Yachin on Mishnah Pesachim
1:1א׳:א׳
1 א

אור לארבעה עשר
ליל שלמחרתו יהיה י"ד בניסן, אחר צאת הכוכבים [א"ח תל"ג רט"ז א']: וי"א ביה"ש [פ"מ. אב"י כ"כ הר"ן בשם הראב"ד, ומשום הכי נקט אור מדעדיין אור היום קצת. ולדיעה א' נ"ל למה דקי"ל דאור כוכבים נמי אור (כפסחים ד"ב א'), להכי נקט אור, ר"ל משעת יציאת אור הכוכבים]: