenger (as the word literally means), a prophet, not a real angel.-Bekhor Shor

   

  Just as the Israelites were not able to hear God's words directly, so too the wilderness could not bear contact with the Highest or with divine providence. Since substituting an angel for God in these conditions was a matter of kindness, not a punishment, and since he knew that they would soon be at rest in their promised possession, Moses did not protest as he did elsewhere. ---Abarbanel

   

Made with the Sefaria Source Sheet Builder
www.sefaria.org/sheets
Add Highlight הוספת צבע להדגשה
Create New
Save שמירה