Like this? Login or register to create your own source sheet. אוהבים? התחברו או הרשמו כדי ליצור דף מקורות משלכם.
בס"ד

After the Fire

Rabbi Sari Laufer

Congregation Rodeph Sholom

Parashat Korach

June 20, 2015/3 Tammuz 5775

More info מידע נוסף
Created June 19, 2015 · 724 Views · נוצר 19 June, 2015 · 724 צפיות ·

 1. (א) וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ (ב) אֱמֹ֨ר אֶל־אֶלְעָזָ֜ר בֶּן־אַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֗ן וְיָרֵ֤ם אֶת־הַמַּחְתֹּת֙ מִבֵּ֣ין הַשְּׂרֵפָ֔ה וְאֶת־הָאֵ֖שׁ זְרֵה־הָ֑לְאָה כִּ֖י קָדֵֽשׁוּ׃ (ג) אֵ֡ת מַחְתּוֹת֩ הַֽחַטָּאִ֨ים הָאֵ֜לֶּה בְּנַפְשֹׁתָ֗ם וְעָשׂ֨וּ אֹתָ֜ם רִקֻּעֵ֤י פַחִים֙ צִפּ֣וּי לַמִּזְבֵּ֔חַ כִּֽי־הִקְרִיבֻ֥ם לִפְנֵֽי־יְהוָ֖ה וַיִּקְדָּ֑שׁוּ וְיִֽהְי֥וּ לְא֖וֹת לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

  (1) And the LORD spoke unto Moses, saying: (2) ‘Speak unto Eleazar the son of Aaron the priest, that he take up the fire-pans out of the burning, and scatter thou the fire yonder; for they are become holy; (3) even the fire-pans of these men who have sinned at the cost of their lives, and let them be made beaten plates for a covering of the altar—for they are become holy, because they were offered before the LORD—that they may be a sign unto the children of Israel.’

 2. (ג) כי קדשו. המחתות ואסורין בהנאה, שהרי עשאום כלי שרת:

  It is the fire pans that "have become sacred." They had turned them into service vessels, meaning they could no longer be used for any other purpose. 

 3. (א) כי קדשו המחתות והם אסורין בהנאה שכבר עשאום כלי שרת לשון רש"י ולא ידעתי טעם לאיסור הזה שהרי קטורת זרה הקריבו וזר שעשה כלי שרת להקריב בחוץ באיסור אינו מקודש אבל יש לומר כי בעבור שעשו כן על פי משה היו קדש כי הם הקדישו אותם לשמים לפי שחשבו שיענה אותם האלהים באש ותהיינה המחתות האלה כלי שרת באהל מועד לעולם והנכון בעיני כי יאמר הכתוב (פסוק ג) כי הקריבום לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל כלומר אני הקדשתי אותם מעת שהקריבו אותם לפני כדי שיהיו לאות לבני ישראל

  I don't understand how the fire pans could have become sanctified by ritual use (as Rashi says), when it was "alien" incense that they offered in them. An outsider who uses a sacred utensil for forbidden worship certainly does not sanctify it. I suppose one could say that these became sanctified because they were doing with them what Moses had instructed them to do. They indeed sacrificed their fire pans to heaven, since they expected God to respond with fire, making those fire pans service utensils that would remain permanently in the Tent of Meeting. But in my view, when God tells Moses (v. 3): they have been used for offering to Adonai, they have become sacred, what God means is: "I have sanctified them when they were offered to me, in order that they serve as a warning to the people of Israel."

 4. סוטה ט׳ ב:א׳-ט׳
  וכן מצינו בנחש הקדמוני שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו מה שביקש לא נתנו לו ומה שבידו נטלוהו ממנו אמר הקב"ה אני אמרתי יהא מלך על כל בהמה וחיה ועכשיו (בראשית ג, יד) ארור הוא מכל הבהמה ומכל חית השדה אני אמרתי יהלך בקומה זקופה עכשיו על גחונו ילך אני אמרתי יהא מאכלו מאכל אדם עכשיו עפר יאכל הוא אמר אהרוג את אדם ואשא את חוה עכשיו איבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה וכן מצינו בקין וקרח ובלעם ודואג ואחיתופל וגחזי ואבשלום ואדוניהו ועוזיהו והמן שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם מה שביקשו לא ניתן להם ומה שבידם נטלוהו מהם

  We thus find it with the primeval serpent [in the Garden of Eden] which set its eyes on that which was not proper for it; what it sought was not granted to it and what it possessed was taken from it. The Holy One, blessed be He, said: I declared: Let it be king over every animal and beast; but now, Cursed art thou above all cattle and above every beast of the field.1 I declared, let it walk with an erect posture; but now it shall go upon its belly. I declared: Let its food be the same as that of man; but now it shall eat dust. It said: I will kill Adam and marry Eve; but now, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed.2 Similarly do we find it with Cain, Korah, Balaam, Doeg, Ahitophel, Gehazi, Absalom, Adonijah, Uzziah and Haman, who set their eyes upon that which was not proper for them; what they sought was not granted to them and what they possessed was taken from them.

 5. Etz Hayim Commentary

  Rabbi Abraham Isaac Kook taught that the holiness of the firepans symbolizes the necessary role played by skeptics and agnostics in keeping religion honest and healthy. Challenges to tradition, he taught, are necessary....Plating the altar with the firepans of the rebels is meant to remind us of the legitimacy, indeed the potential holiness, of the impulse within each of us to rebel against the stagnation and complacency that can infect religion.

 6. Etz Hayim Commentary

  For HaAmek HaDavar (Naftali Tzvi Yehuda Berlin), they are holy because the men who offered incense in them were not really rebels and sinners, but people with a yearning for the opportunity to be close to God, to be of special service to God, a yearning that cost them their lives.

   

Made with the Sefaria Source Sheet Builder
www.sefaria.org/sheets
Add Highlight הוספת צבע להדגשה
Create New
Save שמירה