Walk like an Egyptian

Don't miss an episode! Subscribe to the Madlik podcast: Spotify | Apple Podcasts | Google Podcasts

and Join Madlik on Clubhouse so you can participate in our weekly live discussion of the Parsha

(ז) מַצּוֹת֙ יֵֽאָכֵ֔ל אֵ֖ת שִׁבְעַ֣ת הַיָּמִ֑ים וְלֹֽא־יֵרָאֶ֨ה לְךָ֜ חָמֵ֗ץ וְלֹֽא־יֵרָאֶ֥ה לְךָ֛ שְׂאֹ֖ר בְּכׇל־גְּבֻלֶֽךָ׃ (ח) וְהִגַּדְתָּ֣ לְבִנְךָ֔ בַּיּ֥וֹם הַה֖וּא לֵאמֹ֑ר בַּעֲב֣וּר זֶ֗ה עָשָׂ֤ה ה' לִ֔י בְּצֵאתִ֖י מִמִּצְרָֽיִם׃ (ט) וְהָיָה֩ לְךָ֨ לְא֜וֹת עַל־יָדְךָ֗ וּלְזִכָּרוֹן֙ בֵּ֣ין עֵינֶ֔יךָ לְמַ֗עַן תִּהְיֶ֛ה תּוֹרַ֥ת ה' בְּפִ֑יךָ כִּ֚י בְּיָ֣ד חֲזָקָ֔ה הוֹצִֽאֲךָ֥ ה' מִמִּצְרָֽיִם׃ (י) וְשָׁמַרְתָּ֛ אֶת־הַחֻקָּ֥ה הַזֹּ֖את לְמוֹעֲדָ֑הּ מִיָּמִ֖ים יָמִֽימָה׃ {פ}

(7) Throughout the seven days unleavened bread shall be eaten; no leavened bread shall be found with you, and no leaven shall be found in all your territory. (8) And you shall explain to your child on that day, ‘It is because of what the LORD did for me when I went free from Egypt.’ (9) “And this shall serve you as a sign on your hand and as a reminder on your forehead—in order that the Teaching of the LORD may be in your mouth—that with a mighty hand the LORD freed you from Egypt. (10) You shall keep this institution at its set time from year to year.

(טז) וְהָיָ֤ה לְאוֹת֙ עַל־יָ֣דְכָ֔ה וּלְטוֹטָפֹ֖ת בֵּ֣ין עֵינֶ֑יךָ כִּ֚י בְּחֹ֣זֶק יָ֔ד הוֹצִיאָ֥נוּ ה' מִמִּצְרָֽיִם׃ {ס}
(16) “And so it shall be as a sign upon your hand and as a symbol on your forehead that with a mighty hand the LORD freed us from Egypt.”
והיה לך לאות. יְצִיאַת מִצְרַיִם תִּהְיֶה לְךָ לאות:
והיה לך לאות AND IT SHALL BE FOR A SIGN UNTO THEE — i. e. the Exodus from Egypt shall be to thee as a sign
לאות על ידך - לפי עומק פשוטו: יהיה לך לזכרון תמיד, כאלו כתוב על ידך. כעין, שימני כחותם על לבך.
לאות על ידך, according to the true meaning: an exhortation that this memory should be with you permanently, as if the subject matter had literally been inscribed on your hand. We find a similar syntax in Song of Songs 8,6 שימי כחותם על לבך, “place it on your heart as if it had been engraved there like a seal,”
ולטוטפות בין עיניך אין למלה הזאת משפחה ידועה, אבל בעלי הלשון יחשבו ליחס אותה אל לשון והטף אל דרום (יחזקאל כא ב), ועלימו תטוף מלתי (איוב כט כב), ענין מושאל מן והטיפו ההרים עסיס (עמוס ט יג), יאמר שתעשה מיציאת מצרים על ידך אות ובין עיניך דבור, יזל כטל על שומעיו. אבל רבותינו יקראו הדבר המונח בראש ''טוטפות'' כמו שאמרו (שבת נז:) לא בטוטפת ולא בסנבוטין, ואמר רבי אבהו (שם) אי זהו טוטפת המקפת מאזן לאזן, והם בעלי הלשון שמדברים בו ויודעים אותו ומהם ראוי לקבלו. ואמר טוטפות ולא אמר ''טוטפת'' בעבור שהם בתים רבים כאשר קבלנו צורתם מן האבות הקדושים שראו הנביאים והקדמונים עושים כן עד משה רבינו:
והנה שורש המצוה הזאת שנניח כתב יציאת מצרים על היד ועל הראש כנגד הלב והמוח שהם משכנות המחשבה והנה נכתוב פרשת קדש והיה כי יביאך בטוטפות מפני המצוה הזאת שנצטוינו בהם לעשות יציאת מצרים טוטפות בין עינינו, ובפרשת שמע והיה אם שמוע נצטוינו שנעשה המצות גם כן טוטפות, דכתיב (דברים ו ו) והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך, והיו לטוטפות בין עיניך, ולכך אנו כותבים גם שתי הפרשיות ההן לטוטפות שהם מצות הייחוד וזכרון כל המצות ועונשן ושכרן וכל השרש באמונה. ואמר בשל יד והיה לך לאות על ידכה, ודרשו בו (מנחות לו:) שהוא שמאל שהלב נוטה לו:
ועל דרך האמת מה שאמר הכתוב בעבור זה עשה ה' לי, כי כמו זה אלי ואנוהו (שמות ט״ו:ב׳), יאמר כי בעבור שמו וכבודו עשה עמנו והוציאנו ממצרים, והיה זה לך לאות על זרוע עזך, כטעם כי תפארת עזמו אתה (תהלים פט יח) והנה האות כאות המילה והשבת. ובעבור שהכל בכלל הוא האות על היד העתיקו אבותינו ממשה מפי הגבורה שיהיה בית אחד כענין שאמר הכתוב אחותי כלה (שה''ש ה א), בעבור שהיא מתאחדת וכלולה מל''ב נתיבות, וכתיב שמאלו תחת לראשי (שם ב ו):
ואמר ולזכרון בין עיניך, שיונחו במקום הזכרון בין העינים שהוא ראשית המוח, והוא תחלת הזכרון ומעמד הצורות אחרי הפרדן מלפניו, והם מקיפים את כל הראש ברצועותיהם, והקשר שהוא על אחרית המוח המשמר הזכירה ולשון ''בין עיניך'', שיהיו באמצעות הראש לא מצד אחד, או ששם שרשי העינים ומשם יהיה הראות. וכן ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת, ולפרש זה חזר ואמר ולטוטפות לבאר שאין המצוה בין העינים למטה, אבל בגובה הראש מונחים שם כטוטפות ואמר לשון רבים שהם בתים רבים כאשר קבלנו:
ועתה אומר לך כלל בטעם מצות רבות הנה מעת היות ע''ג בעולם מימי אנוש החלו הדעות להשתבש באמונה, מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון, כחשו בה' ויאמרו לא הוא (ירמ' ה יב), ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון (תהלים עג יא), ומהם שיודו בידיעה ומכחישים בהשגחה ויעשו אדם כדגי הים שלא ישגיח האל בהם ואין עמהם עונש או שכר, יאמרו עזב ה' את הארץ. וכאשר ירצה האלקים בעדה או ביחיד ויעשה עמהם מופת בשנוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל בטול הדעות האלה כלם, כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוק מחדשו, ויודע ומשגיח ויכול. וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחלה מפי נביא יתברר ממנו עוד אמתת הנבואה, כי ידבר האלקים את האדם ויגלה סודו אל עבדיו הנביאים, ותתקיים עם זה התורה כלה:
ולכן יאמר הכתוב במופתים למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ (שמות ח׳:י״ח), להורות על ההשגחה, כי לא עזב אותה למקרים כדעתם ואמר (שם ט כט) למען תדע כי לה' הארץ, להורות על החידוש, כי הם שלו שבראם מאין ואמר (שם ט יד) בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. להורות על היכולת, שהוא שליט בכל, אין מעכב בידו, כי בכל זה היו המצריים מכחישים או מסתפקים. אם כן האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כלה:
ובעבור כי הקב''ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון והחמיר מאד בענין הזה כמו שחייב כרת באכילת חמץ (שמות י״ב:ט״ו) ובעזיבת הפסח (במדבר ט יג), והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות ובמופתים על ידינו ועל בין עינינו, ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתים במזוזות, ושנזכיר זה בפינו בבקר ובערב, כמו שאמרו (ברכות כא.) אמת ויציב דאורייתא, ממה שכתוב (דברים טז ג) למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ושנעשה סכה בכל שנה:
וכן כל כיוצא בהן מצות רבות זכר ליציאת מצרים והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו, ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלקים. כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו ונתכוון בענינה כבר הודה בחדוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו, וגם בנבואה, והאמין בכל פנות התורה, מלבד שהודה שחסד הבורא גדול מאד על עושי רצונו, שהוציאנו מאותו עבדות לחירות וכבוד גדול לזכות אבותיהם החפצים ביראת שמו:
ולפיכך אמרו (אבות פ''ב מ''א) הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שכולן חמודות וחביבות מאד, שבכל שעה אדם מודה בהן לאלקיו וכוונת כל המצות שנאמין באלקינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלקיו שבראו, וכוונת רוממות הקול בתפלות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו, וזו כוונתם במה שאמרו ז''ל (ירושלמי תענית פ''ב ה''א) ויקראו אל אלקים בחזקה (יונה ג ח), מכאן אתה למד שתפלה צריכה קול, חציפא נצח לבישה (עי' ערוך ערך חצף):
ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כלה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזרת עליון כאשר הזכרתי כבר (בראשית יז א, ולעיל ו ב) ויתפרסמו הנסים הנסתרים בענין הרבים כאשר יבא ביעודי התורה בענין הברכות והקללות, כמו שאמר הכתוב (דברים כט כג-כד) ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת, ואמרו על אשר עזבו את ברית ה' אלקי אבותם, שיתפרסם הדבר לכל האומות שהוא מאת ה' בעונשם. ואמר בקיום וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. ועוד אפרש זה בעזרת השם (ויקרא כו יא):
ULTOTAPHOTH’ BETWEEN THINE EYES. No affinity is known to this word. Linguists, however, associated it with the expressions: ‘v’hateiph’ (And speak) to the south; And my word ‘titoph’ (dropped) upon them. The figurative usage thereof is based on the verse: And the mountains shall drop (‘v’hitiphu’) sweet wine. Thus the verse is saying that you should make the exodus from Egypt a sign upon your hand, and between your eyes a source for discourse distilling as the dew upon those that hear it. Our Rabbis, however, have called an object which lies upon the head totaphoth, just as they have said: “[A woman] may not go out [on the Sabbath] with a totepheth or head-bangles.” Rabbi Abahu said: “What is totepheth? It is a forehead-band extending from ear to ear.” Now it is the Rabbis [of the Talmud] who are the [true Hebrew] linguists, as they spoke the language and knew it and it is from them that we should accept [the explanation of the word ultotaphoth].
Now Scripture says totaphoth [in the plural] and not totepheth [in the singular] because there are many compartments in the phylacteries, just as we have received their form from the holy fathers who saw the prophets and the ancient ones up to Moses our teacher doing so.
Now the fundamental reason of this commandment is that we lay the script of the exodus from Egypt upon the hand and upon the head opposite the heart and the brain, which are the pivots of thought. Thus we are to inscribe [on parchment] the Scriptural sections of Kadesh (Sanctify unto Me) [Verses 1-10], and V’haya ki y’viacha (And it shall be when the Eternal shall bring thee) [Verses 11-16], and enclose them in the phylacteries because of this commandment wherein we were charged to make the exodus from Egypt for frontlets between our eyes. [We are also to inscribe and enclose in the phylacteries the sections of] Sh’ma (Hear O Israel) [Deuteronomy 6:4-9] and V’haya im shamo’a (And it shall come to pass, if ye shall hearken) [ibid., 11:13-21] because we are charged to have the commandments [of the Torah] also for frontlets between our eyes, as it is written: And these words, which I command thee this day, shall be upon thy heart; and they shall be for frontlets between thine eyes. This is why we also inscribe [on parchment] these two sections — [Sh’ma and V’haya im shamo’a] — for frontlets [even though the exodus is not mentioned in them], for they contain the commandments of the Unity of G-d, the memorial of all commandments, the doctrine of retribution, which states that the consequence of disobeying the commandments is punishment and that blessings come in the wake of obedience — and the whole foundation of the faith. Now of the phylactery of the arm, Scripture says, And it shall be for a sign unto thee upon thy hand, which the Rabbis explained as referring to the left arm, which is opposite the heart.
By way of the Truth, [the mystic lore of the Cabala], the verse, It is because of ‘zeh’ (this) which the Eternal did for me, is similar to ‘zeh’ (this) is my G-d, and I will glorify Him. The verse here thus states that it was because of His name and His glory that He did for us and brought us forth out of Egypt. And “this” shall be for a sign unto thee on the arm of your strength, just as it is written, For Thou art the glory of their strength. Thus the sign [of the phylactery] is similar to the sign of circumcision and the Sabbath. And since all [emanations] are one perfect unity, which is alluded to in “the sign” on the arm, our ancestors have received the tradition from Moses, who received it from the mouth of the Almighty, that [all four sections of Scripture inscribed in the phylacteries, as described above], are encased in one compartment. This is something like Scripture says, achothi kalah, because it is united and comprised of the thirty-two paths of wisdom [with which the world was created], and it is further written, His left hand is under my head.
Then Scripture says, And it shall be for a memorial between thine eyes, meaning that we are to lay them at the place of remembrance, which is between the eyes, at the beginning of the brain. It is there that remembrance begins by recalling the appearances [of persons and events] after they have passed away from us. These frontlets circle around the whole head with their straps, while the loop rests directly over the base of the brain which guards the memory. And the expression, between your eyes, means that they are to be placed upon the middle of the head, not towards one side. It may be that in the middle of the head, there are the roots of the eyes and from these stems the power of sight. Similarly, the verse, Nor make ye any baldness between your eyes for the dead, [means baldness adjoining the forehead. Thus the expression between your eyes mentioned here in the case of the frontlets also refers to the identical place]. It is to explain this point, [i.e., that the phylactery of the head is not to be placed between the eyes, as the literal meaning of the words might indicate, but that it is to be placed upon the middle of the head adjoining the forehead], that He reverts here [in Verse 16 and instead of using the expression, and for ‘a memorial’ between your eyes, as stated in Verse 9], and says ‘ultotaphoth’ between your eyes. This is in order to explain that the commandment is not fulfilled by placing the phylactery between the eyes bottomward, but rather it is to be placed high on the head where it is to be there like totaphoth, [and we have seen above that the word totepheth was used by the Rabbis for an object which lies upon the head]. He uses the plural form [totaphoth, and not the singular totepheth], because the compartments in the phylactery of the head are many, as we have received the form by Tradition.
And now I shall declare to you a general principle in the reason of many commandments. Beginning with the days of Enosh when idol-worship came into existence, opinions in the matter of faith fell into error. Some people denied the root of faith by saying that the world is eternal; they denied the Eternal, and said: It is not He [Who called forth the world into existence]. Others denied His knowledge of individual matters, and they say, How doth G-d know? and is there knowledge in the Most High? Some admit His knowledge but deny the principle of providence and make men as the fishes of the sea, [believing] that G-d does not watch over them and that there is no punishment or reward for their deeds, for they say the Eternal hath forsaken the land. Now when G-d is pleased to bring about a change in the customary and natural order of the world for the sake of a people or an individual, then the voidance of all these [false beliefs] becomes clear to all people, since a wondrous miracle shows that the world has a G-d Who created it, and Who knows and supervises it, and Who has the power to change it. And when that wonder is previously prophesied by a prophet, another principle is further established, namely, that of the truth of prophecy, that G-d doth speak with man, and that He revealeth His counsel unto His servants the prophets, and thereby the whole Torah is confirmed. This is why Scripture says in connection with the wonders [in Egypt]: That thou [Pharaoh] mayest know that I am the Eternal in the midst of the earth, which teaches us the principle of providence, i.e., that G-d has not abandoned the world to chance, as they [the heretics] would have it; That thou mayest know that the earth is the Eternal’s, which informs us of the principle of creation, for everything is His since He created all out of nothing; That thou mayest know that there is none like Me in all the earth, which indicates His might, i.e., that He rules over everything and that there is nothing to withhold Him. The Egyptians either denied or doubted all of these [three] principles, [and the miracles confirmed their truth].
Accordingly, it follows that the great signs and wonders constitute faithful witnesses to the truth of the belief in the existence of the Creator and the truth of the whole Torah. And because the Holy One, blessed be He, will not make signs and wonders in every generation for the eyes of some wicked man or heretic, He therefore commanded us that we should always make a memorial or sign of that which we have seen with our eyes, and that we should transmit the matter to our children, and their children to their children, to the generations to come, and He placed great emphasis on it, as is indicated by the fact that one is liable to extinction for eating leavened bread on the Passover, and for abandoning the Passover-offering, [i.e., for not taking part in the slaughtering thereof]. He has further required of us that we inscribe upon our arms and between our eyes all that we have seen in the way of signs and wonders, and to inscribe it yet upon the doorposts of the houses, and that we remember it by recital in the morning and evening — just as the Rabbis have said: “The recital of the benediction True and firm, [which follows the Sh’ma in the morning and which terminates with a blessing to G-d for the redemption from Egypt], is obligatory as a matter of Scriptural law because it is written, That thou mayest remember the day when thou camest forth out of the land of Egypt all the days of thy life. [He further required] that we make a booth every year and many other commandments like them which are a memorial to the exodus from Egypt. All these commandments are designed for the purpose that in all generations we should have testimonies to the wonders so that they should not be forgotten and so that the heretic should not be able to open his lips to deny the belief in [the existence of] G-d. He who buys a Mezuzah for one zuz [a silver coin] and affixes it to his doorpost and has the proper intent of heart on its content, has already admitted the creation of the world, the Creator’s knowledge and His providence, and also his belief in prophecy as well as in all fundamental principles of the Torah, besides admitting that the mercy of the Creator is very great upon them that do His will, since He brought us forth from that bondage to freedom and to great honor on account of the merit of our fathers who delighted in the fear of His Name. It is for this reason that the Rabbis have said: “Be as heedful of a light commandment as of a weighty one,” for they are all exceedingly precious and beloved, for through them a person always expresses thankfulness to his G-d.
And the purpose of all the commandments is that we believe in our G-d and be thankful to Him for having created us, for we know of no other reason for the first creation, and G-d the Most High has no demand on the lower creatures, excepting that man should know and be thankful to G-d for having created him. The purposes of raising our voices in prayer and of the service in synagogues, as well as the merit of public prayer, is precisely this: that people should have a place wherein they assemble and express their thankfulness to G-d for having created them and supported them, and thus proclaim and say before Him, “We are your creatures.”
This is the intent of what the Rabbis of blessed memory have said: “And they cried mightily unto G-d. From here you learn that prayer must be accompanied by sound. The undaunted one wins over the abashed one.”
Through the great open miracles, one comes to admit the hidden miracles which constitute the foundation of the whole Torah, for no one can have a part in the Torah of Moses our teacher unless he believes that all our words and our events, [as dictated in the Torah], are miraculous in scope, there being no natural or customary way of the world in them, whether affecting the public or the individual. Instead, if a person observes the commandments, His reward will bring him success, and if he violates them, His punishment will cause his extinction. It is all by decree of the Most High, as I have already mentioned. The hidden miracles done to the public come to be known as is mentioned in the assurances of the Torah on the subject of the blessings and imprecations, as the verse says: And all the nations shall say: Wherefore hath the Eternal done thus unto this land? … Then men shall say: Because they forsook the covenant of the Eternal, the G-d of their fathers. Thus it will become known to all nations that their punishment came from G-d. And of the fulfillment of the commandments it says, And all the peoples of the earth shall see that the name of the Eternal is called upon thee. I will yet explain this, with the help of G-d.
Beshalach
ר"ע אומר אינו צריך טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים
Rabbi Akiva says: There is no need for this proof, as the requirement of four compartments can be derived from the word totafot itself: The word tat in the language of the Katfei means two, and the word pat in the language of Afriki also means two, and therefore totafot can be understood as a compound word meaning: Four. The baraita therefore indicates that Rabbi Yishmael holds that not the vocalization but rather the tradition of the manner in which the verses in the Torah are written is authoritative.
לֹא בְּ״טוֹטֶפֶת״. מַאי ״טוֹטֶפֶת״? אָמַר רַב יוֹסֵף: חוּמַרְתָּא דִקְטִיפְתָּא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: תִּהְוֵי כְּקָמֵיעַ מוּמְחֶה, וְתִשְׁתְּרֵי! אֶלָּא אָמַר רַב יְהוּדָה מִשְּׁמֵיהּ דְּאַבָּיֵי: אֲפוּזְיָינֵי. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: יוֹצְאָה אִשָּׁה בִּסְבָכָה הַמּוּזְהֶבֶת, וּבְטוֹטֶפֶת וּבְסַרְבִּיטִין הַקְּבוּעִין בָּהּ. אֵיזוֹ טוֹטֶפֶת וְאֵיזוֹ סַרְבִּיטִין? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: טוֹטֶפֶת — הַמּוּקֶּפֶת לָהּ מֵאֹזֶן לְאֹזֶן. סַרְבִּיטִין — הַמַּגִּיעִין לָהּ עַד לְחָיֶיהָ. אָמַר רַב הוּנָא: עֲנִיּוֹת עוֹשִׂין אוֹתָן שֶׁל מִינֵי צִבְעוֹנִין, עֲשִׁירוֹת עוֹשִׂין אוֹתָן שֶׁל כֶּסֶף וְשֶׁל זָהָב.
The mishna said that a woman may not go out with the ornament called a totefet. The Gemara asks: What is a totefet? Rav Yosef said: A packet of spices to ward off the evil eye. Abaye said to him: And let the legal status of this packet be like that of an effective amulet, whose effectiveness is proven, and it should be permitted, as an effective amulet may be moved on Shabbat. Rather, Rav Yehuda said in the name of Abaye: A totefet is an appuzainu, an ornament worn on the forehead. This opinion was also taught in a baraita: A woman may go out with a gilded hairnet worn to hold the hair in place, and with the totefet, and with the sarvitin that are fastened to the hairnet, since a woman would not remove her head covering to show her friend those ornaments. And they said: Which is a totefet and which is sarvitin? Rabbi Abbahu said: Totefet is that which goes around her forehead from ear to ear. Sarvitin are those attached to the net that reach down to her cheeks. Rav Huna said: Poor women make these ornaments from different types of colored materials. Wealthy women make them of silver and of gold.

Modern attempts to find the etymology of t(w)tpt sometimes range as far afield as Rabbi Akiba's ancient explanation on the basis of "Coptic" (?) and "African" words (b. Menah. 34b). H. Grimme invoked Egyptian ddf.t which means "snake," including the uraeus snake often worn on the headdress.' [The suggestion is dismissed as "untenable" by T. O. Lambdin, "Egyptian Loan Words in the Old Testament," JAOS 73 (1953) 145 n.3. Earlier Egyptian etymologies are listed by W. Gesenius, Thesaurus (Leipzig: Vogel, 1829) 548, and Kasher (above, n. 10) 279 ?6,7. Naturally, the word is listed as Egyptian-but without explanation-by A. S. Yahuda, The Language of the Pentateuch in its Relation to Egyptian (Oxford: Oxford University]. The view which seems most defensible on the basis of related usage and etymology is that which understands t(w)tpt in the Bible as a headband. This interpretation was proposed by medieval grammarians and is still reflected in some translations ("frontlet," "circlet").

The medieval grammarians understood t(w)tpt in the light of its later usage for bands, including headbands, in the targums and for full or half headbands (i.e., frontlets) in rabbinic Hebrew. In the targums twtpt' renders 's'dh, "bracelet, armband" (Tg. Neb. 2 Sam 1:10) and p'r, "turban" (Tg. Neb. Ezek 24:17, 23), which have in common the fact that they encompass the part of the body on which they are worn. A woman's headdress called twtpt (singular) is mentioned in Tannaitic texts (m. Sabb 6:1, 5; t. Sabb 4:6). By Amoraic times the meaning of this word was debated. In b. Sabb 57b it is explained by R. Judah in the name of Abbaye as 'pwzyynw, which Rashi glosses with Old French prwntl (frontal), "frontlet," and by Abbahu as something "which encompasses her (head) from ear to ear" (hmwqpt Ih m'zn l'zn). These explanations contemplate a band which encompasses at least the forehead if not the entire head. The targums show the use of the word for something which completely encircles the part of the body on which it is worn.

If the passages in Exodus and Deuteronomy mentioning t(w)tpt were indeed meant metaphorically, they rely for their effectiveness upon the assumption that the Israelite audience will recognize in t(w)tpt something dear or familiar. P. Heinisch stated that these passages presuppose that Israelites wore headbands. While this inference may go too far, these passages certainly imply familiarity with the t(w)tpt. If it could be shown that the headband was indeed a common item of dress in or around ancient Israel, at least in the period when the t(w)tpt passages were first formulated, this would add further support to the identification of the t(w)tpt as a headband.

The artistic evidence from the region thus complements nicely the arguments from later Hebrew and Aramaic usage and from etymology that the t(w)tpt was a headband. The artistic evidence also offers one additional factor in favor of this definition. In later times t(w)tpt was understood as referring to the head tefillin (Tg. Onq. Exod 13:16; Mek to Exod 13:16; etc.). Many of the headbands visible in paintings and statues are identical to the headband by which the tefillmn capsule was attached to the head: they are knotted in back, with the ends hanging down,45 sometimes as long streamers (see ANEP 53, 54, 455). If headband is indeed the correct inter- pretation this means that, apart from the capsule with its texts, the form of the head tefillin was based on the form of the real t(w)tpt of biblical times. This definition thus permits a simpler explanation of the form of the head tefilltn than assuming that it deviates completely from the earlier meaning of the word.

From: On the Meaning of Ṭ(W)ṬPT Author(s): Jeffrey H. Tigay Source: Journal of Biblical Literature , Sep., 1982, Vol. 101, No. 3 (Sep., 1982), pp. 321- 331 Published by: The Society of Biblical Literature Stable URL: https://www.jstor.org/stable/3260347 see also: https://www.balashon.com/2007/01/totafot.html

King Tut...

Tutankhaten was believed to mean "Living-image-of-Aten" as far back as 1877; however, not all Egyptologists agree with this interpretation. English Egyptologist Battiscombe Gunn believed that the older interpretation did not fit with Akhenaten's theology. Gunn believed that such an name would have been blasphemous. He saw tut as a verb and not a noun and gave his translation in 1926 as The-life-of-Aten-is-pleasing. Professor Gerhard Fecht also believed the word tut was a verb. He noted that Akhenaten used tit as a word for 'image', not tut. Fecht translated the verb tut as "To be perfect/complete". Using Aten as the subject, Fecht's full translation was "One-perfect-of-life-is-Aten". The Hermopolis Block (two carved block fragments discovered in Ashmunein) has a unique spelling of the first nomen written as Tutankhuaten; it uses ankh as a verb, which does support the older translation of Living-image-of-Aten.[48]

(ח) וּקְשַׁרְתָּ֥ם לְא֖וֹת עַל־יָדֶ֑ךָ וְהָי֥וּ לְטֹטָפֹ֖ת בֵּ֥ין עֵינֶֽיךָ׃ (ט) וּכְתַבְתָּ֛ם עַל־מְזֻז֥וֹת בֵּיתֶ֖ךָ וּבִשְׁעָרֶֽיךָ׃ {ס}
(8) Bind them as a sign on your hand and let them serve as a symbol on your forehead; (9) inscribe them on the doorposts of your house and on your gates.
(יח) וְשַׂמְתֶּם֙ אֶת־דְּבָרַ֣י אֵ֔לֶּה עַל־לְבַבְכֶ֖ם וְעַֽל־נַפְשְׁכֶ֑ם וּקְשַׁרְתֶּ֨ם אֹתָ֤ם לְאוֹת֙ עַל־יֶדְכֶ֔ם וְהָי֥וּ לְטוֹטָפֹ֖ת בֵּ֥ין עֵינֵיכֶֽם׃ (יט) וְלִמַּדְתֶּ֥ם אֹתָ֛ם אֶת־בְּנֵיכֶ֖ם לְדַבֵּ֣ר בָּ֑ם בְּשִׁבְתְּךָ֤ בְּבֵיתֶ֙ךָ֙ וּבְלֶכְתְּךָ֣ בַדֶּ֔רֶךְ וּֽבְשׇׁכְבְּךָ֖ וּבְקוּמֶֽךָ׃
(18) Therefore impress these My words upon your very heart:-e bind them as a sign on your hand and let them serve as a symbol on your forehead,-f (19) and teach them to your children—reciting them when you stay at home and when you are away, when you lie down and when you get up;

(א) בָּנִ֣ים אַתֶּ֔ם לַה' אֱלֹקֵיכֶ֑ם לֹ֣א תִתְגֹּֽדְד֗וּ וְלֹֽא־תָשִׂ֧ימוּ קׇרְחָ֛ה בֵּ֥ין עֵינֵיכֶ֖ם לָמֵֽת׃

(1) You are children of the LORD your God. You shall not gash yourselves or shave the front of your heads because of the dead.

ולזכרון בין עיניך. בגובה של ראש. מקום שמוחו של תינוק רופס.

as a reminder on your forehead on your forehead. The soft spot on a baby's head.

והיה לך. יש חולקין על אבותינו הקדושים שאמר כי לאות ולזכרון. על דרך כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך. גם וקשרתם לאות על ידיך כמו קשרם על לוח לבך תמיד גם וכתבתם על מזוזות ביתך. כמו כתבם על לוח לבך. ומה שיהיה לאות ולזכרון. שיהיה שגור בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים. ואין זה דרך נכונה כי בתחלת הספר כתוב משלי שלמה. והנה כל מה שהזכיר הוא דרך משל. ואין כתוב בתורה שהוא דרך משל חלילה. רק הוא כמשמעו. על כן לא נוציאנו מידי פשוטו. כי בהיותו כמשמעו איננו מכחיש שקול הדעת. כמו ומלתם את ערלת לבבכם. שנצטרך לתקנו לפי הדעת.
AND IT SHALL BE A SIGN UNTO THEE. There are those who oppose our holy patriarchs and say that for a sign…and for a memorial is to be understood in the manner of For they shall be a chaplet of grace unto thy head, And chains about thy head (Prov. 1:9). They also say that And thou shalt bind them for a sign upon thy hand (Deut. 5:8) is like Bind them continually upon thy heart, Tie them upon thy neck (Prov. 6:21) and also that And thou shalt write them upon the door-posts of thy house (Deut. 6:9) is like Write them upon the table of thy heart (Prov. 3:3). They furthermore say that it shall be for a sign…and for a memorial means for with a strong hand hath the Lord brought thee out of Egypt shall drop from your lips. However, this is incorrect, for at the beginning of the book of Proverbs it is stated, The Proverbs of Solomon. Thus whatever Solomon henceforth mentions is by way of parable. However, it is not, heaven forbid, written in the Torah that it is metaphoric. Hence it is to be taken only at face value. We thus will not interpret it except literally. It does not contradict reason if explained according to its plain meaning, like Circumcise therefore the foreskin of your heart (Deut. 10:16), which has to be interpreted according to the requirements of reason.

רשב"ם ד"ה לאות על ידך. לפי עומק פשוטו - יהיה לך לזכרון תמיד, כאילו כתוב על ידך! (פ' בא תשמ"ז) רשב"ם אינו רואה בפסוקנו אזכור של מצוות תפילין, אלא מפרשו כמטפורה - יהודי צריך לזכור את דברי התורה כאילו הם כתובים בין עיניו ועל ידו. ראה דברי ראב"ע היוצא בחריפות כנגד הסבר זה של רשב"ם. וראה דבריו של ר' אלעזר טויטו (בספרו "הפשטות המתחדשים בכל יום" עמ' 187) שכתב: פירושו המטפורי של רשב"ם לשמות (יג, ט) עורר, כידוע, פליאה גדולה: האומנם מבטל כאן הפשט את מצוות תפילין הנהוגה מדורי דורות? לבד מן ההסבר שלנו לשיטתו הכללית של רשב"ם, בדבר הבחנה בין אופיו העיוני הבלתי מחייב של הפשט ובין אופיו המעשי המחייב של המדרש, נראה לנו להציע את ההסבר הזה: במקומות אחדים בפירושו הטעים רשב"ם את השקפתו כי החלק ההלכי של התורה מתחיל במעמד סיני עם כריתת הברית בין ה' לישראל ובשום אופן לא לפני כן. הפסוק "והיה לאות...", שנכתב לפני מתן תורה, אינו נכלל בברית סיני ואינו מתכוון למסור מצוות. זאת ועוד: פסוק זה שייך כולו למסגרת המוגדרת והמצומצמת של חוקת קרבן פסח ואינו מדברי משה לישראל, אלא מדברי האב לבנו. משה לא אמר לישראל פסוק זה מעצמו, וגם מה צורך שיאמר משה לישראל "והיה לאות על ידך כי בחוזק יד הוציאנו" וגו', אלא האב אומר לבנו כך. האב מצווה להגיד לבנו את טעם עבודת הפסח (פסוק ח) ולחנכו לזכור תמיד את חוקת הפסח (פסוק ט). מצוות התפילין, המכוונת להזכיר את כל מצוות התורה (ולא את חוקת הפסח בלבד) נאמרה בספר דברים (ו, ח) ושם אין רשב"ם מפרש את הפסוקים כלל, לא פירוש מטפורי ולא פירוש הלכי, שכן ברור לו, כנראה, ש"וקשרתם" פירושו קשירה של ממש. לו סבר רשב"ם שיש כאן הבדל בין פשט המצוה ומדרשה, היה מוסיף בסוף פירושו "ורבותינו פירשו - אלו תפילין", כפי שנהג במקומות רבים להביא מדרש רז"ל לצד פשט הכתוב. ע"כ. וראה דברי הגרצ"י קוק בשיחותיו לספר שמות (עמ' 114). וראה דבריה של נחמה ליבוביץ בעיוניה לספר שמות (עמ' 157). (הראני ר' זאב נוימן שי')

Samuel ben Meir (Troyes, c. 1085 – c. 1158), after his death known as "Rashbam"...

(טו) וַיֹּ֧אמֶר ל֣וֹ ה' לָכֵן֙ כׇּל־הֹרֵ֣ג קַ֔יִן שִׁבְעָתַ֖יִם יֻקָּ֑ם וַיָּ֨שֶׂם ה' לְקַ֙יִן֙ א֔וֹת לְבִלְתִּ֥י הַכּוֹת־אֹת֖וֹ כׇּל־מֹצְאֽוֹ׃
(15) The LORD said to him, “I promise, if anyone kills Cain, sevenfold vengeance shall be taken on him.” And the LORD put a mark on Cain, lest anyone who met him should kill him.

אמר קין לפניו רבון העולמי' גדול עווני מנשוא שאין בו כפרה ונחשב לו הדבר הזה כתשובה שנא' גדול עווני מנשוא ולא עוד אלא יעמד אח בארץ ויזכיר את שמך הגדול ויהרגני. מה עשה הקב"ה נטל אות אחת מעשרים ושתים אותיות שבתורה וכתב על זרועו של קין שלא יהרג שנא' וישם ה' לקין אות

Cain spake before the Holy One, blessed be He: Sovereign of all the worlds ! "My sin is too great to be borne" (Gen. 4:13), ...Cain said before the Holy One, blessed be He: Now will a certain righteous one arise on the earth and mention Thy great Name against me and slay me. What did the Holy One, blessed be He, do? He took one letter from the twenty-two letters, and put (it) upon Cain's arm that he should not be killed, as it is said, "And the Lord appointed a sign for Cain" (Gen. 4:15).

כִּ֣י זֹ֣את הַבְּרִ֡ית אֲשֶׁ֣ר אֶכְרֹת֩ אֶת־בֵּ֨ית יִשְׂרָאֵ֜ל אַחֲרֵ֨י הַיָּמִ֤ים הָהֵם֙ נְאֻם־ה' נָתַ֤תִּי אֶת־תּֽוֹרָתִי֙ בְּקִרְבָּ֔ם וְעַל־לִבָּ֖ם אֶכְתְּבֶ֑נָּה וְהָיִ֤יתִי לָהֶם֙ לֵֽאלֹקִ֔ים וְהֵ֖מָּה יִֽהְיוּ־לִ֥י לְעָֽם׃
But such is the covenant I will make with the House of Israel after these days—declares the LORD: I will put My Teaching into their inmost being and inscribe it upon their hearts. Then I will be their God, and they shall be My people.

Cultural appropriation is the inappropriate or unacknowledged adoption of an element or elements of one culture or identity by members of another culture or identity. This can be controversial when members of a dominant culture appropriate from minority cultures.

According to critics of the practice, cultural appropriation differs from acculturation, assimilation, or equal cultural exchange in that this appropriation is a form of colonialism. When cultural elements are copied from a minority culture by members of a dominant culture, and these elements are used outside of their original cultural context ─ sometimes even against the expressly stated wishes of members of the originating culture – the practice is often received negatively.

See: https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_appropriation

In the New Testament:

Matthew 23:5-7

5 “Everything they do is done for people to see: They make their phylacteries[a] wide and the tassels on their garments long; 6 they love the place of honor at banquets and the most important seats in the synagogues; 7 they love to be greeted with respect in the marketplaces and to be called ‘Rabbi’ by others.