פרשת נצבים תש"ד - הברית
א. "עברנו...עברתם"
"כִּי אַתֶּם יְדַעְתֶּם... וְאֵת אֲשֶׁר עָבַרְנוּ בְּקֶרֶב הַגּוֹיִם אֲשֶׁר עֲבַרְתֶּם"
for ye know how we dwelt in the land of Egypt; and how we came through the midst of the nations through which ye passed;
התוכל לבאר חזרה זו הנראית ככפל מיותר?
ב. "ותראו את שקוציהם"
"וַתִּרְאוּ אֶת שִׁקּוּצֵיהֶם"
and ye have seen their detestable things, and their idols, wood and stone, silver and gold, which were with them—
ר' דוד הופמן מפרש "ותראו" על פי לעיל פרק י"ב פסוק י"ג "בכל מקום אשר תראה". במה הוא נוטה מן הפירוש המקובל, ומה מניעו לפרש כך?
ג. מחשבות הגויים לנוכח החורבן
"וְאָמַר הַדּוֹר הָאַחֲרוֹן בְּנֵיכֶם אֲשֶׁר יָקוּמוּ מֵאַחֲרֵיכֶם וְהַנָּכְרִי אֲשֶׁר יָבֹא מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה וְרָאוּ אֶת מַכּוֹת הָאָרֶץ הַהִוא וְאֶת תַּחֲלֻאֶיהָ אֲשֶׁר חִלָּה ה' בָּהּ. גָּפְרִית וָמֶלַח שְׂרֵפָה כָל אַרְצָהּ לֹא תִזָּרַע וְלֹא תַצְמִחַ וְלֹא יַעֲלֶה בָהּ כָּל עֵשֶׂב כְּמַהְפֵּכַת סְדֹם וַעֲמֹרָה אַדְמָה וּצְבֹיִים אֲשֶׁר הָפַךְ ה' בְּאַפּוֹ וּבַחֲמָתוֹ. וְאָמְרוּ כָּל הַגּוֹיִם עַל מֶה עָשָׂה ה' כָּכָה לָאָרֶץ הַזֹּאת מֶה חֳרִי הָאַף הַגָּדוֹל הַזֶּה. וְאָמְרוּ עַל אֲשֶׁר עָזְבוּ אֶת בְּרִית ה' אֱ-לֹהֵי אֲבֹתָם אֲשֶׁר כָּרַת עִמָּם בְּהוֹצִיאוֹ אֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. וַיֵּלְכוּ וַיַּעַבְדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים וַיִּשְׁתַּחֲווּ לָהֶם אֱלֹהִים אֲשֶׁר לֹא יְדָעוּם וְלֹא חָלַק לָהֶם"
And the generation to come, your children that shall rise up after you, and the foreigner that shall come from a far land, shall say, when they see the plagues of that land, and the sicknesses wherewith the LORD hath made it sick;
לאיזו מטרה מביאה התורה בפרוטרוט את מחשבות הגויים ודבריהם בראותם את החורבן, ומה החשיבות בדבריהם? ענה על שאלה זו לפי דברי רשב"ם.
ד"ה ואתנפל לפני ה': מי האיש החכם ישים לב למה הוצרך לכפול כאן נפילת הארבעים יום, וכי דרך המקרא לכפול דבר ולומר דעו לכם שכשנפלתי לפני ה' ארבעים יום כך וכך התפללתי. אפס חכמה גדולה בא להודיע לישראל: שמא תאמרו והלא חטא גדול במעשה העגל הועילה תפילתו של משה וניצלנו. אף בארץ ישראל אם נחטא יועילו לנו תפילות הנביאים. אמר להם, לא תועיל לכם תפילות בארץ ישראל כי עתה נתכפר לכם כדי שלא יתחלל שמו שהרי כאן התפלל כך זכור לעבדיך וגו' פן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלתי יכולת ה' להביא, ולכך לא נתחייבתם בעדו מיתה. אבל לאחר שיהרוג שלשים ואחד מלכים וינחילכם את הארץ אז יוצאיכם ויגרש אתכם מן הארץ שאין כאן חילול השם לאמר לאומות מבלתי יכולת ה', אלא יאמרו הגוים ישראל חטאו לו כמו שמפורש באתם נצבים ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת ומה חרי האף וגו' ואמרו על אשר עזבו את ברית ה' אלהי אבותם וגו' ויתשם ה' מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה.
'ואתנפל לפני ה' את ארבעים היום וגו' ואתפלל אל ה ואומר וגו', who is wise enough to understand and explain why Moses had to repeat that he had to fall on his face for forty days? Is it then the custom for the Torah to keep repeating things like ואתנפל אשר התנפלתי?. We would have expected the words ואתפלל, “I prayed,” to immediately follow the words ואתנפל, “I prostrated myself! However, there is a profound wisdom in the sequence of the words the Torah quotes Moses as saying, one that contains an admonition to his people. Moses is using the way he phrases his report of what he did during those 40 days and how he did it, by pre-empting an argument by the Jewish people that just as his prayers had been helpful when they were in the desert, similar prayers would be equally helpful once the people were in the Holy Land and they committed a major sin. The prophets in such days, they would argue, would surely be able to act as their interlocutors then just as Moses had done while he was alive. The point Moses is making here is that at this time their atonement was only in order for G’d not to be perceived as being unable to fulfill His oath of bringing Avraham’s descendants to take over the land of Canaan. In other words, Israel’s pardon was for the sake of not desecrating G’d’s Holy name. Once G’d had demonstrated that He had kept His promise, and that the people concerned had been settled in the Holy Land, as promised, His Holy name would never again be in danger of being desecrated by someone citing the arguments Moses had been able to cite while the people were still in the desert. This is why Moses repeats again the wording of his prayer. He is telling the people that if his prayer had been heard, it was only on account of an irrefutable argument he had been able to advance, namely how the Egyptians and other nations would react to the Jewish people’s annihilation. It follows, that if, G’d forbid the Jewish people, once settled in the Holy Land, would become guilty of similar misdemeanours as had the Canaanites, they would face both death and expulsion. On the contrary, if that were to happen, the gentile nations would not point to G’d’s inability to keep them there as the cause of their misfortune, but they would correctly point to the disloyalty this people had demonstrated by eschewing the laws given to them by their G’d, the One who had driven out the Canaanites. We find this all spelled out in Deuteronomy 29,23-27.
ועיין עוד,
רשב"ם
לפרקנו פסוק י"ט:
ד"ה כי אז יעשן: לא יאבה סלוח לו אלא אז יעשן על אשר עזבו. ולא יאמרו מבלתי יכולת ה' כמו שפירשתי אצל ואתפלל אל ה' ואומר וגו' בפרשת עקב תשמעון.
כי אז יעשן, G’d is not willing to forgive such a person, but considering his attitude, His anger will “smoke.” על אשר עזבו, because, contrary to previous occasions, G’d’s anger could not be tempered by the consideration that the gentiles would consider G’d’s killing His people as proof that He was unable to keep His promise to the. I already explained on Deut. 9,28 that after the people had crossed the river Jordan such excuses could not longer be cited in their defense.
ד. "גפרית ומלח" וכו'
"גָּפְרִית וָמֶלַח שְׂרֵפָה כָל אַרְצָהּ לֹא תִזָּרַע וְלֹא תַצְמִחַ וְלֹא יַעֲלֶה בָהּ כָּל עֵשֶׂב כְּמַהְפֵּכַת סְדֹם וַעֲמֹרָה אַדְמָה וּצְבֹיִים אֲשֶׁר הָפַךְ ה' בְּאַפּוֹ וּבַחֲמָתוֹ"
and that the whole land thereof is brimstone, and salt, and a burning, that it is not sown, nor beareth, nor any grass groweth therein, like the overthrow of Sodom and Gomorrah, Admah and Zeboiim, which the LORD overthrew in His anger, and in His wrath;
ד"ה גפרית: תפילה לשם שתהיה כל ארצה שרופה בגפרית ומלח כמהפכת המקומות הנזכרים.
brimstone… They will pray to God that all the land be scorched with brimstone and salt, as in the overthrow of the places mentioned. Some commentators say, however, that the subsequent verb “they will say” [: 23] does not introduce a new sentence, but that it is only a repetition of the previous verb “will say” [: 21]. The verb is repeated, following the rules of Hebrew usage, because of the length of the intervening clause. They i.e., the older generation will answer. The reason Scripture says the God of their fathers is that they abandoned that which both they and their fathers had known, to worship that which they had not known.
1. במה שונה ראב"ע מן הפירוש הרגיל?
*
2. מהם שני הנימוקים שהביאוהו לפרש כך?
ד"ה גפרית: ...ויש מפרשים אומרים כי ואמרו כל הגויים שנוי בעבור שארכו הדברים כמשפט הלשון.
brimstone… They will pray to God that all the land be scorched with brimstone and salt, as in the overthrow of the places mentioned. Some commentators say, however, that the subsequent verb “they will say” [: 23] does not introduce a new sentence, but that it is only a repetition of the previous verb “will say” [: 21]. The verb is repeated, following the rules of Hebrew usage, because of the length of the intervening clause. They i.e., the older generation will answer. The reason Scripture says the God of their fathers is that they abandoned that which both they and their fathers had known, to worship that which they had not known.
3. מה הקושי שמתרצים המפרשים?
*
4. התדע להביא דוגמאות ל"משפט הלשון" שעליו ידבר ראב"ע כאן?
ה. "ואמרו כל הגויים" וכו'
"וְאָמְרוּ כָּל הַגּוֹיִם... וְאָמְרוּ עַל אֲשֶׁר עָזְבוּ אֶת בְּרִית ה'"
even all the nations shall say ‘Wherefore hath the LORD done thus unto this land? what meaneth the heat of this great anger?’
יזכר עתה בכתובים האלה, איך כל יושבי ושוכני ארץ יכירו וידעו שבהשגחת השם יתברך נענשו על חטאתם, ושלא היה חורבנם והפסדם בדרך טבעי או מקרי, כי אם בעונש אלוקי, ולזה אמר שהדור האחרון אשר יקומו מאחרי אבותם וכן הנכרי כולם ידברו בזה העניין. אם הנוכרי דרך שאלה אשר ישאל ואם הדור האחרון בדרך תשובה שישיב לנכרי, איך נענשו על חטאתם. והיה השואל והמשיב שניהם יעידו יגידו, שהייתה רעתם וחורבנם מפני ההשגחה ושלא היה במקרה ובהזדמן או מפני התקוטטות בני אדם אלה עם אלה כדרך העולם.
1. כיצד מפרש אברבנאל את "ואמרו" השני (פסוק כ"ד)?
2. כיצד אפשר לפרשו בדרך אחרת?
*
3. מהן ההוכחות מלשון הכתוב נגד דעת האברבנאל?
*
4. מי מנביאינו מושפע מדברי שני הפסוקים האלה ומסגנונם?
ו. "א-להים אשר לא ידעום" וכו'

"אֱלֹהִים אֲשֶׁר לֹא יְדָעוּם"

ד"ה אלוהים אשר לא ידעום: לא ידעו בהם גבורת אלהות, ולא חלק להם, ולא נתנם לחלקם. ואונקלוס תרגמו ולא אוטיב להון, לא הטיב להם שום טובה, ולשון "חלק", אותו אלוה שבחרו להם לא חלק להם שום נחלה וחלק, לשון רש"י. והנכון, אלהים אשר לא ידעום באלהים, כלומר שלא ידעו אותם בכח אלהות שימצא להם מעצמו.
מה הקושי המתורץ בדבריו?

"וְלֹא חָלַק לָהֶם"

ד"ה ולא חלק להם: לא נתנם לחלקם, ואונקלוס תרגם: ולא אוטיבא להון, לא הטיבו להם שום טובה, ולשון "לא חלק" - אותו אלוה שבחרו להם לא חלק להם שום נחלה ושום חלק.
ולא חלק להם means, He did not give them (the gods) to be their portion (cf. Rashi on Deuteronomy 4:19). Onkelos, however, renders it by לא אוטיבא להון, i.e. they did not bestow upon them any good. As for the expression לא חלק, Onkelos took it thus, explaining also the singular form of the verb: that god which they have chosen for themselves has never given them any חלק, any inheritance or portion.
מה ההבדל הסינטקטי (תחבירי) בין פירוש התרגום ובין רש"י?
ד"ה אשר חלק ה' אלוקיך: הניחם לחלקם, כלומר שדבקו בהם העמים ולקחום לחלקם, כי דרך העברים ליחס כל דבר אל האל.
**
3. מה הקושי הגדול שמנסה שד"ל לפתור כאן? (עיין גיליון וארא תש"ב שאלה ג'.)
**
4. הידועים לך עוד פסוקים בתנ"ך שאפשר לפרש בדרך זו?