תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Temurah 8b"
Toggle Reader Menu Display Settings
ח׳ ב