שבועות- מנהגים ומשמעותם- דף שאלות מאת הרב דוד בס- המדרשה בבר אילן

הדף שלפניכם מכיל שאלות לדיון על דף המקורות שבועות- מנהגים ומשמעותם מאת הרב דוד בס

  • עיינו במקורות ומיצאו שני טעמים למנהג לקשט את הבית לקראת חג השבועות בעשבים ובפרחים וחמישה טעמים למנהג אכילת מאכלי חלב בחג.
  • האם יש להקפיד בחג השבועות על המתנה בין אכילת בשר לבין אכילת מאכלי חלב, כנהוג ביתר ימות השנה? נמקו את הדעות השונות.
  • בעל "ערוך השלחן" (רוסיה הצארית, מפנה המאות התשע-עשרה והעשרים) מספר כי "בדורות שלפנינו ביטלו האילנו והעשבים מטעמים שידעו הגדולים שבדר". חפשו ב"משנה ברורה" ומיצאו מהם אותם טעמים. – מדוע, לדעתכן, נמנע בעל "ערוך השלחן" מפרש את הטעם?
  • מה פירושה של המלה "תיקון" ב"תיקון ליל שבועות? האם מדובר בתיקון דבר שהתקלקל, או שמא בהכנה והתקנה? השוו את דברי בעל "מגן אברהם" לדברי ספר הזוהר.
  • בספר "שני לוחות הברית" מובא תיאור "תיקון ליל שבועות" שערך רבי יוסף קארו (התיאור מכנה אותו "החסיד נר"ו") עם בני חבורתו. התיאור נכתב בידי רבי שלמה אלקבץ, מחבר "לכה דודי", שהיה אחד מבני החבורה. - בבוקרו של חג השבועות, לאחר סיום ה"תיקון" אנו רגילים... ללכת לישון. האם כך נהג גם רבי יוסף קארו? והאם ערך רבי יוסף קארו "תיקון" במשך לילה אחד, או שנים? מדוע?
  • הלכות גיור נלמדות כידוע ממעמד הר סיני – המעמד שבו קיבל עם ישראל על עצמו את עול מצוותיו של אלוקיו ונכנס עמו בברית. מה מידת המחויבות לקבלת מצוות הנדרשת מגר, וכיצד נלמדת מידה זו ממעמד הר סיני? השוו את עמד תרבי משה פיינשטיין לעמדת הרב אשר ויס ואת דבריו של הרב וייס בדרשתו לקראת חג השבועות לדבריו בספרו על מסכת שבת.
  • ראו דבריו של רבי נחמן מברסלב. מדוע לדעתו העדיף עם ישראל לקל את התורה באמצעות משה רבינו, ולא לשמוע אותה ישירות מפי ה'?
  • האם יש לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברות? האם יש בעייתיות במנהג זה? ראו את הדעות השונות.