1 א
סיפרא ט:ח
2ב
או כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו, יכול לא יבנו בניינות ולא יטעו נטיעות כמותם תלמוד לומר ובחקותיהם לא תלכו, לא אמרתי אלא בחוקים החקוקים להם ולאבותיהם ולאבות אבותיהם ומה היו עושים האיש נושא לאיש והאשה לאשה, האיש נושא אשה ובתה והאשה ניסת לשנים לכך נאמר ובחקותיהם לא תלכו.
“You shall not copy the practices of the land of Egypt . . .” Can it be that they [the Israelites] must not build buildings or plant crops like they [the Egyptians or Canaanites] do? The Torah teaches . . . “You shall not follow their laws,” this means only the practices that were given legal force from the time of their fathers and their fathers’ fathers. What would they do? A man would marry a man, a woman a woman, a man would marry a woman and her daughter, and a woman would be married to two men. It is about these customs that it is added, “in their statutes you shall not go.” [Translation by Rabbi Steven Greenberg]
3 ג
Time Period: Rabbinic (Maccabees through the Talmud)