"These are the Things that Have No Measure": Connection to Ruth & Shavuot

(א) אלו דברים שאין להם שעור. הפאה , והבכורים, והראיון, וגמילות חסדים, ותלמוד תורה.

(1) These are the things that have no measure: The Peah [corner of the field that must be given to the poor], the Bikurim [first-fruits that must be given to the Kohen], the appearance-sacrifice [at the Temple in Jerusalem on Pilgrimage Festivals], acts of kindness, and the study of the Torah.

(ט) וּבְקֻצְרְכֶם אֶת קְצִיר אַרְצְכֶם לֹא תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ לִקְצֹר וְלֶקֶט קְצִירְךָ לֹא תְלַקֵּט.

(9) And when you reap the harvest of your land, you shall not reap the corner of thy field, neither shall you gather the gleaning of your harvest.

(א) וּלְנָעֳמִי מידע [מוֹדַע] לְאִישָׁהּ אִישׁ גִּבּוֹר חַיִל מִמִּשְׁפַּחַת אֱלִימֶלֶךְ וּשְׁמוֹ בֹּעַז. (ב) וַתֹּאמֶר רוּת הַמּוֹאֲבִיָּה אֶל נָעֳמִי אֵלְכָה נָּא הַשָּׂדֶה וַאֲלַקֳטָה בַשִּׁבֳּלִים אַחַר אֲשֶׁר אֶמְצָא חֵן בְּעֵינָיו וַתֹּאמֶר לָהּ לְכִי בִתִּי.

(1) And Naomi had a kinsman of her husband’s, a mighty man of valour, of the family of Elimelech, and his name was Boaz. (2) And Ruth the Moabitess said unto Naomi: ‘Let me now go to the field, and glean among the ears of corn after him in whose sight I shall find favour.’ And she said unto her: ‘Go, my daughter.’

(יט) רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית יְהוָה אֱלֹהֶיךָ

(19) The choicest first-fruits of your land you shall bring into the house of the LORD.

(כו) וּבְיוֹם הַבִּכּוּרִים בְּהַקְרִיבְכֶם מִנְחָה חֲדָשָׁה לַיהוָה בְּשָׁבֻעֹתֵיכֶם מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ.

(26) Also in the day of the first-fruits, when you bring a new meal-offering unto the LORD in your feast of weeks, you shall have a holy day: you shall do no work;

MAIMONIDES, GUIDE FOR THE PERPLEXED, BOOK 3 CHAPTER 39
The reciting of a certain portion of the Law when the bikkurim/first fruits are brought to the Temple, tends also to create humility. For he who brings the first fruits takes the basket upon his shoulders and proclaims the kindness and goodness of God. This ceremony teaches man that it is essential in the service of God to remember the times of
trouble and the history of past distress, in days of comfort...As to the precepts enumerated in the laws concerning the year of release and the jubilee (shemittah ve-yohel) some of them imply sympathy with our fellow men, and promote the well-being of mankind; for in reference to these precepts it is stated in the Law, “That the poor of your people may eat” (Ex. 23:11); and besides, the land will also increase its produce and improve when it remains fallow for some time...

(יד) שָׁלֹשׁ רְגָלִים תָּחֹג לִי בַּשָּׁנָה. (טו) אֶת חַג הַמַּצּוֹת תִּשְׁמֹר שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ לְמוֹעֵד חֹדֶשׁ הָאָבִיב כִּי בוֹ יָצָאתָ מִמִּצְרָיִם וְלֹא יֵרָאוּ פָנַי רֵיקָם. (טז) וְחַג הַקָּצִיר בִּכּוּרֵי מַעֲשֶׂיךָ אֲשֶׁר תִּזְרַע בַּשָּׂדֶה וְחַג הָאָסִף בְּצֵאת הַשָּׁנָה בְּאָסְפְּךָ אֶת מַעֲשֶׂיךָ מִן הַשָּׂדֶה. (יז) שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ אֶל פְּנֵי הָאָדֹן יְהוָה.

(14) Three times you shall keep a feast unto Me in the year. (15) The feast of unleavened bread you should keep; seven days you will eat unleavened bread, as I commanded you, at the time appointed in the month Aviv—for in it you came out from Egypt; and none shall appear before Me empty; (16) and the feast of harvest, the first-fruits of your labours, which you sowed in the field; and the feast of ingathering, at the end of the year, when thou gather in your labors out of the field. (17) Three times in the year all males shall appear before the Lord GOD.

TB Sota 14a

R. Chamma b. R. Chanina said: “What is the meaning of the verse, ‘Follow Lord your God’? Is it possible for a human to follow the Divine Presence? Is it not written, ‘Lord your God is a devouring fire’ (Devarim 4:24)? Rather, emulate His actions.

“Just as He clothes the naked, as is written, ‘Lord God made for Adam and his wife coats of skins and clothed them’ (Bereishit 4:21), so you too clothe the naked.

“God visits the sick… so you too visit the sick.

“God comforts the mourner…so you too comfort the mourner.

“God buries the dead…so you too bury the dead.”

(א) מצות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס הכלה וללוות האורחים ולהתעסק בכל צרכי הקבורה לשאת על הכתף ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל צרכיהם ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור אף על פי שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות.

It is a positive rabbinical mitzva to visit the sick and to comfort mourners, to take out the deceased, to bring in the bride, to escort guests, and to take care of all matters at a funeral — to carry the coffin, to walk before it, to eulogize, to dig and to bury — and also to gladden a bride and groom and to provide for them all their needs. These are the acts of chesed done bodily which have no limit. Even though all of these mitzvotare rabbinical, they are included in “You shall love your fellow as yourself” — everything you wish others to do for you, you should do for your brother in Torah and mitzvot.

אמר רבי זעירא מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, ולא איסור ולא היתר. ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים.

Rebbi Zeira said: This story has neither prohibition nor permission, neither impurity nor purity, for what was it written? To teach us the reward for loving-kindness.

(ח) כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורין בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כחו אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה.

Every Jewish man is obligated in TT ; whether poor or rich, whether healthy or afflicted; whether a young man or an old man whose strength is gone; even if he was a poor man taking his sustenance from charity and going door-to-door; even a family man is obligated to establish a time for TT during the day and at night; as it says *vehagita bo yomam valayla* (and you shall meditate upon it [Torah] day and night - Yehoshua [Joshua] 1:8).

משנה ברורה סימן תצד

ביום נ' לספירת העומר וכו'- איתא בזוהר שחסידים הראשונים היו נעורים כל הלילה ועוסקים בתורה וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן ואיתא בשו"ע האר"י ז"ל דע שכל מי שבלילה לא ישן כלל ועיקר והיה עוסק בתורה מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק. והטעם כתב מ"א ע"פ פשוטו שישראל היו ישנים כל הלילה והוצרך הקדוש ברוך הוא להעיר אותם לקבל התורה [כדאיתא במדרש] לכך אנו צריכין לתקן זה.

Mishna Brurah 494:1

It is written in the Zohar that the early Chasidim would stay awake all night on Shavuot learning Torah...It is written in the Shulchan Aruch that the Ar"i Tz"l said that all who learn all night without sleeping will be blessed with a year without damages.The reason is, that Israel fell asleep the night before receiving the Torah and God had to wake them to receive the Torah, and so to we need to fix this.