אין אדם למד, אלא ממקום שלבו חפץ (בבלי, עבודה זרה יט, ע"א)
הדף מאת: ליאורה אילון / קולות בנגב
הלימוד עוסק בשאלות על עצם הלימוד: כיצד אנו נוהגים ללמוד? איזה מין תלמידים אנחנו? האם אנחנו לומדים מהר ושוכחים מהר, או שהלימוד שוקע בתוכנו לאורך זמן? הנושא קרוב לבני נוער, לסטודנטים ולמורים. הוא מאיר אופנים שונים שבהם אנשים מעדיפים ללמוד, ושׂם מולם מראה שמשקפת להם את דרך למידתם, לא מתוך גישה ביקורתית אלא תוך מתן לגיטימציה לצורות לימוד שונות. עיקר הלימוד מתבסס על משניות מפרקי אבות, וכן על שיר של דן פגיס.
ארבע מידות בתלמידים:
ממהר לשמוע וממהר לאבד - יצא שכרו בהפסדו;
קשה לשמוע וקשה לאבד - יצא הפסדו בשכרו;
ממהר לשמוע וקשה לאבד - חכם;
קשה לשמוע וממהר לאבד - זה חלק רע.
There are four types of disciples: Quick to comprehend, and quick to forget: his gain disappears in his loss; Slow to comprehend, and slow to forget: his loss disappears in his gain; Quick to comprehend, and slow to forget: he is a wise man; Slow to comprehend, and quick to forget, this is an evil portion.
דיון
שאלות:
 • על אילו תכונות של תלמידים מדברת המשנה? הסבירו אותן, ואת התובנה המשתמעת מכל אחת מהן.
 • האם אתם מזהים תכונות אלה בעצמכם או בחבריכם ללימודים?
 • ארבע מידות ביושבי לפני חכמים - ספוג ומשפך משמרת ונפה:
  ספוג, שהוא סופג את הכול;
  משפך - שהוא מכניס בזו ומוציא בזו;
  משמרת - שהיא מוציאה את היין וקולטת את השמרים;
  ונפה - שהיא מוציאה את הקמח וקולטת את הסולת.
  There are four types among those who sit before the sages: a sponge, a funnel, a strainer and a sieve.A sponge, soaks up everything; A funnel, takes in at one end and lets out at the other; A strainer, which lets out the wine and retains the lees; A sieve, which lets out the coarse meal and retains the choice flour.
  דיון
  שאלות
 • מהו הדמיון ומהו ההבדל בין שתי המשניות ביחס לתכונות הלומד?
 • אילו תכונות אתם מזהים במטפורות אלה של טיפוסי התלמידים?
 • רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי. הוא היה אומר: אם עשית תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת.
  Rabban Yohanan ben Zakkai received [the oral tradition] from Hillel and Shammai.He used to say: if you have learned much Torah, do not claim credit for yourself, because for such a purpose were you created. Rabban Yohanan ben Zakkai had five disciples and they were these: Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, Rabbi Joshua ben Hananiah, Rabbi Yose, the priest, Rabbi Shimon ben Nethaneel and Rabbi Eleazar ben Arach. He [Rabbi Johanan] used to list their outstanding virtues: Rabbi Eliezer ben Hyrcanus is a plastered cistern which loses not a drop; Rabbi Joshua ben Hananiah happy is the woman that gave birth to him; Rabbi Yose, the priest, is a pious man; Rabbi Simeon ben Nethaneel is one that fears sin, And Rabbi Eleazar ben Arach is like a spring that [ever] gathers force. He [Rabbi Yohanan] used to say: if all the sages of Israel were on one scale of the balance and Rabbi Eliezer ben Hyrcanus on the other scale, he would outweigh them all. Abba Shaul said in his name: if all the sages of Israel were on one scale of the balance, and Rabbi Eliezer ben Hyrcanus also with them, and Rabbi Eleazar ben Arach on the other scale, he would outweigh them all.
  דיון
  שאלות:
 • כיצד אתם מבינים את הביטוי: 'אם עשית תורה הרבה'?
 • מה משמעות הביטוי 'אל תחזיק טובה לעצמך'? האם אתם מזהים תכונה זו בחבריכם או בעצמכם? באיזה הקשר?
 • חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן: רבי אליעזר בן הורקנוס, ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך.
  הוא היה מונה שבחן: רבי אליעזר בן הורקנוס - בור סיד שאינו מאבד טיפה; יהושע בן חנניה - אשרי יולדתו; יוסי הכהן - חסיד; שמעון בן נתנאל - ירא חטא; אלעזר בן ערך - מעיין המתגבר.
  Rabban Yohanan ben Zakkai received [the oral tradition] from Hillel and Shammai.He used to say: if you have learned much Torah, do not claim credit for yourself, because for such a purpose were you created. Rabban Yohanan ben Zakkai had five disciples and they were these: Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, Rabbi Joshua ben Hananiah, Rabbi Yose, the priest, Rabbi Shimon ben Nethaneel and Rabbi Eleazar ben Arach. He [Rabbi Johanan] used to list their outstanding virtues: Rabbi Eliezer ben Hyrcanus is a plastered cistern which loses not a drop; Rabbi Joshua ben Hananiah happy is the woman that gave birth to him; Rabbi Yose, the priest, is a pious man; Rabbi Simeon ben Nethaneel is one that fears sin, And Rabbi Eleazar ben Arach is like a spring that [ever] gathers force. He [Rabbi Yohanan] used to say: if all the sages of Israel were on one scale of the balance and Rabbi Eliezer ben Hyrcanus on the other scale, he would outweigh them all. Abba Shaul said in his name: if all the sages of Israel were on one scale of the balance, and Rabbi Eliezer ben Hyrcanus also with them, and Rabbi Eleazar ben Arach on the other scale, he would outweigh them all.
  דיון
  שאלות:
  מהן התכונות הבאות לידי ביטוי במונחים: 'בור סוד שאינו מאבד טיפה'; 'אשרי יולדתו'; 'חסיד'; 'ירא חטא'? האם אתם יכולים למצוא תכונות אלו בתוככם, באופן כלשהו?
  משנה, מסכת אבות, פרק ב, משנה יא [ח]
  הוא [=רבן יוחנן בן זכאי] היה אומר: אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ואליעזר בן הורקנוס בכף שנייה - מכריע את כולם. אבא שאול אומר משמו: אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ואליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ואלעזר בן ערך בכף שנייה - מכריע הוא את כולם.
  דיון
  שאלות:
 • מהי עמדתו של רבי יוחנן כלפי אליעזר בן הורקנוס?
 • אילו תכונות מעריך רבי יוחנן בתלמידיו?
 • דן פגיס, שיחה, 'כל השירים', הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1991
  שיחה / דן פגיס
  ארבעה שוחחו על האורן.
  אחד הגדיר אותו לפי הסוג, המין והזן.
  אחד עמד על מגרעותיו בתעשיית הקרשים.
  אחד צִטט שירים על אורנים בכל מיני שפות.
  אחד הכה שורש, הושיט ענפים ורשרש.
  © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
  www.acum.org.il


  מושגים
  • דן פגיס - (1930, בוקובינה - 1986, ישראל) משורר ישראלי, מתרגם וחוקר ספרות.
  דיון
  שאלות:
 • מיהם הארבעה המשוחחים על האורן? נסו לאפיין את דמותם.
 • אילו סגנונות למידה משקף השיר של דן פגיס? האם יש להם מקבילה במשנה?
 • דיון
  שאלות לדיון במליאה
 • מתי, ובאילו מקצועות לימוד אתם ממהרים לשמוע וממהרים לאבד?
 • מתי, ובאילו מקצועות לימוד אתם מתקשים לשמוע ומתקשים לאבד?
 • מתי, ובאילו מקצועות לימוד אתם ממהרים לשמוע ומתקשים לאבד?
 • מהו "חלק הרע" שלכם? איך אתם מתמודדים איתו?
 • נסו להיזכר במקרים שבהם הייתם ספוג, מסננת, משמרת או נפה. איך הרגשתם בכל אחת מהסיטואציות?
 • כאשר חלקו לכם שבחים בכיתה, כיצד הרגשתם?
 • מה, לדעתכם, תפקידם של השבחים שחולק מורה לתלמיד, עבור התלמיד? האם אתם יכולים לתת דוגמה אישית לכך?
 • האם יש מקום, לדעתכם, ללימוד כגון זה האחרון בשיחה של דן פגיס, בבית הספר? האם צריך להיות לכך מקום? האם הייתם יכולים ללמוד כך?
 • דף הנחיות למנחה:
  הנחיות למנחה.rtf