Yom Kippur - Kol Nidre

(ג) אִישׁ֩ כִּֽי־יִדֹּ֨ר נֶ֜דֶר לַֽה' אֽוֹ־הִשָּׁ֤בַע שְׁבֻעָה֙ לֶאְסֹ֤ר אִסָּר֙ עַל־נַפְשׁ֔וֹ לֹ֥א יַחֵ֖ל דְּבָר֑וֹ כְּכָל־הַיֹּצֵ֥א מִפִּ֖יו יַעֲשֶֽׂה׃

(3) If a man makes a vow to the LORD or takes an oath imposing an obligation on himself, he shall not break his pledge; he must carry out all that has crossed his lips.

(כב) כִּֽי־תִדֹּ֥ר נֶ֙דֶר֙ לַה' אֱלֹקֶ֔יךָ לֹ֥א תְאַחֵ֖ר לְשַׁלְּמ֑וֹ כִּֽי־דָּרֹ֨שׁ יִדְרְשֶׁ֜נּוּ ה' אֱלֹקֶ֙יךָ֙ מֵֽעִמָּ֔ךְ וְהָיָ֥ה בְךָ֖ חֵֽטְא׃ (כג) וְכִ֥י תֶחְדַּ֖ל לִנְדֹּ֑ר לֹֽא־יִהְיֶ֥ה בְךָ֖ חֵֽטְא׃ (כד) מוֹצָ֥א שְׂפָתֶ֖יךָ תִּשְׁמֹ֣ר וְעָשִׂ֑יתָ כַּאֲשֶׁ֨ר נָדַ֜רְתָּ לַה' אֱלֹקֶ֙יךָ֙ נְדָבָ֔ה אֲשֶׁ֥ר דִּבַּ֖רְתָּ בְּפִֽיךָ׃ (ס)
(22) When you make a vow to the LORD your God, do not put off fulfilling it, for the LORD your God will require it of you, and you will have incurred guilt; (23) whereas you incur no guilt if you refrain from vowing. (24) You must fulfill what has crossed your lips and perform what you have voluntarily vowed to the LORD your God, having made the promise with your own mouth.
(ג) כַּאֲשֶׁר֩ תִּדֹּ֨ר נֶ֜דֶר לֵֽאלֹהִ֗ים אַל־תְּאַחֵר֙ לְשַׁלְּמ֔וֹ כִּ֛י אֵ֥ין חֵ֖פֶץ בַּכְּסִילִ֑ים אֵ֥ת אֲשֶׁר־תִּדֹּ֖ר שַׁלֵּֽם׃ (ד) ט֖וֹב אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־תִדֹּ֑ר מִשֶׁתִּדּ֖וֹר וְלֹ֥א תְשַׁלֵּֽם׃ (ה) אַל־תִּתֵּ֤ן אֶת־פִּ֙יךָ֙ לַחֲטִ֣יא אֶת־בְּשָׂרֶ֔ךָ וְאַל־תֹּאמַר֙ לִפְנֵ֣י הַמַּלְאָ֔ךְ כִּ֥י שְׁגָגָ֖ה הִ֑יא לָ֣מָּה יִקְצֹ֤ף הָֽאֱלֹהִים֙ עַל־קוֹלֶ֔ךָ וְחִבֵּ֖ל אֶת־מַעֲשֵׂ֥ה יָדֶֽיךָ׃

(3) When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. For God has no pleasure in fools; what you vow, fulfill. (4) It is better not to vow at all than to vow and not fulfill. (5) Don’t let your mouth bring you into disfavor, and don’t plead before the messenger that it was an error, but fear God; else God may be angered by your talk and destroy your possessions.

א"ל רבא לרב נחמן חזי מר האי מרבנן דאתא ממערבא ואמר איזדקיקו ליה רבנן לבריה דרב הונא בר אבין ושרו ליה נדריה ואמרו ליה זיל ובעי רחמי על נפשך דחטאת דתני רב דימי אחוה דרב ספרא כל הנודר אע"פ שהוא מקיימו נקרא חוטא אמר רב זביד מאי קרא (דברים כג, כג) וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא הא לא חדלת איכא חטא תניא האומר לאשתו כל נדרים שתדורי אי אפשי שתדורי אין זה נדר לא אמר כלום יפה עשית ואין כמותך ואם לא נדרת מדירך אני דבריו קיימין

Rava said to Rav Naḥman: Master, see that Sage who came from the West, Eretz Yisrael, and who said: The Sages attended to the dissolution of a vow taken by the son of Rav Huna bar Avin, and they dissolved his vow and said to him: Go and request mercy for yourself, for you have sinned by taking a vow. As Rav Dimi, the brother of Rav Safra teaches: With regard to anyone who takes a vow, even if he fulfills it, he is called a sinner. Rav Zevid said: What verse teaches this? It is: “But if you refrain to vow, it will be no sin in you” (Deuteronomy 23:23). It may be inferred that if you did not refrain from taking vows, there is sin.

רב הונא בר חיננא סבר למידרשיה בפירקא אמר ליה רבא תנא קא מסתים לה סתומי כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים ואת דרשת ליה בפירקא

The Gemara relates that Rav Huna bar Ḥinnana intended to teach this topic at the Festival lecture, so that everyone would learn this manner of rendering vows void on Rosh HaShana. Rava said to him: The tanna of the mishna conceals it and does not say it explicitly, despite the fact that it is studied by Torah scholars, in order that the public not treat vows lightly, and you teach it publicly at the Festival lecture?

שר שלום גאון 853-843: אין כח בעולם להתיר שבועות ולהפר כלל, לא בא״י ולא בחו״ל (תשובות עמוד קיח)

Sar Shalom Gaon (Rosh Yeshiva 843-853). No power in the world can annul vows anywhere

יהודאי גאון (ראש ישיבה 757-761

ואין נוהגין לא בישיבה ולא בכל מקום להתיר נדרים לא בר״ה ולא ביו״כ, אלא שמענו שבשאר ארצות אומרים ׳כל נדרי ואסרי׳, אבל אנו לא ראינו ולא שמענו מרבותינו״.

Rav Yehuday Gaon (Rosh Yeshiva 757-761). We do not ascribe to the custom of annulling vows on Rosh Hashanah or Yom Kippur. However, we heard that in other countries they say “kol nidre” we did not hear about this from our teachers.

עמרם גאון (861-872): שמנהג שטות הוא זה [כל נדרי] ואסור לעשות כן (סדר רב עמרם גאון, חלק א, עמ' מז)

Kol nidre is a foolish custom and it is forbidden to say it.

ערוך השולחן אורח חיים תריט, סעיף ג הודפס 1884-1908 הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין 1829-1908 נולד בוברויסק בבלארוס רב נובהרדוק . עומד שליח הציבור ואומר: "כל נדרי" בניגון שלוש פעמים. וכבר בארנו דאין זה מועיל לשום דבר. לא מיבעיא בנדר ושבועה שנשבע לאחרים, שהרי לא על דעתו נשבע, אלא על דעת המשביעו. וכל שכן בשבועות שנשבעים למלך המדינה, שאין ביכולתם להתיר כלל….

Aruch Hashulchan (printed 1884-1908), Harav Yechiel Michael Halevi Epstein, Navahrudak, Belarus. The chazan sings Kol Nidre three time. We have already clarified elsewhere that Kol Nidre is not effective for [annulling] anything...