Abortion in Jewish Law
(כב) וְכִֽי־יִנָּצ֣וּ אֲנָשִׁ֗ים וְנָ֨גְפ֜וּ אִשָּׁ֤ה הָרָה֙ וְיָצְא֣וּ יְלָדֶ֔יהָ וְלֹ֥א יִהְיֶ֖ה אָס֑וֹן עָנ֣וֹשׁ יֵעָנֵ֗שׁ כַּֽאֲשֶׁ֨ר יָשִׁ֤ית עָלָיו֙ בַּ֣עַל הָֽאִשָּׁ֔ה וְנָתַ֖ן בִּפְלִלִֽים׃ (כג) וְאִם־אָס֖וֹן יִהְיֶ֑ה וְנָתַתָּ֥ה נֶ֖פֶשׁ תַּ֥חַת נָֽפֶשׁ׃ (כד) עַ֚יִן תַּ֣חַת עַ֔יִן שֵׁ֖ן תַּ֣חַת שֵׁ֑ן יָ֚ד תַּ֣חַת יָ֔ד רֶ֖גֶל תַּ֥חַת רָֽגֶל׃ (כה) כְּוִיָּה֙ תַּ֣חַת כְּוִיָּ֔ה פֶּ֖צַע תַּ֣חַת פָּ֑צַע חַבּוּרָ֕ה תַּ֖חַת חַבּוּרָֽה׃ (ס)
(22) When men fight, and one of them pushes a pregnant woman and a miscarriage results, but no other damage ensues, the one responsible shall be fined according as the woman’s husband may exact from him, the payment to be based on reckoning. (23) But if other damage ensues, the penalty shall be life for life, (24) eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, (25) burn for burn, wound for wound, bruise for bruise.

ואצטריך למיכתב מכה איש ואיצטריך למכתב כל מכה נפש דאי כתב רחמנא מכה איש ומת הוה אמינא איש דבר מצוה אין קטן לא כתב רחמנא כל מכה נפש ואי כתב רחמנא כל מכה נפש הוה אמינא אפילו נפלים אפילו בן שמונה צריכי.

The Gemara notes: And it was necessary for the Torah to write: “One who strikes a man,” and it was necessary for the Torah to write: “Anyone who kills a soul, the murderer shall be slain on the basis of witnesses” (Numbers 35:30), since if the Merciful One wrote only: “One who strikes a man and he dies,” I would say that one who strikes a man, i.e., an adult, who is obligated in the fulfillment of mitzvot, yes, he is executed, but one who kills a minor, no, he is not executed. Therefore, the Merciful One writes: “Anyone who kills a soul.” And if the Merciful One wrote only: “Anyone who kills a soul,” I would say that one is executed even if he killed a non-viable newborn, or even if he killed a child born after a gestation period of eight months, who, in talmudic times, was also considered non-viable. Consequently, both verses are necessary.

According to the Torah, is a fetus equal to a human life? How do you know?

In the following passages, different ideas are offered as to when life begins. How do they compare and contrast?

דדריש ר' חנינא בר פפא אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמר כדר' חנינא דא"ר חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר (דברים י, יב) ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו'

For R. Chanina b. Papa made the following exposition: The name of the angel who is in charge of conception is 'Night', and he takes up a drop and places it in the presence of God saying, 'Sovereign of the universe, what shall be the fate of this drop? Shall it produce a strong man or a weak man, a wise man or a fool, a rich man or a poor man?' Whereas 'wicked man' or 'righteous one' he does not mention, in agreement with the view of R. Chanina. For R. Chanina stated: Everything is in the hands of heaven except the awe of God, as it is said, And now, Israel, what does does God require of you, but to hold God in awe...

(ז) הַמַּפֶּלֶת לְיוֹם אַרְבָּעִים, אֵינָהּ חוֹשֶׁשֶׁת לְוָלָד. לְיוֹם אַרְבָּעִים וְאֶחָד, תֵּשֵׁב לְזָכָר וְלִנְקֵבָה וּלְנִדָּה.

(7) If she miscarries on the fortieth day [since her prior immersion], she need not be concerned that it was a fetus. If [she miscarries] on the forty-first day, she should sit [for the required number of days] for a male and for a female.

וכמה הכרת העובר סומכוס אומר משום רבי מאיר שלשה חדשים

At what stage is the embryo discernible? Symmachus citing R. Meir replied: Three months after conception.

דרש רב שמלאי למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל ומונח ידיו על שתי צדעיו שתי אציליו על ב' ארכובותיו וב' עקביו על ב' עגבותיו וראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום וטבורו פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את אמו וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו שנאמר (איוב כט, ג) בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים שנאמר (איוב כט, ב) מי יתנני כירחי קדם כימי אלוק ישמרני ואיזהו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים הוי אומר אלו ירחי לידה ומלמדין אותו כל התורה כולה שנאמר (משלי ד ד) ויורני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמור מצותי וחיה ואומר (איוב כט, ד) בסוד אלוק עלי אהלי מאי ואומר וכי תימא נביא הוא דקאמר ת"ש בסוד אלוק עלי אהלי וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה שנאמר (בראשית ד, ז) לפתח חטאת רובץ

R. Simlai delivered the following discourse: What does an embryo resemble when it is in the bowels of its mother? Folded writing tablets. Its hands rest on its two temples respectively, its two elbows on its two legs and its two heels against its buttocks. Its head lies between its knees, its mouth is closed and its navel is open, and it eats what its mother eats and drinks what its mother drinks, but produces no excrements because otherwise it might kill its mother. As soon, however, as it sees the light the closed organ opens and the open one closes, for if that had not happened the embryo could not live even one single hour. A light burns above its head and it looks and sees from one end of the world to the other, as it is said, then his lamp shined above my head, and by God's light I walked through darkness. And do not be astonished at this, for a person sleeping here might see a dream in Spain. And there is no time in which a person enjoys greater happiness than in those days, for it is said, O that I were as the months of old, as in the days when God watched over me; now which are the days' that make up 'months' and do not make up years? The months of pregnancy of course. It is also taught all the Torah from beginning to end, for it is said, And he taught me, and said to me: 'Let your heart hold fast my words, keep my commandments and live', and it is also said, When the words of God were upon my tent. Why the addition of 'and it is also said'? — In case you might say that it was only the prophet who said that, come and hear 'when the words of God were upon my tent. As soon as it, sees the light an angel approaches, slaps it on its mouth and causes it to forget all the Torah completely, as it is said, Sin crouches at the door.

(ד) הָאִשָּׁה שֶׁהִיא יוֹצְאָה לֵהָרֵג, אֵין מַמְתִּינִין לָהּ עַד שֶׁתֵּלֵד. יָשְׁבָה עַל הַמַּשְׁבֵּר, מַמְתִּינִין לָהּ עַד שֶׁתֵּלֵד.

(4) If a woman is about to be executed, they do not wait for her until she gives birth. But if she had already sat on the birthstool, they wait for her until she gives birth.

מתני' גהאשה שיצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד האשה שישבה על המשבר ממתינין לה עד שתלד האשה שנהרגה:

גמ' פשיטא גופה היא איצטריך ס"ד אמינא הואיל וכתיב (שמות כא, כב) כאשר ישית עליו בעל האשה ממונא דבעל הוא ולא ליפסדיה מיניה קמ"ל

Mishnah: If a woman is about to be executed, one does not wait for her until she gives birth. But if she had already sat on the birthstool, one waits for her until she gives birth...

Gemara: But that is self-evident, for it is her body! It is necessary to teach it, for one might have assumed since Scripture says: According as the woman's husband shall lay upon him, that it (the fetus) is the husband's property, of which he should not be deprived, therefore we are informed (that it is not so).

The following two passages explicitly address when abortion is used, which to save the life of the mother:

(ו) האשה שהיא מקשה לילד, מחתכין את הולד במעיה ומוציאין אותו אברים אברים, מפני שחייה קודמין לחייו. יצא רבו, אין נוגעין בו, שאין דוחין נפש מפני נפש.

(6) A woman who was having trouble giving birth, they cut up the fetus inside her and take it out limb by limb, because her life comes before its life. If most of it had come out already they do not touch it because we do not push off one life for another.

(א) ב הנוגף את האשה ויצאו ילדיה אע"פ שלא נתכוון חייב לשלם דמי ולדות לבעל ונזק וצער לאשה.

If now assaults a woman, even unintentionally, and her child is born prematurely, he must pay the value of the child to the husband and the compensation for injury and pain to the woman.

(ו) שֹׁפֵךְ֙ דַּ֣ם הָֽאָדָ֔ם בָּֽאָדָ֖ם דָּמ֣וֹ יִשָּׁפֵ֑ךְ כִּ֚י בְּצֶ֣לֶם אֱלֹקִ֔ים עָשָׂ֖ה אֶת־הָאָדָֽם׃
(6) Whoso sheddeth man’s blood, by man shall his blood be shed; for in the image of God made He man.
ראה שישראל הוא ובן ברית הוא והתורה אמרה (בראשית ט, ו) שופך דם האדם באדם דמו ישפך אמרה תורה
'See, he is an Israelite, and a son of the covenant, whilst the Torah hath said, Whosoever would shed the blood of a man, [to save] that man shall his own blood be shed,19 meaning, save the blood of the pursued by the blood of the pursuer'!
יצא ראשו - באשה המקשה לילד ומסוכנת וקתני רישא החיה פושטת ידה וחותכתו ומוציאתו לאברים דכל זמן שלא יצא לאויר העולם לאו נפש הוא וניתן להורגו ולהציל את אמו אבל יצא ראשו אין נוגעים בו להורגו דהוה ליה כילוד ואין דוחין נפש מפני נפש
[In the case of] a pregnant woman [who is in mortal danger during childbirth, she may] extend her hand and cut up [her fetus] and remove it limb by limb, for as long as it has not emerged to the world, it is not a nefesh [soul] and it is permitted to kill it and to save its mother. But if its head has emerged, one may not touch it to kill it, for it is as living offspring, and one does not set aside one nefesh for another.
(ט) אף זו מצות לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף. לפיכך הורו חכמים שהעוברה שהיא מקשה לילד מותר לחתוך העובר במיעיה. בין בסם בין ביד מפני שהוא כרודף אחריה להורגה. ואם משהוציא ראשו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפש וזהו טבעו של עולם.
(9) ... It is a negative commandment that one should not protect the life of a rodef (pursuer). For this reason, the sages ruled that in the case of a pregnant woman in a dangerous labor, it is permissible to dismember the fetus in her womb - whether with a drug or by hand because it is like a rodef pursuing her to kill her. However, once his head has emerged one may not touch him, as we do not set aside one nefesh [soul] for another, and this is the natural way of the world.
בת כהן שנישאת לישראל ומת טובלת ואוכלת בתרומה לערב אמר רב חסדא טובלת ואוכלת עד ארבעים דאי לא מיעברא הא לא מיעברא ואי מיעברא עד ארבעים מיא בעלמא היא

If a priest's daughter was married to an Israelite who died, she may perform her ritual immersion and eat terumah the same evening! R. Hisda replied: ... She performs the immersion but may eat terumah only until the fortieth day. For if she is not found pregnant she never was pregnant; and if she is found pregnant, the semen, until the fortieth day, is only a mere fluid.

רמבן תורת ואדם

לענין שמירת מצות מחללין עליו אמרה תורה חלל עליו שבת אחת שמא ישמור שבתות הרבה. הלכך אפילו בהצלת עובר פחות מבן ארבעים יום שאין בו חיות כלל מחללין כדעת בעל הלכות ז“ל.

Ramban Torat Ha'adam

As far as the observance of mitzvot is concerned, we would violate them for his (the fetus’s) sake, for the Torah says to violate one Shabbat for his sake, since if he is saved he will have the chance to observe many more Shabbatot. Therefore, even for the sake of a fetus that is less than forty days post-conception, that as of yet has no life to it at all, we would still violate the Shabbat, in accordance with the opinion of the author of Halachot Gedolot.

ציץ אלעזר חלק ט סימן נא פרק ג

כשנשקפת סכנה לאשה בהמשכת ההריון יש להתיר הפלת העובר בשופי. גם כשמצב בריאותה של האשה רופף מאד ולשם רפואתה או השקטת מכאוביה הגדולים דרוש לבצע הפלת העובר, אע“פ שאין סכנה ממשית, גם כן יש מקום להתיר לעשות זאת, וכפי ראות עיני המורה המצב שלפניו.

Tzitz Eliezer 9:51 Chap. 3

If there is a danger to the mother from continuing the pregnancy, one should permit abortion without hesitation. Also, if her health is poor and to cure her or to relieve her from great pain it is necessary to abort the fetus, even if she is not in actual danger, there is room to permit it, based on the halachic authority’s evaluation of the situation.

Fetus has life threatening genetic disease

ציץ אלעזר חלק יג סימן קב פרק א

הפסקת הריון בגלל המחלה הנקראת תייסקס כאשר מאבחנים את המחלה בעובר: והנה אחרי העיון בדבר בכובד ראש בכל צדדי הנתונים שבבעיה האמורה, נלפענ“ד על יסוד הבירורים. הנרחבים שכתבתי בדבר הפסקת הריון בספרי שו“ת צ“א חלק ט‘ סי‘ נ“א שער ג‘ על שלשת פרקיו הארוכים. כי שבמקרה המיוחד הזה אשר תוצאות כה חמורות בכנפיו עם המשכת ההריון והלידה, אפשר להתיר הפסקת הריון עד שבעה חדשים, ובאופן שבביצוע הפסקת ההריון לא יהא כרוך בשום סכנה לאם. משבעה חדשים והלאה הדבר כבר יותר חמור.

Tzitz Eliezer 13:102 Chap 1

Regarding the termination of pregnancy due to detection of Tay-Sachs in the fetus: After seriously examining all the facts concerning this serious question, in my humble opinion, based on what I have already clarified concerning the termination of pregnancy in my work Tzitz Eliezer Vol. 9:51 (Section 3), it would be possible to permit performing an abortion up until the seventh month in this unique circumstance where the consequences of continuing the pregnancy are so severe. The abortion must be performed in a manner that there be no danger involved to the mother. From seven months and on the matter is much more severe.

אגרות משה חושן משפט פרק ב סט

דאף הולדות שלפי דעת הרופאים הם כאלו שלא יחיו שנים רבות כהא דנולדים איזה ילדים במחלה הנקראת תיי - סקס אפילו כשנודע ע“י הבדיקות בעובר שנתחדש עתה שהולד יהיה ולד כזה אסור כיון דלהאם ליכא סכנה ואינו רודף אין להתיר אפילו שהצער יהיה גדול מאד... וברור ופשוט כדכתבתי הלכה הברורה ע“פ רבותינו הראשונים המפרשים והפוסקים ממש שאסור בדין רציחה ממש כל עובר בין כשר בין ממזר בין סתם עוברים ובין הידועים לחולי תיי - סקס שכולן אסורין מדינא ממש.

Igrot Moshe Chosen Mishpat II, 69

Even for children for whom the doctors predict a very short life span, such as those children who are born with the disease called Tay-Sachs, which through newly developed tests can be diagnosed prenatally, it would be forbidden since there is no danger to the mother and the infant is not a rodef. One cannot permit an abortion even though there is very great suffering involved … It is incontrovertible and clear as I have written, a straightforward halachah according to the words of our Masters, the traditional commentaries and halachic authorities, that abortion would be forbidden as bona-fide murder, for any fetus; legitimate or a mamzer, genetically normal or afflicted with Tay-Sachs, are all included in the prohibition according to Jewish law.