Not in Heaven

(יב) לֹ֥א בַשָּׁמַ֖יִם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַעֲלֶה־לָּ֤נוּ הַשָּׁמַ֙יְמָה֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַעֲשֶֽׂנָּה׃ (יג) וְלֹא־מֵעֵ֥בֶר לַיָּ֖ם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַעֲבׇר־לָ֜נוּ אֶל־עֵ֤בֶר הַיָּם֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַעֲשֶֽׂנָּה׃

(12) It is not in the heavens, that you should say, “Who among us can go up to the heavens and get it for us and impart it to us, that we may observe it?” (13) Neither is it beyond the sea, that you should say, “Who among us can cross to the other side of the sea and get it for us and impart it to us, that we may observe it?”

(ו) דָּבָר אַחֵר, כִּי הַמִּצְוָה וגו' לֹא בַשָּׁמַיִם הִוא. אָמַר לָהֶן משֶׁה שֶׁלֹא תֹאמְרוּ משֶׁה אַחֵר עוֹמֵד וּמֵבִיא לָנוּ תּוֹרָה אַחֶרֶת מִן הַשָּׁמַיִם, כְּבָר אֲנִי מוֹדִיעַ אֶתְכֶם לֹא בַשָּׁמַיִם הִוא, שֶׁלֹא נִשְׁתַּיֵּיר הֵימֶנָּה בַּשָּׁמַיִם. דָּבָר אַחֵר, אָמַר רַבִּי חֲנִינָא הִיא וְכָל כְּלֵי אֻמָנוּתָהּ נִתְּנָה, עִנְוְתָנוּתָהּ, צִדְקָהּ וְיַשְׁרוּתָהּ וּמַתַּן שְׂכָרָהּ. ....

דָּבָר אַחֵר, לֹא בַשָּׁמַיִם הִוא, אָמְרוּ לוֹ רַבֵּנוּ משֶׁה הֲרֵי אַתָּה אוֹמֵר לָנוּ לֹא בַשָּׁמַיִם הִוא וְלֹא מֵעֵבֶר לַיָּם הִוא, וְהֵיכָן הִיא, אָמַר לָהֶן בְּמָקוֹם קָרוֹב הִיא (דברים ל, יד): בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ לַעֲשׂוֹתוֹ, אֵינָהּ רְחוֹקָה מִכֶּם קְרוֹבָה הִיא לָכֶם.

(6) Another explanation: "This commandment etc... is not in heaven." Moses said to them, "Do not say that another Moses stood and brought to us a different Torah from the Heavens, I already informed you all that it is not in Heaven, nothing of it remains in the Heavens." Another explanation: Rabbi Chanina said, It (the Torah) and all the vessels of belief in It were given; "its' humility, its' justice, its' integrity, and the gift of its' reward. ....

Another possibility, "It is not in Heaven." They said to Moses our Teacher, but hey, you said to us, "It's not in Heaven, it's not on the other side of the sea, but where is it? he said to them, in the place that is close, in your mouths, and in your hearts to do it, it is not from from you, it is close to you all.

וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות אמה אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו חזרו אמת המים לאחוריהם אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו הטו כותלי בית המדרש ליפול גער בהם רבי יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של ר"א ועדיין מטין ועומדין חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מ עמד רבי יהושע על רגליו ואמר (דברים ל, יב) לא בשמים היא מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה (שמות כג, ב) אחרי רבים להטות אשכחיה רבי נתן לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני אמרו אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר ר"א ושרפום באש ונמנו עליו וברכוהו ואמרו מי ילך ויודיעו אמר להם ר"ע אני אלך שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו ונמצא מחריב את כל העולם כולו מה עשה ר"ע לבש שחורים ונתעטף שחורים וישב לפניו ברחוק ארבע אמות אמר לו ר"א עקיבא מה יום מיומים אמר לו רבי כמדומה לי שחבירים בדילים ממך אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו ונשמט וישב על גבי קרקע זלגו עיניו דמעות לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחטים ושליש בשעורים ויש אומרים אף בצק שבידי אשה טפח תנא אך גדול היה באותו היום שבכל מקום שנתן בו עיניו ר"א נשרף ואף ר"ג היה בא בספינה עמד עליו נחשול לטבעו אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל ר"א בן הורקנוס עמד על רגליו ואמר רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל נח הים מזעפו אימא שלום דביתהו דר"א אחתיה דר"ג הואי מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לר"א למיפל על אפיה ההוא יומא ריש ירחא הוה ואיחלף לה בין מלא לחסר איכא דאמרי אתא עניא וקאי אבבא אפיקא ליה ריפתא אשכחתיה דנפל על אנפיה אמרה ליה קום קטלית לאחי אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב אמר לה מנא ידעת אמרה ליה כך מקובלני מבית אבי אבא כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה

And this is known as the oven of akhnai. The Gemara asks: What is the relevance of akhnai, a snake, in this context? Rav Yehuda said that Shmuel said: It is characterized in that manner due to the fact that the Rabbis surrounded it with their statements like this snake, which often forms a coil when at rest, and deemed it impure. The Sages taught: On that day, when they discussed this matter, Rabbi Eliezer answered all possible answers in the world to support his opinion, but the Rabbis did not accept his explanations from him. After failing to convince the Rabbis logically, Rabbi Eliezer said to them: If the halakha is in accordance with my opinion, this carob tree will prove it. The carob tree was uprooted from its place one hundred cubits, and some say four hundred cubits. The Rabbis said to him: One does not cite halakhic proof from the carob tree. Rabbi Eliezer then said to them: If the halakha is in accordance with my opinion, the stream will prove it. The water in the stream turned backward and began flowing in the opposite direction. They said to him: One does not cite halakhic proof from a stream. Rabbi Eliezer then said to them: If the halakha is in accordance with my opinion, the walls of the study hall will prove it. The walls of the study hall leaned inward and began to fall. Rabbi Yehoshua scolded the walls and said to them: If Torah scholars are contending with each other in matters of halakha, what is the nature of your involvement in this dispute? The Gemara relates: The walls did not fall because of the deference due Rabbi Yehoshua, but they did not straighten because of the deference due Rabbi Eliezer, and they still remain leaning. Rabbi Eliezer then said to them: If the halakha is in accordance with my opinion, Heaven will prove it. A Divine Voice emerged from Heaven and said: Why are you differing with Rabbi Eliezer, as the halakha is in accordance with his opinion in every place that he expresses an opinion? Rabbi Yehoshua stood on his feet and said: It is written: “It is not in heaven” (Deuteronomy 30:12). The Gemara asks: What is the relevance of the phrase “It is not in heaven” in this context? Rabbi Yirmeya says: Since the Torah was already given at Mount Sinai, we do not regard a Divine Voice, as You already wrote at Mount Sinai, in the Torah: “After a majority to incline” (Exodus 23:2). Since the majority of Rabbis disagreed with Rabbi Eliezer’s opinion, the halakha is not ruled in accordance with his opinion. The Gemara relates: Years after, Rabbi Natan encountered Elijah the prophet and said to him: What did the Holy One, Blessed be He, do at that time, when Rabbi Yehoshua issued his declaration? Elijah said to him: The Holy One, Blessed be He, smiled and said: My children have triumphed over Me; My children have triumphed over Me. The Sages said: On that day, the Sages brought all the ritually pure items deemed pure by the ruling of Rabbi Eliezer with regard to the oven and burned them in fire, and the Sages reached a consensus in his regard and ostracized him. And the Sages said: Who will go and inform him of his ostracism? Rabbi Akiva, his beloved disciple, said to them: I will go, lest an unseemly person go and inform him in a callous and offensive manner, and he would thereby destroy the entire world. What did Rabbi Akiva do? He wore black and wrapped himself in black, as an expression of mourning and pain, and sat before Rabbi Eliezer at a distance of four cubits, which is the distance that one must maintain from an ostracized individual. Rabbi Eliezer said to him: Akiva, what is different about today from other days, that you comport yourself in this manner? Rabbi Akiva said to him: My teacher, it appears to me that your colleagues are distancing themselves from you. He employed euphemism, as actually they distanced Rabbi Eliezer from them. Rabbi Eliezer too, rent his garments and removed his shoes, as is the custom of an ostracized person, and he dropped from his seat and sat upon the ground. The Gemara relates: His eyes shed tears, and as a result the entire world was afflicted: One-third of its olives were afflicted, and one-third of its wheat, and one-third of its barley. And some say that even dough kneaded in a woman’s hands spoiled. The Sages taught: There was great anger on that day, as any place that Rabbi Eliezer fixed his gaze was burned. And even Rabban Gamliel, the Nasi of the Sanhedrin at Yavne, the head of the Sages who were responsible for the decision to ostracize Rabbi Eliezer, was coming on a boat at the time, and a large wave swelled over him and threatened to drown him. Rabban Gamliel said: It seems to me that this is only for the sake of Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, as God punishes those who mistreat others. Rabban Gamliel stood on his feet and said: Master of the Universe, it is revealed and known before You that neither was it for my honor that I acted when ostracizing him, nor was it for the honor of the house of my father that I acted; rather, it was for Your honor, so that disputes will not proliferate in Israel. In response, the sea calmed from its raging. The Gemara further relates: Imma Shalom, the wife of Rabbi Eliezer, was the sister of Rabban Gamliel. From that incident forward, she would not allow Rabbi Eliezer to lower his head and recite the taḥanun prayer, which includes supplication and entreaties. She feared that were her husband to bemoan his fate and pray at that moment, her brother would be punished. A certain day was around the day of the New Moon, and she inadvertently substituted a full thirty-day month for a deficient twenty-nine-day month, i.e., she thought that it was the New Moon, when one does not lower his head in supplication, but it was not. Some say that a pauper came and stood at the door, and she took bread out to him. The result was that she left her husband momentarily unsupervised. When she returned, she found him and saw that he had lowered his head in prayer. She said to him: Arise, you already killed my brother. Meanwhile, the sound of a shofar emerged from the house of Rabban Gamliel to announce that the Nasi had died. Rabbi Eliezer said to her: From where did you know that your brother would die? She said to him: This is the tradition that I received from the house of the father of my father: All the gates of Heaven are apt to be locked, except for the gates of prayer for victims of verbal mistreatment. §

The Talmud goes on to record Elijah the Prophet’s report of God’s reaction: “The Almighty laughed and said, ‘My children have defeated Me, My children have eternalized Me,” (the Hebrew nitzhuni can mean both things).

Rabbi Shlomo Riskina: Halacha Is Not Decided In Heaven

Daniel Boyarin in his essay Old Wine in New Bottles: Intertextuality and Midrash, sees in this story (and Midrash in general) an example of “recreating a new moment of “Oral Torah,” which is, at the same time, always a new and present text as well as a reading of the Written Torah. In literary terms, there is a tension between the meaning of the quoted text in its “original” context and in its present context. What is so striking (and strange) about midrash is its claim that the new context is implied by the old one, that the new meanings (Oral Torah) revealed by recontexting of pieces of the authoritative text, are a legitimate interpretation of the Written Torah itself and indeed given with the very revelation thereof…”

So much for traditional midrash. According to Boyarin, this story goes one step further

“The point which has been missed is that R. Yehoshua’s “It is not in heaven” is an out of context citation. (ed. see above and the full text of Deuteronomy 30: 12 and what follows) R. Yehoshua is arguing with God from God’s own Text. You have given up Your right as Author and even as Divine Voice to interpret Your Torah when You said, “It is not in heaven.” But R. Yehoshua’s act is not only constative, describing or making a claim about interpretation, it is also performative, instituting and creating by its doing, the Oral Torah. For “it is not in heaven” is itself not in heaven. R. Yehoshua breaks it out of context and re-cites it in his own…

Without fanfare, R. Yehoshua uncovers radical new meaning in this verse, simply by reinscribing it in a new context. “It is not in heaven” does not mean only that the Torah is not beyond human reach but that it is beyond Divine reach, as it were. And God laughing with pleasure admits that R. Yehoshua, the faithful disciple, has indeed discovered a meaning which was given to Moses on Mt. Sinai, even though He Himself was not aware of it until now. “My children have defeated Me”; they have striven with Me and won. God laughed and, in that laugh, midrash was born.”

Boyarin points out that the unnecessary commentary on “it is not in heaven” based on the second text of “following the majority” is a late addition. R. Yermiah, its author, lived centuries later than the tannaitic protagonists of the story itself.

“Yermiah’s approach is tamer than the “original” meaning of R. Yehoshua’s statement, precisely because it does not involve the wresting of the Torah from Heaven in its very utterance, as his does. R. Yermiah talks about the absolute right of the interpreter to interpret; R. Yehoshua demonstrates how radical that right is. …. God’s assent to this radical act, His laugh of pleasure, establishes its legitimacy and thereby figures the regenerating and preserving function of the intertext.

Midrash is interpretation because it shows how meaning is created in the (nearly) infinite dialogical relations of text to text within the Torah and of the readers’ discourse to that of the Other.”

(ב) לֹֽא־תִהְיֶ֥ה אַחֲרֵֽי־רַבִּ֖ים לְרָעֹ֑ת וְלֹא־תַעֲנֶ֣ה עַל־רִ֗ב לִנְטֹ֛ת אַחֲרֵ֥י רַבִּ֖ים לְהַטֹּֽת׃
(2) You shall neither side with the mighty to do wrong—you shall not give perverse testimony in a dispute so as to pervert it in favor of the mighty-a

לא תהיה אחרי רבים לרעת. יֵשׁ בְּמִקְרָא זֶה מִדְרְשֵׁי חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל, אֲבָל אֵין לְשׁוֹן הַמִּקְרָא מְיֻשָּׁב בָּהֶן עַל אָפְנָיו. מִכָּאן דָּרְשׁוּ שֶׁאֵין מַטִּין לְחוֹבָה בְּהַכְרָעַת דַּיָּן אֶחָד, וְסוֹף הַמִּקְרָא דָּרְשׁוּ אחרי רבים להטת, שֶׁאִם יֵשׁ שְׁנַיִם מְחַיְּבִין יוֹתֵר עַל הַמְזַכִּין הַטֵּה הַדִּין עַל פִּיהֶם לְחוֹבָה – וּבְדִינֵי נְפָשׁוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר – וְאֶמְצַע הַמִּקְרָא דָּרְשׁוּ לא תענה על רב – עַל רַב, שֶׁאֵין חוֹלְקִין עַל מֻפְלָא שֶׁבְּבֵית דִּין, לְפִיכָךְ מַתְחִילִין בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת מִן הַצַּד – לַקְּטַנִּים שֶׁבָּהֶם שׁוֹאֲלִין תְּחִלָּה שֶׁיֹּאמְרוּ אֶת דַּעְתָּם – וּלְפִי דִּבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ כָּךְ פִּתְרוֹן הַמִּקְרָא: לא תהיה אחרי רבים לרעת. לְחַיֵּב מִיתָה בִּשְׁבִיל דַּיָּן אֶחָד שֶׁיִּרְבּוּ מְחַיְּבִין עַל הַמְזַכִּין, וְלֹא תַעֲנֶה עַל הָרַב לִנְטוֹת מִדְּבָרָיו – וּלְפִי שֶׁהוּא חָסֵר יוֹ"ד דָּרְשׁוּ בוֹ כֵּן – אחרי רבים להטת, יֵשׁ רַבִּים שֶׁאַתָּה נוֹטֶה אַחֲרֵיהֶם, וְאֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁהֵן שְׁנַיִם הַמַּכְרִיעִין בַּמְחַיְּבִין יוֹתֵר מִן הַמְזַכִּין; וּמִמַּשְׁמָע שֶׁנֶּאֱמַר לא תהיה אחרי רבים לרעת שׁוֹמֵעַ אֲנִי אֲבָל הֱיֵה עִמָּהֶם לְטוֹבָה, מִכָּאן אָמְרוּ דִּינֵי נְפָשׁוֹת מַטִּין עַל פִּי אֶחָד לִזְכוּת וְעַל פִּי שְׁנַיִם לְחוֹבָה. וְאֻנְקְלוֹס תִּרְגֵּם לָא תִתְמְנַע מִלְּאַלָּפָא מָה דְמִתְבְּעֵי לָךְ (דִבְעֵינָךְ) עַל דִּינָא, וּלְשׁוֹן הָעִבְרִי לְפִי הַתַּרְגּוּם כָּךְ הוּא נִדְרָשׁ: לא תענה על רב לנטת. אִם יִשְׁאָלוּךָ דָּבָר לַמִּשְׁפָּט לֹא תַעֲנֶה לִנְטוֹת לְצַד אֶחָד וּלְסַלֵּק עַצְמְךָ מִן הָרִיב, אֶלָּא הֱוֵי דָן אוֹתוֹ לַאֲמִתּוֹ.

לא תהיה אחרי רבים לרעת THOU SHALT NOT FOLLOW THE MANY FOR EVIL — There are Halachic interpretations of this verse given by the Sages of Israel but the wording of the text does not fit in well with them. They derive from here that we must not decide a person’s guilt by a preponderance of one judge. And the end of the verse they explained thus: אחרי רבים להטות — but if the judges who declare the defendant guilty are two more than those who declare him innocent, then decide the matter as they declare — that he is guilty (Sanhedrin 2a). — The verse, they point out, speaks of capital cases. — The middle passage לא תענה על רב, they explained as though it were written על רַב, “thou shalt not speak against the chief of the judges, meaning that one should not give an opinion different from that given by the מופלא of the court (the most eminent among the judges, because this is disrespectful to the Presiding-judge). In consequence of this rule we begin to take the view of those in the side-benches first — we ask the youngest judges to express their opinion first (so that they may not be able to vote against the view expressed by the מופלא). Therefore the exegesis of the verse according to the words of our Rabbis is as follows: “thou shalt not follow a bare majority for evil” — to sentence a man to death on account of the one judge by whom those who condemn him are more in number than those who acquit him; “and thou shalt not speak against the chief inclining away” from his opinion. — They explained this latter phrase thus, because the word which is usually written רִיב is here written without and therefore may be read, אחרי רבים להטות — ;רַב, there is, however, a majority to whose view thou must incline. When is this the case? When there are two who preponderate amongst those who vote for condemnation over and above those who vote for acquittal. For from what is implied in, “thou shalt not follow a bare majority for evil”, I may infer: but thou shall follow it for good. Hence they (the Rabbis) said (i. e. they established the general rule): In capital cases we may decide by a majority of one for acquittal, but only by a majority of at least two to condemn. Onkelos translates the second phrase by: Do not refrain from teaching when you are being asked your opinion in a legal matter. The Hebrew text is to be explained according to the Targum as follows: לא תענה על רב לנטת If you are being asked your opinion in a legal matter do not give your answer just to incline to one particular side and so to withdraw yourself from the dispute, but decide the matter as truth requires. Such are the expositions that have been offered of this verse.

We would like to tell you a story.

A story from one page of the Talmud.

About Rabbi Eliezer.

Rabbi Eliezer, the son of Hyrcanus, was a great teacher of Torah.

In his House of Study, he used to sit upon a stone and teach.

That stone, people used to say was like Mount Sinai --

and Rabbi Eliezer,

when he sat upon it,

was like the Holy Ark of the Covenant.

But when Rabbi Eliezer's anger burned inside him

(as you will soon hear in the story of the oven),

his eyes consumed everything that fell within his gaze.

Twenty or thirty years after the destruction of the Temple by the Romans, the Holy City of Jerusalem still lay smoldering. The Rabbis of Blessed Memory did everything in their power to maintain harmony among the people and preserve the ancient ways of life.

But, in those days, one minor dispute could set off a huge conflagration.

And so it happened when Rabbi Eliezer

stood alone against the opinion of the majority.

Rabbi Eliezer was one.

The Rabbis of Blessed Memory were many.

Rabbi Eliezer was dangerous.

He brought divisiveness to the people of Israel.

That was the end of the story .

In the middle of the story,

a terrible blessing/curse (say at the same time)

was decreed upon Rabbi Eliezer.

A horrible decree by the congregation of Rabbi Gamliel,

Excommunication!

"No one shall come within four cubits of your body."

As great as Rabbi Eliezer was,

as exalted as was his soul,

to that same measure the Rabbis wished to punish him

so he would not serve as an example

and bring divisiveness to the people of Israel.

These times were difficult

after the destruction of the Temple.

There was chaos among the people,

and the Sanhedrin, led by Rabbi Gamliel,

tried to set standards of conduct.

The decree:

"For the miracles Rabbi Eliezer has performed,

for his supernatural deeds --

uprooting carob trees!

causing the river flow upstream!

summoning a Heavenly Voice --

In the name of the Rabbis

and in the name of Rabbi Gamliel, the Leader of the Sanhedrin,

let every object which Rabbi Eliezer has declared clean and pure

be burnt to ash!

So that no one will follow in your footsteps

and undermine the opinion of the majority."

they collected every object declared clean and pure by Rabbi Eliezer

and set it all on fire.

Fom: A PAGE OF TALMUD by Danny Horowitz

Synopsis: In a town in Spain, the Grand inquisitor is Burning Jews in the public square.. Christ arrives, apparently reborn on Earth. As he walks through the streets, the people gather about him, staring. He begins to heal the sick, but his ministrations are interrupted by the arrival of a powerful cardinal who orders his guards to arrest Christ with the intention of burnbing Him the next day along with the Jews. Late that night, this cardinal, the Grand Inquisitor, visits Christ’s cell and explains why he has taken him prisoner and why he cannot allow Christ to perform his works.

'Hast Thou the right to reveal to us one of the mysteries of that world from which Thou hast come?'. 'No, Thou hast not; that Thou mayest not add to what has been said of old, and mayest not take from men the freedom which Thou didst exalt when Thou wast on earth. Whatsoever Thou revealest anew will encroach on men's freedom of faith; for it will be manifest as a miracle, and the freedom of their faith was dearer to Thee than anything in those days fifteen hundred years ago. Didst Thou not often say then, "I will make you free"? But now Thou hast seen these "free" men,' 'Yes, we've paid dearly for it,' he 'but at last we have completed that work in Thy name. For fifteen centuries we have been wrestling with Thy freedom, but now it is ended and over for good. Dost Thou not believe that it's over for good? Thou lookest meekly at me and deignest not even to be wroth with me. But let me tell Thee that now, to-day, people are more persuaded than ever that they have perfect freedom, yet they have brought their freedom to us and laid it humbly at our feet. But that has been our doing. Was this Thy freedom?'"

to think of the happiness of men. Man was created a rebel; and how can rebels be happy? Thou wast warned,' Thou didst reject the only way by which men might be made happy. But, fortunately, departing Thou didst hand on the work to us., Thou hast given to us the right to bind and to unbind, and now, of course, Thou canst not think of taking it away. Why, then, hast Thou come to hinder us?'"

From THE BROTHERS KARAMAZOV By Fyodor Mikailovich Dostoevsky Translated by Constance Garnett Chapter 5 The Grand Inquisitor

“The Oven of Aknai” as a tragedy cast in narrative form, a mimetic representation of a serious action that extends the magnitude of that seriousness to the audience, and that impresses on the audience the
power of the Divine. It is even possible to attribute to either or both R. Gamliel and R. Eliezer the character of the tragic hero; both are exemplars of Rabbinic “royalty” and both can be perceived as the possessors of a fatal flaw. The tragic flaw of R. Eliezer is his insistence on the rightness of his interpretation of Halacha, regardless of the price that his individualism exacts from his Rabbinic colleagues and its affect on the Jewish community; that of R. Gamliel is his failure to exert the
authority of his position and intervene in order to prevent the ona’at devarim of R. Eliezer’s excommunication.

The episode begins, almost laconically, with a typically succinct Talmudic statement of differing opinions: “Rabbi Eliezer declares it ritually pure and the Sages declare it ritually impure.” Yet an investigation of the complex symbolism of the oven symbolizes the opposing perspectives
of R. Eliezer and the Sages and the enormity of what is at stake. For this is no mere academic argument, or even a theological discourse. Rather, the contest between R. Eliezer and his rabbinic colleagues over
whether the oven should be considered as a series of segments or as a complete entity signifies a contest of values that pits autonomy against communality.

In choosing compromise, neither falling nor standing erect, the walls of the Beit Midrash enact the choice of compromise, exemplifying the middle way: respect both for R. Eliezer and R. Yehoshua. The walls “remain leaning to this day,” a reminder both of the historic dispute and of the possibility of compromise.

the title of “The Oven of Aknai” encapsulates two potent images. An oven is a matrix; it is intimately connected with fire, the agent of purification and destruction, and, in doubled irony, the oven
is the object of contested purity that foreshadows the Sages’ burning of every object that R. Eliezer has declared ritually pure. Since ovens, fires and furnaces symbolize spiritual trial, the dispute over the oven
becomes the appropriate medium for the spiritual contest between R.cEliezer and the Sages. Ovens are also troped as mother-symbols, andc he centrality of the oven also prepares the reader for the crucial role
of the symbolically-named Imma Shalom, who protects her brother through watching over her husband and whose own spiritual trial is expressed in her final words, since she knows, better even than her
husband, the power of tears.

the snake in the ancient world, including the cultures of Egypt, Greece and Rome, was widespread, and its significance was of a dual nature, associated with both destructive and protective powers. In Torah,
too, the snake is a potent symbol, and it figures prominently at two seminal junctures the story of Gan Eden in Beresheit and in Moses’ setting the brass serpent on a pole in B’midbar at G-d’s behest, both
as an antidote to venomous snakebites and to attract the people’s eyes from earthly chaos to focus, instead, on the heavens. In similar vein, the snake-shaped-and-named coiled oven, the catalyst that exposes the poisonous dispute between R. Eliezer and the Sages, embodies the potential for destruction or protection of both R. Eliezer and R. Gamliel and of life itself. This moral tale for the Jewish people makes clear, as its plot unfolds, that the escalation of differing viewpoints into onna’at
devarim can, indeed, end in the shedding of blood.

In ignoring the dicta that all Israel is responsible for one another, that one should not wrong his neighbor, and that one who causes ona’at devarim in public forfeit his share in the world-to-come, the
Sages clearly indicate that they are not motivated merely by the desire to settle matters of Halacha. In intentionally and publicly inflicting ona’at devarim upon R. Eliezer, the Sages forfeit their claim to wisdom as surely as they display their own spiritual impurity; appropriately, the revelation of their spiritual nadir comes at the height of narrative tension.

Indeed, when the wave a watery symbol of destruction that has swollen in volume from the streams of R. Eliezer’s tears rises against him, ready to drown him, R. Gamliel does not pretend to be ignorant of the reason. He acknowledges that “this can only be happening to me because of the anguish caused to Rabbi Eliezer ben Hyrcanus.” The only word missing in his acknowledgment is “I”, but, as he rises in the self-defense that has been denied R. Eliezer and gives his explanation “no individual, great as he may be, should reject a decision reached by the majority, so that controversies will not multiply in Israel” the sea “rest[s]” from its wrath. But rest is not cessation. R. Gamliel makes no overture of reconciliation to R. Eliezer; his excommunication is not nullified, his anguish is not assuaged. R. Gamliel does not exert his leadership to repair the consequences of the onna’at devarim that has devastated his brother-in-law, and his failure to act presages the end of the narrative.

The Talmud Revisited: Tragedy and “The Oven of Aknai” By Janet Madden

נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנ"ל מדדרש רבא דדרש רבא מאי דכתיב (תהלים לה, טו) ובצלעי שמחו ונאספו קרעו ולא דמו אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץ

It is preferable for a person to engage in intercourse with a woman whose married status is uncertain and not humiliate another in public. The Gemara asks: From where do we derive this? The Gemara answers: It is from that which Rava interpreted, as Rava interpreted: What is the meaning of that which is written: “And when I limped they rejoiced and gathered…they tore and did not cease [damu]” (Psalms 35:15)? The term “damu” can also be understood as a reference to blood. Concerning the fasting he undertook to atone for his sin with Bathsheba (see II Samuel, chapters 11–12), David said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, it is revealed and known before You that if my tormenters were to tear my flesh, my blood [dami] would not flow to the ground, due to excessive fasting.

א"ר אלעזר מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה שנאמר (איכה ג, ח) גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי ואע"פ ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו שנאמר (תהלים לט, יג) שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש

Rabbi Elazar says: Since the day the Temple was destroyed the gates of prayer were locked, and prayer is not accepted as it once was, as it is stated in lament of the Temple’s destruction: “Though I plead and call out, He shuts out my prayer” (Lamentations 3:8). Yet, despite the fact that the gates of prayer were locked with the destruction of the Temple, the gates of tears were not locked, and one who cries before God may rest assured that his prayers will be answered, as it is stated: “Hear my prayer, Lord, and give ear to my pleading, keep not silence at my tears” (Psalms 39:13).

אמר רב חסדא כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה שנאמר (עמוס ז, ז) הנה ה' נצב על חומת אנך ובידו אנך א"ר אלעזר הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאה שנאמר ובידו אנך

Rav Ḥisda says: All the gates of Heaven are apt to be locked, except for the gates of prayer for victims of verbal mistreatment, as it is stated: “And behold, the Lord stood upon a wall built with a plumb line, and a plumb line in His hand” (Amos 7:7). God stands with the scales of justice in His hand to determine if one has been subjected to injustice. Rabbi Elazar says: In response to all transgressions, God punishes the perpetrator by means of an agent, except for mistreatment [ona’a], as it is stated: “And a plumb line [anakh] in His hand.” The term for mistreatment and the term for plumb line are spelled in a similar manner, indicating that God Himself inflicts retribution.

תנן התם חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר"א מטהר וחכמים מטמאין

§ Apropos the topic of verbal mistreatment, we learned in a mishna there (Kelim 5:10): If one cut an earthenware oven widthwise into segments, and placed sand between each and every segment, Rabbi Eliezer deems it ritually pure. Because of the sand, its legal status is not that of a complete vessel, and therefore it is not susceptible to ritual impurity. And the Rabbis deem it ritually impure, as it is functionally a complete oven.