תמורה ל׳ א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Temurah 30a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל׳ א