יבמות ס״ו ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Yevamot 66b"
Toggle Reader Menu Display Settings
ס״ו ב