תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Temurah 34a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״ד א