פתח לנו שער
הדף מאת: יעל טרן / הלל ישראל
לקראת השנה החדשה אנו מבקשים לפתוח שערים נעולים, שערי שמים ושערי הלב. בלימוד זה ננסה להבין מה נועל ומה פותח שערים אלו, ולשתף זה את זה במחשבות על אילו שערים היינו רוצים לפתוח.
שערים נעולים
א"ר אלעזר: מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה,

שנאמר (איכה ג): 'גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי',

ואע"פ ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו,

שנאמר (תהילים לט): 'שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש'.

...וא"ר אלעזר: מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים,

שנא' (יחזקאל ד): 'ואתה קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר':
On the subject of prayer, Rabbi Elazar also said: Since the day the Temple was destroyed the gates of prayer were locked and prayer is not accepted as it once was, as it is said in lamentation of the Temple’s destruction: “Though I plead and call out, He shuts out my prayer” (Lamentations 3:8). Yet, despite the fact that the gates of prayer were locked with the destruction of the Temple, the gates of tears were not locked, and one who cries before God may rest assured that his prayers will be answered, as it is stated: “Hear my prayer, Lord, and give ear to my pleading, keep not silence at my tears” (Psalms 39:13). Since this prayer is a request that God should pay heed to the tears of one who is praying, he is certain that at least the gates of tears are not locked. With regard to the locking of the gates of prayer, the Gemara relates that Rava did not decree a fast on a cloudy day because it is stated: “You have covered Yourself in a cloud, through which prayer cannot pass” (Lamentations 3:44). The verse indicates that clouds are a bad omen, indicating that God has averted His face (Rav Hai Gaon). And Rabbi Elazar said: Since the day the Temple was destroyed an iron wall separates Israel from their Father in heaven, as it is stated to the prophet Ezekiel, instructing him to symbolize that separation: “And take for yourself an iron griddle, and set it as an iron wall between yourself and the city…it will be a sign for the house of Israel” (Ezekiel 4:3).
דיון
  • מדוע לדעתכם גרם החורבן לנעילת שערי התפילה?
  • מה נועל את השערים לדעתכם?
  • מדוע הדמעה היא זו שיכולה לפתוח אותם?
  • כיצד אתם מבינים את משמעות המילה 'נפסקה'? האם החורבן מציב חומה בינינו לבין השמים, או שיש בו משהו שדווקא פותח את השערים?
תפילת נעילה, מחזור יום הכפורים, נוסח אשכנז
פתח לנו שער. בעת נעילת שער. כי פנה יום.

היום יפנה. השמש יבוא ויפנה. נבואה שעריך.

הסברים
  • תפילת נעילה היא התפילה הסוגרת את יום הכיפורים ואת המהלך של עשרת הימים הנוראים שתחילתו בראש השנה. זמן תפילת נעילה הוא זמן החתימה, בו נגזר דינו של אדם לשנה הקרובה, ובו שערי בית דין של מעלה נסגרים.
דיון
  • מדוע דווקא בשעת הנעילה אנו מבקשים לפתוח שערים?
  • אילו שערים אנו מבקשים לפתוח?
  • אילו שערים נעולים היית רוצה לבקש שייפתחו השנה - בחייך, למשפחתך, לקהילתך ולעם ישראל כולו?
"הלוחש במכוניות", חביבה פדיה, מתוך: מתיבה סתומה, הוצאת עם עובד, עמ' 27. 1996
הלוחש במכוניות

המרעיד פנסים בקידה והודיות

ומשפיל את גובהם הקשה בהתנשאם

בשעת חושך מושלם

בעיצומן של הדרכים הבינעירוניות

העובר בעשבים הירוקים והשוטים

המתאוה מתוך יונים

שמנות והומיות

השומר את הירח הכתום

לרגע מופלא של תום

ובאים פרשנים ומנסים לבאר

אם ממנו אורו או לא משלו

הנושם בוילונות הריקים

גאות כנפי מלאכים

הנאנח בסביבונים החלולים

הנושך ביד הנוקשת בדלת

המצוי הנצחי

המציץ בין החרכים

של החולף ומרה חריכתו

המדפדף בעיתונים המתעלעלים מעצמם ברחובות

המחטט בפחי אשפה מתפקעים

המכוון את האיוושה הנוסעת על פני הכביש

כמו קודחת במוחי

את כניסתה למגרשי החניה

המפנה אוזנים וקונכיות כאחת להקשיב

אל גלישתה

המטפטף דמעות מנויות ומדויקות

אל תוך הים הגדול

פתח לנו שער

כי-פנה יום
© כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם
www.acum.org.il
דף הנחיות למנחה:
פתח לנו שער למנחה.rtf