Tosafot on Keritot 9a:1תוספות על כריתות ט׳ א:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Tosafot on Keritot 9a:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
Tosafot on Keritot
9a:1ט׳ א:א׳