5:46ה׳:מ״ו
1 א

עד מתי היא פוחת עד כנגד כתובתה
ואחר כך מגרשה בלי כתובה: