יבמות מ״ה ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Yevamot 45b"
Toggle Reader Menu Display Settings
מ״ה ב