בית מקדש - קדושה ותהום
1א
הדף מאת: המדרשה באורנים / נפגשים בשביל ישראל
2ב
דף לימוד זה עוסק במתח שבין קדושה לתהום - מתח המתגלם בבית המקדש, במהותו ובפרקטיקה שהייתה נהוגה בו. דף לימוד זה הוא חלק מדפי לימוד שנכתבו על ידי המדרשה באורנים עבור פרויקט 'נפגשים בשביל ישראל'.
3ג
דיון
פתיחה והסבר
דף לימוד זה הוא חלק מסדרת דפי לימוד שנכתבו על ידי המדרשה באורנים עבור פרויקט 'נפגשים בשביל ישראל'.
בכל שנה באביב, החל משנת תשס"ו (2006), יוצאים מטיילים מגילאים ומרקעים שונים למסע לאורך שביל ישראל ולעומק התרבות היהודית והישראלית.
דפי הלימוד שנוצרים במדרשה באורנים מלווים את המסע ונלמדים בתחנותיו. הם מחברים בין נופיה הפיזיים של הארץ לנופיה התרבותיים והחברתיים, ומעלים לדיון שאלות על עצמנו כחברה וכעם.
דפי הלימוד לא בהכרח קשורים ישירות לתחנות המסע, החיבורים נעשים באורח טבעי וספונטני על ידי המנחים והלומדים. הלימוד יכול להיעשות כמובן בכל מקום, גם בין כתליו הסגורים של בית המדרש, אבל אנחנו מזמינים אתכם לצאת למסע בשבילי הדעת, המחשבה והרגש; להתנסות בלימוד בחיק הטבע, בין כותלי הקַניונים והוואדיות; לחוות את השילוב שבין הארץ ותרבותה תוך כדי הליכה.
4ד
דיון
בית-המקדש היה המרכז הדתי של עם ישראל, ובו התקיימה עבודת האל - הפולחן. עבודות היומיום בבית-המקדש היו מוטלות על הכוהנים. המשנה הבאה עוסקת בדרך שבה נבחר הכהן שיעסוק בעבודת המזבח:
5ה
בָּרִאשׁוֹנָה, כָּל מִי שֶׁרוֹצֶה לִתְרֹם אֶת הַמִּזְבֵּחַ, תּוֹרֵם [הכהן הרוצה לעבוד על המזבח עובד].

וּבִזְמַן שֶׁהֵן מְרֻבִּין, רָצִין וְעוֹלִין בַּכֶּבֶשׁ, וְכָל הַקּוֹדֵם אֶת חֲבֵרוֹ בְאַרְבַּע אַמּוֹת זָכָה [אם הכהנים הרוצים לעבוד רבים עורכים תחרות ריצה על כבש העליה למזבח, והמנצח זוכה לעבוד].
Originally anyone who wished to remove [the ashes from] the altar did so. When they were many, they would run up the ramp [of the altar] and he that came first within four cubits won the privilege. If two were even, the officer would say to them [all:] raise the finger! And how many did they put out? One or two but one does not put out a thumb in the Temple.
6ו
דיון
מה המניע של הכהנים להתחרות על עבודת המזבח? מה הערך החיובי בתחרות?
7ז
מעשה בשני אחים כהנים שהיו שוין ורצין ועולין בכבש, וקדם אחד מהם את חבירו לתוך ארבע אמות. נטל אחד מהן את הסכין ותקע בלבו [...]

בעוון שפיכות דמים שכינה נעלֵית ובית המקדש מיטמא.
8ח
דיון
  • מה גרם למותו של הכהן?
  • האם בהכרח יש סכנה בקדוּשה?
  • האם יש דבר קדוש בחייך?
9ט
תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין, פרק י' הלכה ב', דף כ"ט עמוד א' (מתורגם מארמית)
וכן את מוצא, בשעה שבא דוד לחפור יסודות של בית המקדש, חפר חמש-עשרה מאות אמה ולא מצא את התהום. בסוף מצא חרס אחד ורצה להרימו, אמר לו [החרס]: אין אתה יכול. אמר לו: למה? אמר לו: שאני כאן כובש על התהום. אמר לו: ומאימתי אתה כאן? אמר לו: מאותה השעה שהשמיע הרחמן קולו בסיני "אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ" (שמות כ, ב), רעדה הארץ ושקעה, ואני נתון כאן כובש על התהום. אף על פי כן לא שמע לו. כיון שהרימוֹ, עלה התהום ורצה להציף את העולם...
10י
דיון
  • מה הקשר בין בית המקדש לבין התהום? מדוע מחפש דוד את התהום?
  • לפי האגדה, את התפרצות התהום בולמים שני דברים: מתן תורה והמקדש. כיצד הם בולמים אותה?
  • מה מקור האנרגיה של הקדוּשה, ומה ההבדל בינה לבין התהום?
  • מה היחסים בימינו בין קדוּשה לבין תהומות?
12 יב
13יג
קישורים לרקע והרחבה:
נפגשים בשביל ישראל