"כולם מדברים על שלום / אף אחד לא מדבר על צדק" - שלום ומחלוקת
הדף מאת: רות קנאי / בית מדרש קולות
אנשים נחלקים בשל סיבות שונות: אדמה, אמונה, אהבה, כבוד ויצרים. דרכים שונות לפתרון המחלוקת: מהכחשתה ועד התפרצות אלימה.
ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם וגו'- על מה היו מדיינים? אמרו: 'בואו ונחלוק את העולם'. אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את המטלטלין.
דין אמר, ארעא דאת קאים עליה דידי! [=אחד אמר: הארץ עליה אתה עומד שלי היא!] ודין אמר מה דאת לביש דידי! [=ואחד אמר: (בגדיך) שאתה לובש שלי הם!] דין אמר: חלוץ! [=אחד אמר: הורד (את בגדיך כיש שלי הם!] ודין אמר: פרח! [=ואחד אמר: קפוץ (כי הארץ שלי)]
מתוך כך ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו.

רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר: שניהם נטלו את הקרקעות, ושניהן נטלו את המטלטלין. ועל מה היו מדיינין? אלא, זה אומר: בתחומי בית המקדש נבנה!
וזה אומר: בתחומי בית המקדש נבנה! שנאמר "ויהי בהיותם בשדה", ואין שדה אלא בית המקדש. היך מה דאת אמר (מיכה ג): ציון שדה תחרש.
ומתוך כך (בראשית ד): ויקם קין אל הבל אחיו וגו'.

יהודה בר אמי אמר: על חוה הראשונה היו מדיינין.
אמר רבי איבו: חוה הראשונה חזרה לעפרה.
ועל מה היו מדיינין?
אמר רבי הונא: תאומה יתירה נולדה עם הבל.
זה אומר: אני נוטלה, שאני בכור. וזה אומר: אני נוטלה, שנולדה עמי. ומתוך כך ויקם קין
(7) “And Cain spoke to Abel his brother, and it came to pass when they were in the field…” (Genesis 4:8) What were they arguing about? They said: come let’s divide up the world, one will take the land and one will take the moveable property. This one said: the ground you are standing on is mine. The other one said: what you are wearing is mine. This one said: take it off! The other one said: fly! Because of this “…Cain rose against his brother Abel and killed him.” (ibid.) R’ Yehoshua of Sakhnin said in the name of R’ Levi: they both took the land and the moveable property. What were they arguing about? One said: the Holy Temple will be built in my boundary. The other said: the Holy Temple will be built in my boundary. As it says “…when they were in the field…” (ibid.) and the field only refers to the Holy Temple. This is what it says “…Zion shall be plowed as a field…” (Micah 3:12) Because of this “…Cain rose up against Abel his brother and slew him.” Yehudah bar Ami said: they were arguing about the first Eve. R’ Ibo said: the first Eve returned to the dust. Then what were they arguing about? R’ Huna said: an extra twin sister was born with Abel. This one said: I will take her because I am the first born. The other one said: I will take her because she was born with me. Because of this “…Cain rose up against Abel his brother and slew him.”
דיון
על מה נחלקו קין והבל
1. האם תוכלו להגדיר נושאי מחלוקת אפשריים בין קין והבל?

2. האם נושאי מחלוקת אלה אוניברסלים? האם הם רלוונטים לדור שלנו?
בראשית, י"ג ה'-י"ב
(ה) וְגַם לְלוֹט הַהֹלֵךְ, אֶת-אַבְרָם: הָיָה צֹאן וּבָקָר, וְאֹהָלִים. (ו) וְלֹא נָשָׂא אֹתָם הָאָרֶץ, לָשֶׁבֶת יַחְדָּו כִּי הָיָה רְכוּשָׁם רָב, וְלֹא יָכְלוּ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו. (ז) וַיְהִי רִיב, בֵּין רֹעֵי מִקְנֵה אַבְרָם, וּבֵין, רֹעֵי מִקְנֵה לוֹט. וְהַכְּנַעֲנִי, וְהַפְּרִזִּי אָז יֹשֵׁב בָּאָרֶץ. (ח) וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל-לוֹט: אַל-נָא תְהִי מְרִיבָה בֵּינִי וּבֵינֶךָ, וּבֵין רֹעַי וּבֵין רֹעֶיךָ, כִּי-אֲנָשִׁים אַחִים אֲנָחְנוּ. (ט) הֲלֹא כָל הָאָרֶץ לְפָנֶיךָ, הִפָּרֶד נָא מֵעָלָי: אִם הַשְּׂמֹאל וְאֵימִנָה, וְאִם הַיָּמִין וְאַשְׂמְאִילָה. (י) וַיִּשָּׂא-לוֹט אֶת-עֵינָיו, וַיַּרְא אֶת-כָּל-כִּכַּר הַיַּרְדֵּן, כִּי כֻלָּהּ מַשְׁקֶה לִפְנֵי שַׁחֵת ה' אֶת סְדֹם וְאֶת עֲמֹרָה, כְּגַן ה' כְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, בֹּאֲכָה צֹעַר. (יא) וַיִּבְחַר לוֹ לוֹט אֵת כָּל כִּכַּר הַיַּרְדֵּן, וַיִּסַּע לוֹט מִקֶּדֶם; וַיִּפָּרְדוּ אִישׁ מֵעַל אָחִיו. (יב) אַבְרָם, יָשַׁב בְּאֶרֶץ-כְּנָעַן; וְלוֹט, יָשַׁב בְּעָרֵי הַכִּכָּר, וַיֶּאֱהַל, עַד-סְדֹם.
And Lot also, who went with Abram, had flocks, and herds, and tents. And the land was not able to bear them, that they might dwell together; for their substance was great, so that they could not dwell together. And there was a strife between the herdmen of Abram’s cattle and the herdmen of Lot’s cattle. And the Canaanite and the Perizzite dwelt then in the land. And Abram said unto Lot: ‘Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we are brethren. Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me; if thou wilt take the left hand, then I will go to the right; or if thou take the right hand, then I will go to the left.’ And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of the Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou goest unto Zoar. So Lot chose him all the plain of the Jordan; and Lot journeyed east; and they separated themselves the one from the other. Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the Plain, and moved his tent as far as Sodom.
דיון
רועי לוט ורועי אברהם
1. על מה הם נחלקו?

2. מה הפתרון? האם הוא נראה לכם?

3. במה שונה פתרון המחלוקת של הרועים, מזה של קין והבל?
מילים: יהונתן גפן. לחן: שפי ישי
ריבים קטנים / הכבש ה-16
כשמשעמם לי נורא ואין לי מה לשחק

אני יוצא החוצה לריב עם גיורא

הילד של השכן.

אתמול רבתי עם גיורא

ישבנו על הדשא לבד

הוא אמר שאבא שלו גבוה

ואני אמרתי הוא גמד.

אתמול רבתי עם גיורא

הילד של השכן

הוא אמר שיש אנשים על הירח

ואני אמרתי שאין.

אתמול רבתי עם גיורא

שיחקנו לנו בגן

הוא אמר שאלוהים בשמים

ואני אמרתי זה ענן .

אחר כך תפסתי נחש קטן

והוא אמר לי - זאת לטאה

אתמול רבנו אני וגיורא כמעט חצי שעה.

אתמול רבתי עם גיורא ישבנו על הדשא לבד

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il
דיון
ריבים קטנים
1. על מה נחלקים "אני" וגיורא?

2. האם יש דמיון בין סוגי המחלוקת שבשיר, לאלה שבין קין והבל?

3. האם ילדים "צריכים" לריב?
אמא שלום
אמר: כמדומה לי שאין זה אלא בשביל ר"א בן הורקנוס. עמד על רגליו ואמר: רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי אלא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל. נח הים מזעפו.

אימא שלום דביתהו דר"א אחתיה דר"ג הואי.

מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לר"א למיפל על אפיה.

ההוא יומא ריש ירחא הוה ואיחלף לה בין מלא לחסר. איכא דאמרי: אתא עניא וקאי אבבא.

אפיקא ליה ריפתא. אשכחתיה דנפל על אנפיה.

אמרה ליה קום קטלית לאחי!

אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב. אמר לה מנא ידעת? אמרה ליה כך מקובלני מבית אבי אבא: כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה.

הסברים
 • תרגום:
  אמא שלום אשתו של רבי אליעזר ואחותו של רבן גמליאל הייתה. מאותו מעשה (הנידוי) ואילך לא הייתה מרשה לו לפול על פניו (בשעת אמירת תחנון). אותו היום ראש חודש היה ונשכח ממנה אם מלא הוא או חסר.
  יש אומרים שבא עני לפתח ונתנה לו לחם.
  לא השגיחה עליו, נפל (רבי אליעזר) על פניו. אמרה לו: "קום, הרגת את אחי".
  יצא קול קורא מבית רבן גמליאל שמת.
  אמר לה: "מניין ידעת?"
  אמרה לו: "כך מקובלני מבית אבא כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה (צער).
And even Rabban Gamliel, the Nasi of the Sanhedrin at Yavne, the head of the Sages who were responsible for the decision to ostracize Rabbi Eliezer, was coming on a boat at the time, and a large wave swelled over him and threatened to drown him. Rabban Gamliel said: It seems to me that this is only for the sake of Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, as God punishes those who mistreat others. Rabban Gamliel stood on his feet and said: Master of the Universe, it is revealed and known before You that neither was it for my honor that I acted when ostracizing him, nor was it for the honor of the house of my father that I acted; rather, it was for Your honor, so that disputes will not proliferate in Israel. In response, the sea calmed from its raging. The Gemara further relates: Imma Shalom, the wife of Rabbi Eliezer, was the sister of Rabban Gamliel. From that incident forward, she would not allow Rabbi Eliezer to lower his head and recite the taḥanun prayer, which includes supplication and entreaties. She feared that were her husband to bemoan his fate and pray at that moment, her brother would be punished. A certain day was around the day of the New Moon, and she inadvertently substituted a full thirty-day month for a deficient twenty-nine-day month, i.e., she thought that it was the New Moon, when one does not lower his head in supplication, but it was not. Some say that a pauper came and stood at the door, and she took bread out to him. The result was that she left her husband momentarily unsupervised. When she returned, she found him and saw that he had lowered his head in prayer. She said to him: Arise, you already killed my brother. Meanwhile, the sound of a shofar emerged from the house of Rabban Gamliel to announce that the Nasi had died. Rabbi Eliezer said to her: From where did you know that your brother would die? She said to him: This is the tradition that I received from the house of the father of my father: All the gates of Heaven are apt to be locked, except for the gates of prayer for victims of verbal mistreatment.
דיון
אמא שלום
1. האם אתם מאמינים לרבן גמליאל שעשה כדי "שלא ירבו מחלוקות בישראל"?

2. במה שונה דרכה של אמא שלום מדרכם של הגברים בחייה?

3. האם הימנעות מפגישה עם המחלוקת יכולה "לצנן" אותה?