Yachin on Mishnah Yevamot
1:1א׳:א׳
1 א

חמש עשרה נשים
דכ"א עריות אסורות מדאורייתא, ו' מהן אי אפשר שינשאו לאחיו מאביו, דאסורות לו, והן הנזכרים להלן במ"ג, וט"ו הנשארות הן שנשנו כאן: