Like this? Login or create an account to build your own source sheet. אוהבים? התחברו או הרשמו כדי ליצור דף מקורות משלכם.
בס"ד
Was the Acceptance of the Torah Coerced?
Source Sheet by Rabbi Michael Schultz
More info מידע נוסף
Created May 14, 2013 · 2469 Views · נוצר 14 May, 2013 · 2469 צפיות ·

 1. דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי כמאן כרבנן:,(שמות יט, יז) ויתיצבו בתחתית ההר א"ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם א"ר אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב (אסתר ט, כז) קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר אמר חזקיה מאי דכתיב (תהלים עו, ט) משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה אם יראה למה שקטה ואם שקטה למה יראה אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה ולמה יראה כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב (בראשית א, לא) ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ה' יתירה למה לי מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו

  1) Talmud Bavli Shabbat 88a

  A certain Galilean taught before R. Hisda: "Blessed be the Merciful One who gave a three-fold Torah to a three-fold people through a third[-born] on the third day in the third month. With whom does this agree? With the Rabbis.

  And they stood at the base of [alt: under] the mount: R. Avdimi ben Hama ben Hasa said: This teaches that the Holy One, blessed be He, overturned the mountain upon them like an cask, and said to them,’If ye accept the Torah, it is good; if not, there will be your burial place.’ R. Aha b. Jacob observed: This furnishes a strong protest against the Torah [i.e., since the people were coerced into the covenant, they are not responsible for the agreement]. Said Rava, Yet even so, they re-accepted it in the days of Achashverosh, for it is written, [the Jews] confirmed, and took upon them [etc.]: [i.e.,] they confirmed what they had already accepted.

  Hezekiah said: What is meant by, You caused sentence to be heard from Heaven; The earth feared, and was tranquil: if it feared, why was it tranquil, and if it was tranquil, why did it fear? But at first it feared, yet subsequently it was tranquil. And why did it fear? — Even in accordance with Resh Lakish. For Resh Lakish said: Why is it written, And there was evening and there was morning, the sixth day; What is the purpose of the additional ‘the’? This teaches that the Holy One, blessed be He, stipulated with the Works of Creation and said to them: ‘If Israel accepts the Torah, you shall exist; but if not, I will turn you back into emptiness and formlessness.’
 2. 2) רש"י מסכת שבת דף פח.

  גיגית - קובא +קדרה גדולה+ שמטילין בה שכר.

  2) Rashi Shabbat 88a

  “cask” – a large pot for putting wine in.

 3. 3) עיון יעקב "ויתיצבו"

  הנה האריכו כל המפרשים בתמיהתם על זה חדא קושית תוס' הא מתחלה אמרו נעשה ונשמע ועוד קשה א"כ כל הדורות עד אחשורוש למה איענשו?

  3) Iyun Yaakov “They stood”

  Behold the commentaries all elaborated on their wonder, first of all, as Tosfot ask, they already said “we will do and we will hear”? And secondly, if so, then how were all the generations up until the time of Achashverosh punished?

 4. וַיָּבֹא מֹשֶׁה וַיִּקְרָא לְזִקְנֵי הָעָם וַיָּשֶׂם לִפְנֵיהֶם אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר צִוָּהוּ יְהוָה. וַיַּעֲנוּ כָל הָעָם יַחְדָּו וַיֹּאמְרוּ כֹּל אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה נַעֲשֶׂה וַיָּשֶׁב מֹשֶׁה אֶת דִּבְרֵי הָעָם אֶל יְהוָה...
   וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵךְ אֶל הָעָם וְקִדַּשְׁתָּם הַיּוֹם וּמָחָר וְכִבְּסוּ שִׂמְלֹתָם. וְהָיוּ נְכֹנִים לַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי כִּי בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי יֵרֵד יְהוָה לְעֵינֵי כָל הָעָם עַל הַר סִינָי...
  וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיֹת הַבֹּקֶר וַיְהִי קֹלֹת וּבְרָקִים וְעָנָן כָּבֵד עַל הָהָר וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד וַיֶּחֱרַד כָּל הָעָם אֲשֶׁר בַּמַּחֲנֶה. וַיּוֹצֵא מֹשֶׁה אֶת הָעָם לִקְרַאת הָאֱלֹהִים מִן הַמַּחֲנֶה וַיִּתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר.
  And Moses came and called for the elders of the people, and set before them all these words which the LORD commanded him. And all the people answered together, and said: ‘All that the LORD hath spoken we will do.’ And Moses reported the words of the people unto the LORD... And the LORD said unto Moses: ‘Go unto the people, and sanctify them to-day and to-morrow, and let them wash their garments, and be ready against the third day; for the third day the LORD will come down in the sight of all the people upon mount Sinai. 
  ... And it came to pass on the third day, when it was morning, that there were thunders and lightnings and a thick cloud upon the mount, and the voice of a horn exceeding loud; and all the people that were in the camp trembled. And Moses brought forth the people out of the camp to meet God; and they stood at the nether part of the mount. 
 5. וְקִבֵּל הַיְּהוּדִים אֵת אֲשֶׁר הֵחֵלּוּ לַעֲשׂוֹת וְאֵת אֲשֶׁר כָּתַב מָרְדֳּכַי אֲלֵיהֶם....קִיְּמוּ וקבל [וְקִבְּלוּ] הַיְּהוּדִים עֲלֵיהֶם וְעַל זַרְעָם וְעַל כָּל הַנִּלְוִים עֲלֵיהֶם וְלֹא יַעֲבוֹר לִהְיוֹת עֹשִׂים אֵת שְׁנֵי הַיָּמִים הָאֵלֶּה כִּכְתָבָם וְכִזְמַנָּם בְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה.
  And the Jews took upon them to do as they had begun, and as Mordecai had written unto them... the Jews ordained, and took upon them, and upon their seed, and upon all such as joined themselves unto them, so as it should not fail, that they would keep these two days according to the writing thereof, and according to the appointed time thereof, every year.
 6. 6) מדרש תנחומא פרשת נח ס' ג

  ואמר רב דימי בר חמא א"ל הקב"ה לישראל אם מקבלים אתם את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, ואם תאמר על התורה שבכתב כפה עליהם את ההר והלא משעה שאמר להן מקבלין אתם את התורה, ענו כלם ואמרו נעשה ונשמע מפני שאין בה יגיעה וצער והיא מעט אלא אמר להן על התורה שבע"פ שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות

  6) Midrash Tanchuma Noach 3

  ‘Rav Dimi said that Hashem said to Israel, If you accept the Torah, it is good, and if not, there will be your burial place.’

  And if you will say that He coerced them regarding the Written Torah, behold when He said to them ‘do you accept the Torah?’ they all responded “We will do and we will hear,’ for the Written Torah doesn’t contain hard effort and pain, and it is little. Rather he said it about the Oral Torah, which has precise details of commandments, both easy and hard.

 7. 7) רי"ף

  לא מרצון קבלו עליהם עונש הביטול רק אמרו נעשה ונשמע ולא קבלו עליהם עונש אם יבטלוה

  7) Rif

  They didn’t willingly accept on themselves punishment for voiding [the covenant], they just said “we will do and we will hear” but didn’t accept the punishment for voiding it.

 8. 9) הגרי"ד, איש האמונה, ה.17

  התלמוד מתייחס לפעולה [כפיתי] שנעשתה לאחר שהברית נכרת על פי החלטה חופשית ביום הקודם [נעשה ונשמע]...לפיכך תמוה מאמר הגמרא "מכאן מודעא רבה לאורייתא", מאחר שהכפיה התייחסה רק להגשמתה של הברית ולא לעצם כריתת הברית... לפי הנראה, האלוקים דורש מן הקהילה שתי התחייבויות: האחת היא כללית, לציית לרצון ה' – כל עוד אין הקהילה מכירה את האופי של ההתחייבות. והשניה היא התחייבות כלפי כל חוק וחוק. ההתחייבות השניה נתקבלה מתוך כפיה... הטעם להכנסת גורם הכפיה לברית הגדולה בסיני בניגוד, לכאורה, לסיפור המקראי, הוא שאיש הברית חש שהאלוקים כופה עליו ומכניע אותו אף בשעה שהוא פועל כבן-חורין.

  9) Rav JB Soloveitchik, The Lonely Man of Faith, note end ch.5

  …The [coercive] action to which the Talmud refers was taken after the covenant had been voluntarily transacted on the preceding day [we will do and we will hear]… In light of this, the Talmudic saying “this furnishes a strong protest against the Torah” is puzzling inasmuch as coercion was applied only to the implementation and not to the assumption of the covenantal obligation….It appears that God required two commitments on the part of the community: a general one to abide by the will of God while the community was still unaware of the nature of the commitment and a specific one concerning each individual law. The second commitment was assumed under constraint…The reason for introducing an element of coercion in the great Sinai covenant, in contradistinction, prima facie, to the Biblical story, lies in the idea that covenantal man feels overpowered and defeated by God even when he appears to be a free agent of his own will.

 9. 10) מהר"ל גור אריה שמות יט:יז

  ואין דעתי נחה בפירש זה לעשות כל זכות ישראל שהקדימו נעשה לנשמע לאין שיחזרו מזכותם הגדול שהוא לדורי דורות ואולי התוספות סבירא להו דכיון דמחמת יראה חזרו להם לא גחשב לחזרה למעט זכותם אבל העיקר הפירש אשר נראה פשוט כי כפה עליהם ההר כגיגית לומר אם לא תקבלו את התורה שם תהא קבורתכם לומר כי התורה היא הכרחית לקבלה ואם לא יקבלו התורה שמה תהא קבורתם וידוע כי דברים המוכרחים להיות הם חשובים במעלה יותר שאי אפשר מבלעדם ואין קיום לנמצ׳ בזולתם לכך כפה עליהם ההר כגיגית להודיע מעלת התורה שאי אפשר מבלעדה כלל ואם לא היה עושה זה היו אומרים כי התורה אין

  הכרחית לעול׳ רק ברצון קבלו עליהם ואם לא קבלו לא היו צריכין לכך היה הש״י מפתה ומרצה אותם קודם וכאשר ראו שעיקר נתינתה על ידי כפיות ההר היו מוכרחים לומר כי נתינת מוכרחת שאין להם קיום זולתה

  ולכך הביא שם על המאמר זה ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי ה״א היתירה למה לי מלמד שהתנה הקב״ה עם מעשה בראשית שאם לא יקבלו ישראל את התורה יחזור לתוהו ובוהו וזה המאמר בא לפרש למה כפה עליהם הר כגיגי׳ לומר כי נתינת התורה היא מוכרחת

   

  10) Maharal Gur Aryeh Exodus 19:17

  I am not comfortable with the explanation that negates all Israel’s merit of preceding “we will do” to “we will hear”, to go back from their great merit which lasts for generations. Maybe Tosfot is reasonable, that out of fear they could have gone back on it, but the essential, simple explanation is that he held the mountain over them like a cask, saying, If you don’t accept the torah there will be your burial place, it is to say that the Torah must be accepted, and if they won’t accept the Torah then there will be there burial place. It is known that things which must be are important at a more exalted level, that it’s impossible without them, and there can be no sustained existence without them. For this reason, he held the mountain over them like a cask to let them know the exaltedness of the Torah, that it is entirely impossible without it. And if He would not have done this, they would have said that the Torah is not essential to the world, just they accepted it willingly, and if they hadn’t accepted it they would not have needed it. For this reason God seduced them earlier, but when they saw that the essence of the giving of the Torah was via coercion of the mountain, they would have to say that the giving of the Torah is essential, that there is no continued existence without it. And for that reason he brings there the teaching of ‘ “It was evening and it was morning, the sixth day,” what does the extra “hey” teach? It teaches that God made a condition with all of Creation, that if Israel won’t accept the Torah, then it will return to emptiness and formlessness’. This statement comes to explain why God coerced them with the mountain, for the giving of the Torah is essential.

 10. 11) משך חכמה שמות יט:יז ויתיצבו בתחתית ההר. מלמד שכפה עליהן הר כגיגית (שבת פח, א), פירוש שהראה להם כבוד ה' בהקיץ ובתגלות נפלאה עד כי ממש בטלה בחירתם הטבעי ויצאה נשמתם מהשגת כבוד ה', והיו מוכרחים כמלאכים בלא הבדל, וראו כי כל הנבראים תלוי רק בקבלת התורה [וכמדומה שכבר עמדו על זה].

  11) Meshech Chochma, Exodus 19:17

  “They stood at the base of the mountain,” it teaches that He coercively held the mountain over them like a cask (Shabbat 88a). The explanation is that He showed them God’s Glory, in full awareness, and wonderful revelation, until really their natural free will was void, and their souls left them from the comprehension of God’s Glory, and they were compelled, like angels, no difference, and they saw that all creation was entirely dependent on the acceptance of the Torah.

 11. 12) רש"י ואמת ליעקב

  רש"י, בימי אחשורוש - מאהבת הנס שנעשה להם.

  אמת ליעקב, ר' יעקב קמנצקי

  שבאמת צריכים לשני הענינים, היינו העבודה מאהבה והעבודה מיראה, כי לפעמים לא תספיק לו האהבה ולפעמים תחלש אצלו היראה, ועיי״ש, ולכן אע״פ שכבר קבלו על עצמן את התורה מאהבה, נעשה ונשמע, מכל מקום מיראה לא נסו

   

  12)

  Rashi, ‘in the days of Achashverosh’ – [they accepted the torah willingly] out of love for the miracle that was done for them.

  Emet LiYaakov, R’ Yaakov Kamenetzky

  …For truly they needed both matters, namely worship out of love and worship out of fear, for sometimes the love is not enough for him, and sometimes his fear weakens, and for this reason even though they already accepted on themselves the Torah out of love, “we will accept and we will do,” nevertheless they hadn’t out of fear.

Made with the Sefaria Source Sheet Builder
www.sefaria.org/sheets
Add Highlight הוספת צבע להדגשה
Create New
Save שמירה