"זה דור שלם של אנשים שלא איכפת להם כמעט מכלום"?
1א
הדף מאת: עדי אפריימי - כהן
2ב
לימוד זה עוסק באחריות האישית שלי כלפי הזולת וחייו. קטעי המקורות משלבים טקסטים תלמודיים, טקסטיים מן הברית החדשה וטקסטים אקטואלים. הלומד ימקם עצמו על הציר שבין האדישות שמציג לידר בשירו לבין האחריות שמציג הרמב"ם במשנה תורה.
3ג
אָמַר לוֹ: מִיָּמַי לֹא שָׁמַעְתִּי דָּבָר רַע וְהֶחֱזַרְתִּי לִבְעָלָיו, וְלֹא רָאִיתִי שְׁנַיִם מְרִיבִים זֶה עִם זֶה וְלֹא עָשִׂיתִי שָלוֹם בֵּינֵיהֶם.
... Another opinion regarding the verse (Ps. 50:23) “And there is a path, I will show him the salvation of God”- Rabbi Yanai said: the it is written the one who puts a path[with a sin and not a shin], meaning that two ways are similar [in bringing one to salvation] Rabbi Yannai was once walking along the road, and saw a man who was extremely well dressed. Rabbi Yannai said to him: Would you like to come over to my house? The man replied: Yes. Rabbi Yannai brought him into his home, and gave him food and drink. As they were eating and drinking together, he examined him in his knowledge of Bible, and found out that he had none; examined his knowledge of Mishnah, and realized that he had none; his knowledge of legends, and saw that he had none; his knowledge of Talmud and saw he had none. Rabbi Yannai then told him: Wash and recite grace. Said the guest: Let Yannai recite grace in his own home. Seeing that he could not even recite a blessing, Yannai told him: Can you at least repeat what I say? Said he: Yes. Said Rabbi Yannai: repeat the following: 'A dog has eaten Yannai's bread.' Offended, the man stood up, and grabbed Rabbi Yannai by the coat! He then said: My inheritance is with you, and you are withholding it from me! Said Rabbi Yannai with puzzlement: What legacy of yours is there with me? He replied: Once I passed by a school, and I heard the voices of the little children saying: 'Moses gave us the Torah, the inheritance of the congregation of Jacob.' They did not say 'the inheritance of the congregation of Yannai,' but the 'congregation of Jacob.' Rabbi Yannai asked, “How then are you worthy to eat at my table?” The guest replied, “Never have I heard an evil word spoken against me and returned to argue with the person who spoke it. Never have I seen two people arguing without making peace between them.” Rabbi Yannai then said, “you have so much Derech Eretz and I called you a dog.” On him rabbi Yanai said the verse “And there is a path” – meaning not one, but two paths take you to salvation – since rabbi Ishmael son of rav Nachman said: Derech eretz precedes Torah by 26 generations, since it is written “and to guard the way to the Tree of Life” (Genesis 3). “Way” is the derech eretz, and only after that comes “Tree of Life” which is Torah. [Back to the verse in question, Ps 50:23] I will show him the salvation of God, said rabbi Abahu: this is one of the sources for the idea that God’s salvation is Israel’s salvation (Ps. 80:3) “and come and save us” Rabbi Pinchas, Rabbi Levi and Rabbi Yochanan [said] in the name of Rabbi Menachem from Gallia: In the time to come, all sacrifices will be annulled - but the sacrifice of thanksgiving will not be annulled. All prayers will be annulled, but the prayer of gratitude will not be annulled. This accords with what is written [Jeremiah 33:11]: "The voice of joy and the voice of gladness, the voice of the groom and the voice of the bride, the voice of those who say 'Give thanks to the LORD of hosts' etc." - this is the prayer of gratitude. "Those who bring [the sacrifice of] thanksgiving to the House of the LORD": this is the sacrifice of thanksgiving. Thus David said: "I owe You vows and will offer you thanksgivings" [Psalms 56:13] - not "thanksgiving," but "thanksgivings," [indicating both] the thanksgiving prayer and the prayer of gratitude. Said Rabbi Shimon ben Yoḥai: Great is peace, for all blessings are included with it, "Adonai grants strength to His people, Adonai blesses his people with peace" (Psalm 29:11). Ḥizkiyah said two things. Ḥizkiyah said: Great is peace, for all the commandments are written this way: "When you see" (Exodus 23:5), "when you encounter" (Exodus 23:4), "when you come across" (Deuteronomy 22:6). If a commandment comes to you you are bound to do it, but if not you are not bound to do it. But here it says "Seek peace and pursue it" (Psalm 34:15) – seek it for your place, and pursue it for other places. Ḥizkiyah said also: Great is peace, for of all the encampments it is written thus (Numbers 33) "And they set out... and they encamped" – they would set out divided and would encamp divided. When they all came before Mt. Sinai it was done as one encampment, as it is written (Exodus 19:2) "And Israel encamped there"—it isn't written "And the Israelites encamped there" in the plural, but "and Israel encamped there" in the singular!—Because of this the Holy Blessed One said, "Here is the gate where I will give the Torah to My children." Bar Kappara said three things. Bar Kappara said: Great is peace, for the scriptures use words of fiction in the Torah so as to impose peace between Abraham and Sarah, as it is written "After I am withered shall I have pleasure? And my husband is so old!" (Genesis 18:12) But to Abraham He didn't say that but rather "And I am so old!" (Genesis 18:13). Bar Kappara also said: Great is peace, for the scriptures use words of fiction in the Prophetic books to impose peace between husband and wife, as it is said, "Look, you are barren and have borne no children, but you will conceive and bear a son" (Judges 13:3), but to Manoaḥ He didn't say that but rather "All that I said to the woman she should follow" (Judges 13:13) – in all that she still needs markers. Bar Kappara also said: Great is peace, for if the celestials who have no jealousy or hatred or rivalry or strife or quarrels or debates or evil eye require peace, as it is written (Job 25:2) "He who makes peace in the heavens," how much more so the mortals who have all those traits? Said Rabbi Shimon ben Gamliel: Great is peace, because the writings spoke works of fiction in the Torah to impose peace between Joseph and his brothers, as it is written (Genesis 50:17) “Thus say to Yosef, please forgive” - but we do not find Jacob commanding any such thing! Said Rabbi Yosei the Galilean: Great is pace, for even in a time of war we only open with peace, as it is written (Deuteronomy 20:10) "When you approach a city to make war on it, call out to it for peace." Said Rabbi Yudan son of Rabbi Yosei: Great is peace, for the name of the Holy Blessed One is called peace, as it is written "And he called it "Adonai is peace" (Judges 6:24). Said Rabbi Tanḥum son of Yudan, from here we derive that it is forbidden for one to call out "Peace" to a companion in a filthy place. Taught Rabbi Yishmael: Great is peace, for even the Great Name written in holiness, the Holy Blessed One said to blot out in water so as to impose peace between husband and wife. (See Numbers 5:19-23). Rabbi Meir was sitting and discoursing on Shabbat evening. There was this one woman who would sit and listen to him give his lecture. Once she waited until the lecture ended, went home, and found the light had gone out. Her husband said to her, "Where have you been?" She said to him, "I was sitting and listening to the voice of the lecturer." He said to her, "Thus and more I vow: I will not let you enter here until you go and spit in the lecturer's face!" She stayed away one Shabbat, another, a third. Her neighbors said to her, "Are you still angry at each other? Let's come with you to the lecture." When Rabbi Meir saw them, he figured it out through the holy spirit. He said to them, "Is there here a woman knowledgeable in treating eyes?" Her neighbors said to her, "If you go spit in his eye you will unbind your husband." When she sat down in front of him she became afraid of him, and said to him, "Rabbi, I am not knowledgeable in treating eyes." He said to her, "Even so, spit in my eye seven times, and I will be cured." She did so. He said to her, "Go tell your husband you told me to do it once and I spat seven times. His disciples said to him, "Rabbi, should people thus abuse the Torah? Couldn't one of us offered a treatment for you?" He said to them, "Is it not enough for Meir to be like his Maker?" For it had been taught: Great is peace, for even the Great Name written in holiness, the Holy Blessed One said to blot out in water so as to impose peace between husband and wife." Said Rabbi Shimon ben Ḥalafta: Great is peace, for when the Holy Blessed One created His universe He made pace between the upper and lower parts. On the first day He created some of the upper and lower parts, as it is written "In the beginning God created the heavens and the earth" (Genesis 1:1). On the second He created some of the upper parts, as it is written "And God said, 'let there be a firmament'" (Genesis 1:6). On the third He created some of the lower parts, as it is written, "And God said, 'gather the waters'" (Genesis 1:9). On the fourth some of the upper parts — "Let there be lights in the heavenly firmament" (Genesis 1:14). On the fifth He created some of the lower parts — "And God said, 'Let the waters swarm'" (Genesis 1:20). On the sixth He came to create humanity. He said, "If I create him from more upper parts, then the upper parts will outnumber the lower by one creation. If I create him from more lower parts, then the lower parts will outnumber the upper by one creation." What did He do? He made him from upper parts and from lower parts, as it is written "And Adonai God created humanity from the dust of the earth" (Genesis 2:7) — lower parts, "and blew into his nostrils the breath of life (Genesis 2:7) — upper parts. Rabbi Manei of Sh'av and Rabbi Yehoshua of Sikhnin said in the name of Rabbi Levi: Great is peace for all blessings and goodnesses and mercies that the Holy Blessed One gives to Israel are sealed with peace. The reading of the Shema — "spreads the shelter of peace." The standing prayer — "He who makes peace." The Priestly Blessing — "and grant you peace" (Numbers 6:26). And I only know this regarding blessings, so where do we derive this for sacrifices? "This is the Torah of the burnt-offering, of the grain-offering, and of the sin-offering, and of the guilt-offering, and of the fulfillment-offerings, and of the peace-offering" (Leviticus 7:37). I only know this in general, so where do we derive this in detail? "This is the Torah of the burnt-offering" (Leviticus 6:2), "This is the Torah of the grain-offering" (Leviticus 6:7), "This is the Torah of the sin-offering" (Leviticus 6:18), "This is the Torah of the guilt-offering" (Leviticus 7:1), "This is the Torah of the peace-offering" (Leviticus 7:11). I only know this for individual sacrifices, so where do we derive this for communal sacrifices? The verse (Numbers 29:39) says, "Do these for Adonai on your set times," but finishes with "your peace-offerings." I only know this in this world, so from where do we derive this in the next? "I will extend to her peace like a wadi" (Isaiah 66:12). The Rabbis said, great is peace for when the messianic king will come he will only open with peace, as it is written, "How pleasant on the mountains are the feet of the messenger proclaiming peace!" (Isaiah 52:7)
4ד
דיון
 • מהי אחריות האדם לדעת הכותב?
 • האם אתם מסכימים עם דעה זו?
5ה
משנה תורה לרמב"ם, ספר נזקים, הלכות רוצח ושמירת נפש, הלכה יד
משנה תורה, הלכות רוצח ושמירת נפש
כל היכול להציל ולא הציל - עובר על "לא תעמוד על דם ריעך" (ויקרא יט,טז). וכן הרואה את חברו טובע בים, או ליסטים באים עליו, או חיה רעה באה עליו, ויכול להצילו הוא בעצמו, או שישכור אחרים להצילו, ולא הציל, או ששמע גויים או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנין לו פח, ולא גילה אוזן חברו והודיעו, או שידע בגוי או באנס שהוא קובל על חברו, ויכול לפייסו בגלל חברו ולהסיר מה בליבו ולא פייסו, וכל כיוצא בדברים אלו--העושה אותם עובר על "לא תעמוד על דם ריעך".
6ו
דיון
 • כיצד מבין הרמב"ם את הפסוק: "לא תעמוד על דם רעך"?
 • כיצד אפשר ליישם את דבריי הרמב"ם בימינו?
 • האם דבריו אכן מתקיים כיום בחברה הישראלית?
7ז
הברית החדשה, הבשורה על פי לוקס, פרק י', פסוקים 30-35
השומרוני הטוב
30 ויען ישוע ויאמר: איש אחד ירד מירושלים ליריחו ונפל בידי שדדים והם הפשיטהו וגם-פצעהו ויעזבו אותו והוא עומד בין-מות לחיים וילכו להם: 31 ויקר מקרהו כהן אחד ירד בדרך ההוא וירא אתו ויעבר מעליו: 32 וכן גם-איש לוי נקרה במקום ויגש וירא אתו ויעבר מעליו: 33 והנה שמרוני הלך בדרך ויבא עליו וירא אתו ויהמו מעיו: 34 ויגש אליו ויחבש את-פצעיו ויסוכם בשמן ויין וירכיבהו על-בהמתו ויוליכהו אל-המלון ויכלכלהו: 35 ולמחרת בנסעו הוציא שני דינרים ויתנם לבעל המלון ויאמר כלכל אותו ואת אשר תוסיף עוד להוציא עליו אני בשובי אשלמנו לך.

מילים
 • שומרוני - בהקשר זה, אדם הנמצא בדרגה חברתית נמוכה יותר מכהן ולוי.
8ח
דיון
 • מה עשה השומרוני?
 • האם לדעתכם יש צורך בחקיקת חוק המורה על הושטת יד לאדם הנמצא במצוקה?
9ט
רון שפירא, 'מרוז פיזם ועד יסמין פיינגולד', גלובס, 11.5.09
פרופ' רון שפירא – מרוז פיזם ועד יסמין פיינגולד
הערוץ הצר והעכור של נחל הירקון מבסס אט-אט את מעמדו כזכוכית מגדלת של החברה הישראלית, המאפשרת מבט חד וחוקר אל העיוותים והחטאים המתגלים בסדקים שבחזות השלווה. הפלצות והכיעור מוסווים היטב בבנאליות של חיי הפרברים הצפופים הסובבים את הנחל. אמהות ואבות רודפים אחרי פעוטות, מאכילים אותם, מלמדים אותם לרכוב על אופניים, מכסים אותם מפני הרוח, ובצידם זורמים מים דלוחים-מצחינים, המגלים שאותם הורים מכלים את משאביהם של ילדיהם התמימים, ומותירים אותם מתבוססים בבוץ רעיל.
בחסות החשיכה מתלטפים אוהבים צעירים על הדשא, ובאותו זמן משליך אדם גופת ילדה קטנה, שהיא בתו ונכדתו גם יחד, למים. בשבועות שלאחר מכן יבואו גדודי פעוטים עם הוריהם לפקוד את מקום האירוע: ההורים מתוך יצר מציצנות, והילדים - מתוך אותה חדוות חיים אגוצנטרית וחסרת-דעת המחויבת לגילם. [...]
השייטת יסמין פיינגולד, שטבעה בירקון בנוכחות קהל אדיש, הייתה כנראה בתו של פעיל השלום אייבי נתן, שאומרים עליו שטרח בעסקי ציבור כל ימיו. [...]
יצרם של העומדים על גדות הירקון לא היה רע מנעוריהם. הם הסתכלו ימינה ושמאלה, ראו עשרות אנשים כמותם עומדים אף הם ומתבוננים זה בזה, ואמרו לעצמם "מישהו בוודאי יטפל בזה. יש כאן צעירים ממני, ככל הנראה שחיינים טובים יותר, אנשים הקרובים אולי לאירוע, אולי שוטרים, או בעלי סמכות. אני הגעתי לכאן כצופה, לא כשחקן".
עמדתם היתה הגיונית, על אף שנבעה ממנה התנהגות מרושעת: כאשר עשרות אנשים אחראים במקביל לאותה תוצאה, נוצרת ביניהם "דילמת אסיר", שבה כל אחד מהם מגלגל את האחריות המוסרית לפתחם של האחרים. ההיגיון של עמדה זאת הוא כל-כך מוצק, עד שקביעת המחוקק הישראלי בשנת תשנ"ח, כי הימנעות מסיוע לאדם בסכנה מהווה עבירה פלילית לא תצליח לחדור אותו.
למאמר המלא
© כל הזכויות שמורות למחבר ולגלובס
www.globes.co.il
10י
דיון
 • מתוך מאמרו של פרופ' שפירא, מה גרם לאדישות האנשים במקרים אותם הוא מציג?
 • האם יש להעניש את מי שעמד מנגד ולא עשה דבר?
 • מה אתם הייתם עושים?
11יא
דיון
 • קראו את שני השירים והשוו ביניהם - מהו הדמיון ומהו השוני.
 • האם אחד השירים אופטימי יותר? באיזה אופן?
 • כיצד השירים מתקשרים לדברי הרמב"ם "בהלכות רוצח"
 • חברו שיר המציג תמונה אופטימית יותר.
12יב
'דברי איתי על כסף', מילים: מיכה שיטרית, לחן: ארקדי דוכין, ביצוע: 'החברים של נטאשה'.
דברי איתי על כסף/ מיכה שטרית
דברי איתי על כסף
דברי איתי על סקס
אל תדברי איתי על עצב
אל תדברי איתי על כאב.
[...]
לא איכפת לי מכל הדם שנשפך - זה לא הדם שלי!
סבלם של האנשים הרעבים לא נוגע לקיבה המלאה שלי!
ילדים, נשים, קשישים עולים באש לא איכפת לי...
הם לא המשפחה שלי!

חמוש באקדח אני צועד אל תוך המאה העשרים ואחת.
והיום כמו אתמול וגם מחר לא יקרה שום דבר מיוחד.
ילדים, נשים, קשישים עולים באש לא איכפת לי...
הם לא המשפחה שלי!
[...]
© כל הזכויות שמורות ללמחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il
13יג
עברי לידר, האנשים החדשים
בית קפה/ מילים ולחן: עברי לידר
לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה

זה לשבת בבתי קפה ולתכנן את העתיד שלנו

לפעמים נראה כאילו כל מה שאני רוצה לחכות שמשהו יקרה,

שמישהו יזיז אותנו

זה דור שלם של אנשים שלא אכפת להם כמעט מכלום

עם מי לישון, מתי לקום ואיפה הזהות שלנו?

זה שערות מפלסטיק או זה אמיתי תקשיבי די ג'יי זה לא שם פרטי

למרות שחצי תל אביב תסתובב כשתצעקי

לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה

זה לשבת בבתי קפה ולדבר על החיים שלנו

תכניות שלום וטוק שואו וחצי מנחה

איך כסף זה דבר יפה כשהוא הולך איתנו

אז שמישהו יוציא לו את הבטריה מהגב

הוא רוצה הכל והוא חייב עכשיו להשתנות,

הוא לא יתן לזה לקרות לא יתן לזה להיות

כי שנתיים של טיפול כבר לא עוזרות

לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה

זה לשבת בבתי קפה ולשחק את התפקיד שלנו

בחור רגיש שלא לוקח אחריות על מה שהוא עושה

איך אושר זה דבר יפה שיחלקו גם לנו

זה דור שלם של אנשים שלא אכפת להם כמעט מכלום

עם מי לישון מתי לקום ואיפה הילדות שלנו?

בתוך מחשב, בתוך אתר של כמה מופרעים

שכבר איבדו את הרצון שיהיו להם פנים.
© כל הזכויות שמורות ל מחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il
14יד
דף הנחיות למנחה:
הנחיות למנחה אדישות.doc