Those Who Went to Gan Eden Alive

ילקוט שמעוני יחזקאל רמז שסז

שלשה עשר הם שלא טעמו טעם מיתה, אלו הם חנוך, ואליעזר עבד אברהם, ומתושלח, וחירם מלך צור, ועבד מלך הכושי, ובתיה בת פרעה, וסרח בת אשר, ושלשה בני קרח, ואליהו ז"ל, ומשיח, ור' יהושע בן לוי. תשעה נכנסו בחיים לגן עדן חנוך, אליהו ז"ל, ומשיח, ואליעזר, ועבד מלך הכושי, וחירם מלך צור, ויעבץ בן בנו של ר' יהודה הנשיא, וסרח בת אשר, ובתיה בת פרעה...

Yalkut Shimoni, Yechezkel

There are thirteen that did not taste death. And they are: Chanoch, Eliezer the servant of Avraham, Metushelach, Chirim the king of Tzur, Oved the king of Kushi, Batya the daughter of Paroah, Serach the daughter of Asher, three sons of Korach, Eliyahu, Mashiach, and Rebbi Yehoshua ben Levi. There are nine that went to Gan Eden alive- Chanoch, Eliyahu, Mashiach, Eliezer, Oved the king of Kushi, Chirim the king of Tzur, Ya'vetz the son of Rebbi Yehudah Hanasi, Serach the daughter of Asher, Batya the daughter of Paroah...

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

הלכה כג
שבעה נכנסו בחייהם לגן עדן, אלו הן, סרח בת אשר, ובתיה בת פרעה, חירם מלך צור, עבד מלך הכושי, אליעזר עבד אברהם, ובן בנו של ר' יהודה הנשיא, ויעבץ, ויש אומרים אף ר' יהושע בן לוי.
סרח, דכתיב בה, אנכי שלומי אמוני ישראל, אני שהשלמתי מנין הנכנסים לגן עדן.
ובתיה בת פרעה, דכתיב ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה, אמר הקדוש ברוך הוא איני קורא למשה אלא בשם שקראתו, שנאמר ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה; הוא שדוד אומר ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים, יקחני, ותשלח את אמתה ותקחה, מלמד שנוסף באמתה עד שהגיע לתיבה, ימשני ממים רבים, כי מן המים משיתיהו; אמר הקדוש ברוך הוא הואיל וזאת הביאה ישועה לישראל והוצאתן לחיים, הרני מאריך לה בחיים עם ישראל, כרתי עם אבותיכם ברית, והם בהלכות אבותיהם, זאת שבאת ועזבה מלכות בית אביה, ונדבקה בם, אני משלם לה.
חירם מלך צור, משום מאי זכה, משום שעשה משכן, כמו שעשאו משה, דכתיב ואת כל הכלים האהל אשר עשה חירם למלך שלמה בית י"י, מאי אהל, זה אהל מועד.
ועבד מלך הכושי, דאסקיה לירמיה, דכתיב ויאמר עבד מלך הכושי אל ירמיהו שים נא בלואי הסחבות והמלחים תחת אצילות ידיך מתחת לחבלים ויעש ירמיהו כן, וימשכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אותו מן הבור.
ואליעזר, על דפלחיה לאברהם, אימתי, כיון דאמר הקרה נא לפני היום, וכתיב כי הקרה י"י אלהיך לפני; ולהלן מנא לן, דכתיב ויבא לו יין וישת, ואומר ריח בני כריח שדה אשר ברכו י"י.
ובן בנו של ר' יהודה הנשיא, גמרא; ור' יהושע בן לוי נמי גמרא.
ויעבץ, מנא לן, דכתיב ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי, ואית דמייתין ליה מהכא, ועשית מרעה לבלתי עצבי, ומנא לן מרעה זו מיתה, דכתיב כי מפני הרעה נאסף הצדיק, ותנא אלמלא רעות שבאות לעולם, לא היו הצדיקים נאספים בלא זמנם, ויעבץ בקש על עצמו לבלתי עצבו, ויבא אלהים את אשר שאל.

Mesechet Kallah 3:23

There are seven who entered Gan Eden alive, and they are: Serach the daughter of Asher, Batya the daughter of Paroah, Chirim the king of Tzur, Oved the king of Kushi, Eliezer the servant of Avraham, and the grandson of Rebbi Yehoshua ben Levi, Ya'avetz, and some say even Rebbi Yehoshua ben Levi.

Serach, it is written about her, "We are of them that are peaceable and faithful in Israel". Ani Hishlamti, this means those who go into Gan Eden.

Batya Bat Paroah, it is written about her: "She gave birth to Yered the father of Gadur, and to Chever the father of Socho, and to Yekutiel the father of Zanoch, these are the sons of Batya bat Paroah."...God said, this one that brought savior to the Israel and brought them to life, I will extend her life with Israel...that one that left the kingdom of her father, I will repay her.

Chirim the King of Tzur, why did he merit? Because he made a mishkan like Moshe. As it says, "And all the vessels for the tent Chirim made for King Solomon the House of God." What is a "tent"? This means the Ohel Moed.

Oved the King of Kushi, for he saved Yirmiyahu, as it says: "And Ebed-melech the Ethiopian said unto Jeremiah: 'Put now these worn clouts and rags under thine armholes under the cords.' And Jeremiah did so.So they drew up Jeremiah with the cords, and took him up out of the pit"

Eliezer, the servant of Avraham, because it says "send me, I pray Thee, good speed this day"...

And the grandson of Rebbi Yehudah Hanasi and Rebbi Yehoshua ben Levi are taught.

Ya'avatz, from where do we know? As it says, "And Jabez called on the God of Israel, saying: ‘Oh that Thou wouldest bless me indeed, and enlarge my border, and that Thy hand might be with me, and that Thou wouldest work deliverance from evil, that it may not pain me! ’ And God granted him that which he requested." And where do we know that this got rid of death? As it says, "That the righteous is taken away from the evil to come." And it is taught, that the world was filled with bad people, and there weren't other tzadikim. Ya'avatz asked to prevent sadness, and God answered him.

(יט) אָנֹכִ֕י שְׁלֻמֵ֖י אֱמוּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אַתָּ֣ה מְבַקֵּ֗שׁ לְהָמִ֨ית עִ֤יר וְאֵם֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל לָ֥מָּה תְבַלַּ֖ע נַחֲלַ֥ת יְהוָֽה׃ (פ)

(19) We are of them that are peaceable and faithful in Israel; seekest thou to destroy a city and a mother in Israel? why wilt thou swallow up the inheritance of the LORD?’

(יב) וַיֹּאמַ֓ר ׀ יְהוָ֗ה אֱלֹהֵי֙ אֲדֹנִ֣י אַבְרָהָ֔ם הַקְרֵה־נָ֥א לְפָנַ֖י הַיּ֑וֹם וַעֲשֵׂה־חֶ֕סֶד עִ֖ם אֲדֹנִ֥י אַבְרָהָֽם׃

(12) And he said: ‘O LORD, the God of my master Abraham, send me, I pray Thee, good speed this day, and show kindness unto my master Abraham.

(א) הַצַּדִּ֣יק אָבָ֔ד וְאֵ֥ין אִ֖ישׁ שָׂ֣ם עַל־לֵ֑ב וְאַנְשֵׁי־חֶ֤סֶד נֶֽאֱסָפִים֙ בְּאֵ֣ין מֵבִ֔ין כִּֽי־מִפְּנֵ֥י הָרָעָ֖ה נֶאֱסַ֥ף הַצַּדִּֽיק׃

(1) The righteous perisheth, And no man layeth it to heart, And godly men are taken away, None considering That the righteous is taken away from the evil to come.

(י) וַיִּקְרָ֣א יַ֠עְבֵּץ לֵאלֹהֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל לֵאמֹ֗ר אִם־בָּרֵ֨ךְ תְּבָרֲכֵ֜נִי וְהִרְבִּ֤יתָ אֶת־גְּבוּלִי֙ וְהָיְתָ֤ה יָדְךָ֙ עִמִּ֔י וְעָשִׂ֥יתָ מֵּרָעָ֖ה לְבִלְתִּ֣י עָצְבִּ֑י וַיָּבֵ֥א אֱלֹהִ֖ים אֵ֥ת אֲשֶׁר־שָׁאָֽל׃

(10) And Jabez called on the God of Israel, saying: ‘Oh that Thou wouldest bless me indeed, and enlarge my border, and that Thy hand might be with me, and that Thou wouldest work deliverance from evil, that it may not pain me! ’ And God granted him that which he requested.