יבמות קי״ט ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Yevamot 119b"
Toggle Reader Menu Display Settings
קי״ט ב