תפילת הדרך
הדף מאת: רחלי קרן, ורד חנן / המדרשה באורנים
פעילות כיתתית מגבשת ליצירת אקלים כיתה בתחילת שנה או לקראת פרידה וסיום השנה. הפעילות חושפת את התלמידים לתפילת הדרך מהמקורות ולשירו של אהוד בנאי - יוצא לאור. בעקבות הלמידה התלמידים יוצרים תפילות דרך אישיות ותפילת דרך כיתתית.
דיון
מה זו תפילה?
אילו סוגי תפילות אתם מכירים?
מתי אתם חשים בצורך לתפילה?
אמר רב חסדא: כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך.
On the topic of prayers recited while traveling and in times of danger, the Gemara discusses the traveler’s prayer. When he appeared to him, Elijah the Prophet said to Rav Yehuda brother of Rav Sala Ḥasida: Do not get angry and you will not sin. Do not get drunk and you will not sin. And when you set out on a journey, consult with your Creator, and then set out. Rabbi Ya’akov said that Rav Ḥisda said: That is the traveler’s prayer. And Rabbi Ya’akov said that Rav Ḥisda said: It is not only good advice, but established halakha that anyone who sets out on a journey must recite the traveler’s prayer prior to embarking on his journey.
דיון
תפילת הדרך היא תפילה יהודית הנאמרת בעת יציאתו של האדם לדרך, ועיקר עניינה הוא, בקשת האדם מאלוהים שישמור עליו מן הסכנות האורבות לו בדרכו. תפילה זו תוקנה בתקופת התלמוד על ידי רב חסדא.

תפילת הדרך נתקנה מפני שכאשר אדם יוצא מביתו או ממקום יישוב הוא מתרחק מחברת בני אדם ונחשף לסכנות היכולות לפגוע בו, ובמקום מרוחק אף לא יימצאו אנשים שיוכלו לעזור לו. מפני כך נאמרת תפילה זו בלשון רבים- האדם משתף עצמו עם הרבים שאינם איתו ועל ידי כך יינצל:
תפילת הדרך, מתוך סידור התפילה
ותגיענו למחוז חפצנו
יהי רצון מלפניך ה'
אלוהינו ואלהי אבותינו,
שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום
ותדריכנו לשלום
ותגיענו למחוז חפצנו
לחיים ולשמחה ולשלום
ותחזירנו לביתנו בשלום
ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך
ומכל מיני פורענויות
המתרגשות לעולם,
ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו,
ותתננו לחן לחסד ולרחמים
בעיניך ובעיני כל רואינו,
ותשמע קל תחנונינו,
כי אל שומע תפילה ותחנון אתה.
ברוך אתה ה' שומע תפילה
דיון
מה מבקש האדם בתפילה זו? מדוע?
איזו מילה חוזרת על עצמה? על מה חזרה זו מעידה?
אהוד בנאי, יוצא לאור, מתוך האלבום: 'עוד מעט', 1996
יוצא לאור/ אהוד בנאי
השביל הזה מתחיל כאן
בין סניף בנק למעין
לא סלול, לא תמיד מסומן
השביל הזה מתחיל כאן.
חוצה את העיר
עולה על ההר
ממשיך על הים
ממשיך גם מחר
חותך באויר, בין הבתים
יוצא אל האור, אל חיים חדשים.

לך עליו, עלה עליו עכשיו
לך עליו, עלה עליו עכשיו
מלאכי ציפורים מעליך
מלווים את צעדיך
מרחוק נדלק אור
אל תסטה כדי שתוכל לחזור.

השיר הזה מתחיל כאן
כחול על הדף הלבן
לא גמור, לא תמיד מכוון
השיר הזה מתחיל כאן.

חוצה את העיר
עולה על ההר
ממשיך על הים
ממשיך גם מחר
חותך באויר, בין אנשים
יוצא אל האור, אל חיים חדשים.
© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il
אהוד בנאי, יוצא לאור, מילים ולחן : אהוד בנאי, מתוך אתר You Tube
דיון
האם זו תפילה?
מה דומה ומה שונה בין 'תפילת הדרך' לשירו של אהוד בנאי?
דיון
כתיבת תפילת דרך כיתתית:

1. כל תלמיד/ה כותב/ת תפילת דרך משלו.
2. בקבוצות קטנות עיון בתפילות שנכתבו והדגשת המשותף לתפילות.
3. בקבוצות כתיבת תפילת דרך משותפת (תוך שימוש בהדגשים המשותפים).
4. במליאה מציאת משותף לתפילות הקבוצתיות.
5. ניסוח תפילת דרך כיתתית.
6. עיצוב התפילה ותלייתה בכיתה או הכנתה לכל ילדי הכיתה.