הזכות ליהנות מן העולם: הנאה, צדקה וצדק בט"ו בשבט
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
סדר ט"ו בשבט מזמין אנשים מכל קצות החברה ליהנות מן הטוב והשפע בעולם. בכך מחדד יום זה את זכותו של כל אדם ליהנות מן העולם בכל ימות השנה, ואת חובתנו לדאוג שזכויות אלה יתממשו. נפתח את הלימוד בסיפור גן העדן, ולאחר מכן נקרא מכתבי הבן איש חי והרב חיים פלאג'י.
פתיחה: כי האדם עץ השדה
וַיִּיצֶר ה' אֱלהִים אֶת-הָאָדָם עָפָר מִן-הָאֲדָמָה, וַיִּפַּח בְּאַפָּיו נִשְׁמַת חַיִּים; וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה: וַיִּטַּע ה' אֱלהִים גַּן בְּעֵדֶן מִקֶּדֶם, וַיָּשֶׂם שָׁם אֶת-הָאָדָם אֲשֶׁר יָצָר: וַיַּצְמַח ה' אֱלהִים מִן-הָאֲדָמָה כָּל-עֵץ נֶחְמָד לְמַרְאֶה וְטוֹב לְמַאֲכָל - וְעֵץ הַחַיִּים בְּתוֹךְ הַגָּן, וְעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע [...] וַיְצַו ה' אֱלהִים עַל-הָאָדָם לֵאמר: מִכּל עֵץ-הַגָּן אָכל תּאכֵל [...]
Then the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. And the LORD God planted a garden eastward, in Eden; and there He put the man whom He had formed. And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.
דיון
 • האם על פי ספר בראשית, האכילה מפירות העולם היא רשות או חובה?
 • איזו אמירה חברתית עומדת מאחורי הצו האלוהי לאכול מפירות העולם?
לימוד מונחה: החובה ליהנות מן העולם
הרב יוסף חיים, בן איש חי - הלכות, שנה ראשונה, פרשת ראה, אות ט"ז
כתוב בירושלמי סוף פרק עשרה יוחסין רבי חזקיה בשם רב: עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראתה עיניו ולא אכל [תלמוד ירושלמי, מסכת קידושין, פרק ד הלכה יב; דף מח עמוד ב].
[ובהמשך מסופר:] רבי לעזר חשש לאותה שמועה, והיה מצמצם לו פרוטות ואוכל מכל דבר חדש [פעם] בשנה.
על כן אפילו עני שבישראל ישתדל לקנות מכל פרי חדש לאכול ממנו הוא ואנשי ביתו ולברך שהחיינו להודות לה'

מושגים
 • הבן איש חי, רבנו יוסף חיים מבגדאד - (1909-1834, התקצ"ד- התרס"ט)- מגדולי האחרונים, פוסק, מקובל, פייטן, דרשן ומנהיג. ספרו המפורסם ביותר הוא 'בן איש חי' ועל שמו הוא מכונה. הספר מכיל הלכות שדרש מדי שבת, ומחולק לפי פרשיות השבוע.
דיון
 • מהו אחד מייעודי האדם על פי רבי חזקיה?
 • כיצד היה נוהג רבי אלעזר, ומדוע?
 • כיצד קשור העני לחובת האכילה מן הפירות?
 • מדוע רואה הבן איש חי צורך להזכיר את העני באופן מיוחד?
מתוך: ארווינד אדיגה, הטיגריס הלבן, תל- אביב: ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2008, עמ' 46-45
איקבל, שהוא אחד מארבעת המשוררים הגדולים ביותר בעולם [...] כתב שיר שבו הוא אומר כך על עבדים: הם נשארים עבדים משום שאינם יכולים להבחין במה שיפה בעולם. זה הדבר האמיתי ביותר שמישהו אמר אי פעם[...] כבר בתור ילד הצלחתי להבחין ביופיו של העולם: לא נועדתי להישאר עבד.
דיון
 • כיצד מאיר הקטע מתוך 'הטיגריס הלבן' את ההתעקשות היהודית על כך שגם העני ייהנה מפירות העולם בט"ו בשבט?
סיכום: גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה
ר' חיים פלאג'י, ספר מועד לכל חי, סימן ל, סעיף י, עמוד 393-394
כשחל ט"ו בשבט ליל שני, מה טוב למי שחננו ה' בעושר, שיעשה חילוק [=שישתף] לתלמידי חכמים וצנועים ביום יד' בשבט, לפחות כשחל במוצאי שבת, מפני שיצאו משבת ואין להם כלום כדי לקנות פירותיהם, ועוללים שָאַלו ואין ידם משגת לקנות, ויש להם צער יותר משאר שנים. ואשרי אדם שיש לנו עניים ותלמידי חכמים סביב שלחנו בלילה הזאת, ויהיה ברכת ה' בכל אשר לו, ויזכה לשנים רבות נעימות וטובות אמן...

מושגים
 • הרב חיים פלאג'י - חי בטורקיה בין השנים: 1788-1869. הרב פלאג'י היה 'החכם באשי' - תפקיד רשמי ומוערך של האימפריה העותומאנית. התקבל כרב בעל מעמד וסמכות בקהילות היהודיות בכל רחבי האימפריה.
דיון
 • מי האנשים היושבים סביב שולחן החג, על פי הרב פלאג'י?
 • איזו זיקה מחדד ט"ו בשבט בין עניים לתלמידי חכמים?
דף הנחיות למנחה:
טו בשבט 2.rtf